WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос - Реферат

Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос - Реферат


Реферат на тему:
Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти
Сьогодні основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни та її стратегією є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне запровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освіту. Так, для країн Європейського Союзу та інших економічно стабільних країн світу застосування комп'ютерних технологій, розвиток дистанційних форм навчання, розвиток інститутів відкритої освіти є чи не найважливішими завданнями сьогоденних державних програм. Процеси переходу суспільства від індустріального до інформаційного суспільства, соціально-економічні зміни, що відбуваються в сьогодні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності суспільних систем. В першу чергу це стосується реформування освіти.
Розвиток нових технологій в освіті у розвинених країнах світу можна розглядати у контексті концепції "Освіти для всіх", яку проголосили вагомі міжнародні організації, що опікуються освітою, серед яких Світовий Банк, ООН, ЮНЕСКО та багато інших. Прискорений розвиток технологій, ринок праці вимагає від молоді бути конкурентноздатним та спроможним навчатись впродовж життя. Однією з причин прискореного попиту на дистанційні форми навчання у світі стали тенденції підвищення платні за навчання у ВНЗ у багатьох країнах світу. У порівнянні з підвищенням плати за навчання кошти, що відводяться на зберігання та передачу інформації електронним шляхом не є значними, а тому дистанційні форми передачі інформації та знань складають серйозну конкуренцію традиційним та паперовим засобам. Необхідно зазначити, що темпи зберігання, накопичення та передачі інформації сьогодні збільшуються у 50 разів кожні півтора року. Така технологічна хвиля й спричиняє основні зміни у пошуку шляхів надання освіти у світі, в центрі якої знаходяться засоби, які спроможні швидко передавати зображення, звук, друковані масиви інформації через комп'ютерні мережі та мультимедійні засоби. Застосування ІКТ в освіті дає змогу отримувати кращі світові знання у всіх куточках світу через супутникові, кабельні, комп'ютерні засоби зв'язку та оперувати значною кількістю інформації.
Україна сьогодні стоїть на шляху демократичних перетворень та технологічного розвитку; зміни, що стосуються всіх сфер життя суспільства, спричинені не тільки необхідністю оновити та змінити суспільство, вони є наслідком взаємовпливів та закономірних перетворень, що відбуваються у всьому світі. Обравши шлях на кардинальні реформи, входження до європейського освітнього простору, поліпшення якості освіти, українська освіта потребує приведення всіх її компонентів до загальноприйнятних світових стандартів, що відповідатимуть кращим світовим зразкам, в тому числі і у галузі застосування комп'ютерних технологій. Важливе місце у розвиткові систем відкритої освіти соціально та економічно розвинені країни світу відводять сьогодні інформаційним технологіям, зокрема розвиткові системи відкритої та дистанційної освіти. Така ситуація обумовлена, зокрема, такими факторами:
" появою нових можливостей для розвитку змісту освіти та педагогічних технологій;
" розширенням доступу до всіх рівнів освіти, реалізації можливості її одержання для всіх, особливо для тих, хто не може навчатись у ВНЗ за традиційними формами внаслідок браку фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих міст, тощо;
" створенням умов для реалізації концепції навчання впродовж життя;
" створенням умов для особистісного навчання.
Дані фактори випливають з реалізації принципу задоволення потреб в інтересах формування гармонійно розвинутої, соціально активної, творчої особистості, проголошений відповідно до нової парадигми освіти у багатьох країнах. Саме тому протягом останніх десятиріч дистанційна освіта та навчання стало одним із найважливіших елементів освіти розвинених країн, а за останнє десятиріччя - країн, що розвиваються, в тому числі України. Це зумовлено бурхливим розвитком інформаційних технологій та політикою урядів різних країн у галузі освіти, їхнім прагненням зробити максимально доступною для всіх верств населення освіту будь-якого рівня.
Важливо зазначити, що освіта завжди була та залишається найбільш консервативною галуззю діяльності людини. Однак, обсяг знань поступово зростає, а технології передачі інформації залишалися незмінними. Саме інноваційні підходи покликані подолати проблему так званого інформаційного вибуху, яким характеризується сучасне суспільство.
Необхідно зазначити, що сучасні технології в освіті значно змінившись, збагатились такими формами та методами, що засновані на дистанційних (відкритих) формах освіти. Їх виникнення пов'язано з появою нового поняття - т. зв. глобальної освіти, під яким розуміють цілісну міжнародну систему освіти (переважно вищої), що включає традиційні загальні компоненти на новій технологічній основі. Сьогодні до найбільш вагомих організацій та навчальних закладів, що заклали концептуальні основи відкритої (дистанційної освіти) у світі можна віднести Відкритий Університет Британії, штаб-квартира якого знаходиться в Лондоні. Національний технологічний університет, США, що надає технологічну освіту через дистанційні мультимедійні засоби та залучив до роботи мережі більш ніж 45 технічних ВНЗ у США. EUROPACE (Нідерланди), організація, яка створила мережу закладів, що провадить дистанційну освіти в Європі має серед своїх зареєстрованих членів більш ніж 700 закладів освіти [9, 5].
Отже, перш за все важливим є зупинитись понятті дистанційної освіти у контексті розуміння поняття відкритої освіти. Так, дистанційну освіту та дистанційне навчання необхідно розглядати саме у контексті глобальної освіти, оскільки вона пов'язана в першу чергу з побудовою нової освітньої технології, яка передбачає застосування нових засобів навчання, а саме, комп'ютерів, інформаційних мереж, глобальної системи Інтернет та необхідних вмінь, навичок та компетентностей для її використання.
У різних країнах під терміном дистанційного навчання розуміють т.зв. кореспондентське навчання, коли мають на увазі всі форми навчання на відстані від навчального закладу (переписка, заочне навчання тощо). Так, Університет Лондона (1836 р.), Університет Чикаго (1892 р.) і Університет Квінсленд (1911 р.) були першими навчальними закладами, які запровадили кореспондентське навчання у вищих навчальних закладах. У колишньому Радянському Союзі, в тому числі в Україні, з кінця 1920-х рр. в різновид такого навчання відомий під назвою заочне навчання. Широкого розповсюдження кореспондентське навчання набуло у роки відбудови країн Європи після Другої світової війни. Так наприклад, у Франції широке розповсюдження кореспондентського навчання було спричинено обмеженими можливостями для навчання населення, що проживало у віддалених гірських районах та фінансовими труднощами населення отримуватинавчання у великих містах. Попри вже встановлених термінів, які застосовуються українськими освітянами стосовно дистанційного навчання та освіти, дискусія навколо трактовки цих термінів ще не закінчена. Так, український дослідник Б.Шуневич детально розглядає термінологію, пов'язану з дистанційним навчанням та застосування термінів у галузі навчальної інформатики. На думку вченого [8, 95-104], основні труднощі виникають під час перекладу

 
 

Цікаве

Загрузка...