WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід - Реферат

Моделі пропедевтики інформаційної культури для початкової школи: зарубіжний та вітчизняний досвід - Реферат

організація інформації в комп'ютері, основні команди, що використовуються під час роботи з комп'ютером, перетворення числової, текстової, графічної і звукової інформації за допомогою комп'ютера, передавання інформації за допомогою комп'ютера, комп'ютерні мережі та їх використання для одержання інформації.
2. Інформація в житті суспільства і людини. У цьому модулі розглядаються поняття про інформаційну діяльність людини, організація суспільно-значимої інформації, поняття про інформаційну безпеку особистості й держави.
Для впровадження інформатики й інформаційних технологій у початкову школу пропонується декілька варіантів навчання.
I варіант. Безкомп'ютерне навчання інформатики в рамках перших уроків й інтеграції з предметами, як пропонується в багатьох країнах зарубіжжя. Спільне навчання інформатики з такими предметами як математика, риторика, праця, музика, навколишній світ у безкомп'ютерному варіанті навчання можливо реалізувати за такою схемою: перший урок інформатики і використання практичних завдань у змісті інших предметних уроків.
Навчання проводить учитель початкових класів без розподілу класу на групи. Рекомендується в розкладі встановлювати урок інформатики після або перед уроками, рекомендованими для інтеграції.
II варіант. Організація комп'ютерної підтримки предмету "Інформатика" у межах одного уроку без розподілу на групи. У такому випадку необхідно враховувати наявність комп'ютерів у початковій школі (наприклад, комп'ютер учителя або 3-7 комп'ютерів у класі), електронні засоби навчання і готовність учителів початкової школи до використання комп'ютерної підтримки на уроках інформатики.
Під час навчання інформатики з комп'ютерною підтримкою також можливо використовувати інтегрований підхід за схемою першого варіанту з використанням 15-хвилинного комп'ютерного практикуму. У цьому випадку практичні заняття можливо проводити кілька разів: на уроках інформатики з однією групою учнів, на уроці з вивчення інших предметів з іншими групами із залученням комп'ютерних програм із переліку засобів навчання, рекомендованих для початкового навчання.
III варіант. Урок інформатики з розподілом на групи в кабінеті інформатики в межах першого уроку. Під час вибору школою навчання інформатики з комп'ютерною підтримкою та з використанням кабінету інформатики школи (на 12 місць) рекомендується залучати до проведення уроку інформатики (1 навчальна година) вчителя інформатики школи для спільного паралельного проведення занять двома вчителями: учителем початкової школи і вчителем інформатики блоками по 15 хв. Теоретична частина для 1-ої групи і комп'ютерна частина уроку для 2-ої групи проводяться відповідно.
Висновок. Аналіз досвіду різних країн світу (США, Польщі, Угорщини, Болгарії, Росії) показав, що є чотири основні моделі пропедевтики інформатики в початковій школі:
модель пропедевтики інформаційної культури з використанням комп'ютерних логічних ігор;
інтеграційна модель;
безкомп'ютерна модель пропедевтики інформаційної культури;
модель пропедевтики інформаційної культури через проектну діяльність.
Пропедевтика інформаційної культури зорієнтована на розвиток пізнавальної активності учнів та їхнього творчого потенціалу, спрямована на формування гнучкості та критичності мислення. Про це свідчить варіативність навчальних завдань, виконання яких передбачає спостереження, аналіз, узагальнення, виявлення різноманітних закономірностей, встановлення відповідностей між предметами, вербальними, схематичними та символічними моделями.
Мета комп'ютеризації навчання та зміст навчальної діяльності в початковій школі мають бути інтегровані як на уроках природничо-математичних, так і гуманітарних дисциплін.
Така інтеграція не може бути завершена протягом одного року або стати результатом реалізації якогось проекту однократного перегляду програми курсу навчання. Навпаки, це довготривалий процес. Він передбачає сукупність загальних цілей комп'ютеризації навчального процесу, реалізація якого можлива в результаті спільної роботи адміністрації, учителів і педагогів, що спеціалізуються на розробці програм навчання.
Реалізація цих цілей змінюється залежно від школи, від шкільних предметів, від учителя, від одного року навчання до іншого. Але важливо відзначити, що всі ці варіації будуть відбуватися в межах загальних цілей, що розглядаються у визначеній послідовності, що дозволить кожному учневі щорічно поповнювати свої знання та формувати нові практичні навички роботи на комп'ютерах на основі раніше придбаного досвіду. Основні методи та підходи до розв'язання задач, способи машинної обробки інформації і соціальних аспектів комп'ютеризації можуть поступово ускладнюватися й обговорюватися різними способами протягом усього циклу навчання на уроках математики, природознавства, суспільних дисциплін та рідної мови. У такій ситуації комп'ютер стане засобом поширення й обміну інформацією між учнями і вчителями.
Проаналізовані підходи зарубіжних країн з упровадження інформаційних технологій у початкову школу дозволяють говорити про те, що всі вони можуть використовуватися й в українській школі. Водночас слід відзначити, що найбільш сприятливими щодо адаптації програми пропедевтичного курсу з інформатики до вітчизняної початкової школи є, на нашу думку,модель пропедевтики інформаційної культури через проектну діяльність та інтеграційна модель.
Список використаних джерел
1. Великович Л. С., Курис Г. Э. Понять главное (заметки по поводу информатизации образовательного процесса в начальной школе) // Конгресс конференций "Информационные технологии в образовании" - http://ito.edu.ru/sp/publi-about.html.
2. Гольцман М. А., Дуванов А. А., Первин Ю. А. Концепции развития ребенка в курсе "Роботландия". - lbid. - C. 7-15.
3. Горвиц Ю. М., Демьяненко В. Ю. Эргономическое проектирование нового поколения компьютерных систем для детей дошкольного возраста. Синтез //Советско-французский семинар по информатизации начального образования. - Переславль-Залесский, Москва, 1992. - С. 15-19.
4. Горячев А. В., Волкова Т. О., Горина К. И. Информатика в играх и задачах: Учебник для 1 класса четырехлетней начальной школы: В 2 ч. Изд. 2-е, испр. - М.: Балас, 2006. - 144 c.
5. Додаток до листа Міністерства освіти Російської Федерації від 17.12.2001 №957/13-13 - www.ict.edu.ru/ft/005142//mpi_pr.pdf.
6. Дуванов А., Зайдельман Я., Первин Ю., Гольцман М. Роботландия -курс информатики для младших школьников // Информатика и образование. -1989. -№5. - C. 37-45.
7. Жалдак М. І., Рамський Ю. С. Проект стандарту освітньої галузі інформатики. - К.: Ґенеза, 1997. - С. 48-59.
8. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2-х т. - М.: Московский ун-т, 1981.-Т.1. Психическое развитие ребенка. - 156 с.
9. Левшин М. М. Програма з інформатики для 1-4 класів // Початкова школа. - 2001. - №3. - С. 61-64.
10. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. - 4-е изд. - М.: Московский ун-т, 1981. - 584 с.
11. Осколок С. Формування інформаційної культури починається з початкової школи (Про вивчення у 1-3 класах нового експериментального курсу: "Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної грамотності")// Розкажіть онуку. - 2003. - №34. - С. 37-41.
12. Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи. - М.: Педагогика, 1989. - 221 с.
13. Семенов А. Л., Рудченко Т. А., Щеглова О. В.Информатика. 1 кл.: 1-4. Ч. 1. - М.: Просвещение, Институт новых технологий образования, 2001. - 28 с.
14. Семенов А. Л., Рудченко Т. А., Щеглова О. В.Информатика. 1 кл.: 1 - 4. Ч. 2. - М.: Просвещение; Институт новых технологий образования, 2001. - 36 с.
15. Стефанов. С. Създаване на детски вестник в ІV клас, сп. // Начално образование. - 2000. - № 2. - С. 52-57.

 
 

Цікаве

Загрузка...