WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем - Реферат

Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем - Реферат


Реферат на тему:
Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем
Останні роки у світі, як ніколи, активно відбувається формування інформаційного суспільства. Інформаційні системи та технології насичують усі сфери сучасного життя, вдосконалюються, розвиваються, стають незамінною складовою існування індивіда. І, напевне, найважливішим елементом такого поступу є глобальна мережа - Інтернет. Існує велика кількість визначень поняття Інтернет: від найпростішого, як то "мережа мереж" [Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к. е. н., доц.. М.В. Макарової. - Суми: ВТД "Університецька книга", 2003. - 642 с., с. 503] до більш складних, які розглядають Інтернет як сукупність розрізнених комп'ютерних вузлів з різноманітними функціями та сервісами [
Литвин І.С. Нові інформаційні технології. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 140 с., с. 68]. Проте сьогодні Інтернет набуває ще й іншого значення - значення життєвого простору. Інтернет дозволяє отримувати та розміщувати інформацію, вільно публікувати свої думки, здійснювати групове чи індивідуальне спілкування, обговорення тощо; через Інтернет можна отримати роботу та платню за неї, здійснити покупку чи перерахувати на певний рахунок гроші, розмістити рекламу та багато-багато іншого. В багатьох випадках використання Інтернет дозволяє замінити традиційні засоби листування на електронні, які, без сумніву, набагато зручніші та швидші. Сукупність усіх сервісів, що надає мережа Інтернет, дозволяє використовувати їх в якості потужної бази для забезпечення освітніх процесів. Причому інформаційні системи на базі Інтернет можуть слугувати як основою дистанційних форм навчання, так і ефективним опорним інструментом для підтримки денних та заочних форм навчання.
Щодня Інтернет здобуває собі нових користувачів як за рахунок величезної кількості сервісів, так і за рахунок зменшення їх вартості. Сьогодні будь-яка пересічна родина, що має телефонний зв'язок та комп'ютер удома, має також і можливість підключитися до Інтернет. Проте разом з очевидними благами, які так звана "Велика Мережа" несе у суспільство, існує й ряд негативних моментів. Серед них такі: нагромадження величезних масивів інформації, серед якої знайти потрібну доволі проблематично; свідоме та несвідоме розміщення неправдивої чи то некоректної інформації; розвиток злочинності у галузі інформаційних технологій, що дістав назву кібер-злочинності; втручання в особисте життя; різноманітні махінації з інформацією тощо [
Голубєв В. Теоретико-правові питання захисту інформації в автоматизованих системах // Центр дослідження комп'ютерної злочинності. - http://crime-research.iatp.org.ua/library/Golubev_new_ukr.doc]. На фоні усього вище сказаного особливо актуальним стає проблема інформаційно-психологічної безпеки.
Питання інформаційної безпеки вивчається та все активніше розглядається багатьма вітчизняними та зарубіжними дослідниками - Б.Ю. Аниним, М.И. Анохіним, М.Н. Аршиновим, С.У. Баричевим, Н.П. Варнавским, В.О. Голубєвим, В.В. Гончаровим, М.А. Ивановим, В.Н. Петровим, А.А. Петровим, Л.Е. Садовским, Р.Е. Сєровим, В.М. Сидельниковим, В.В. Ященко. Разом з тим існує ряд праць, присвячених інформаційно-психологічній безпеці особистості, - А.А. Баранова, Г.В. Грачева, М.А. Котика, Г.В. Ложкіна, А.А. Реана, в яких основний наголос робиться на особливостях інформаційних впливів на свідомість людини. Проте все ще недостатньо висвітленим залишається зв'язок інформаційної безпеки та психічних станів, зокрема, комфортних станів особистості.
Традиційно безпекою вважають захищеність людини (суспільства) від фізичної загрози. Проте лінгвістичний аналіз показав, що в суспільній свідомості поняття безпеки пов'язується не стільки з відсутністю загрози, скільки зі станом, почуттями і переживаннями людини [
Ложкін Г. Інформаційно-психологічна безпека особистості // Персонал. - 2003. - № 3.- С. 78-81.- http://personal.in.ua/pdf/2003-03.pdf, c. 78]. Наприклад, у великому тлумачному словнику сучасної української мови безпека визначається як "Стан, коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує" [
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. І допов.) / Уклад. І голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с., с. 70]. Тобто безпека - це швидше не відсутність небезпеки, а встановлення захисту від неї.
Психологічна безпека згідно [
Ложкін Г. Інформаційно-психологічна безпека особистості // Персонал. - 2003. - № 3.- С. 78-81.- http://personal.in.ua/pdf/2003-03.pdf, с. 79] - це такий стан суспільної свідомості, у якому суспільство в цілому, і кожна людина зокрема, сприймають існуючу якість життя як адекватну і надійну, оскільки вона створює реальні можливості для задоволення особистих і соціальних потреб громадян нині і дає їм підстави для впевненості в майбутньому.
Отже, безпека людини полягає у стабільності її стану, а психологічна безпека - у відображенні цього стану у свідомості. Тому інформаційно-психологічну безпеку можна розглядати з позиції впливу інформаційної системи на суспільну й індивідуальну свідомість, що відображає відносини суспільства і громадян нині і в майбутньому. Під впливом інформаційної системи мається на увазі найширше коло процесів: формування або руйнування тих чи інших моральних, ідеологічних і політичних цінностей, включаючи інформаційну політику держави, систему освіти, діяльність ЗМІ, події культурного життя, масові явища тощо.
Підсумовуючи усе вище сказане, можна дати таке визначення інформаційно-психологічної безпеки (ІПБ): ІПБ - це відсутність небезпеки інформаційних впливів. Саме активний соціальний суб'єкт і його психіка зазнають безпосереднього впливу інформаційних факторів, які, змінюючи психологічний стан індивіда, тим самим впливають на його життєдіяльність та працездатність. Отже зменшення небезпечних інформаційних впливів тим самим підвищить інформаційно-психологічну безпеку як особистості, так і суспільства в цілому. Значну частку таких деструктивних інформаційних факторів

 
 

Цікаве

Загрузка...