WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів - Реферат

Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів - Реферат

систематизують, приводять до робочого стану, перебудовують, перерозподіляють, переробляють, споруджують, використовують замість чогось, формулюють гіпотези
Оцінювання Визначення цінності на основі критеріїв Прояснює, вносить ясність, допускає, визнає, узгоджує, приводить до згоди Оцінюють, розцінюють, аргументують, наводять докази, визначають (величину, цінність, користь, шкоду), віддають перевагу; роблять вибір, приводять у відповідність (вимогам, стандартам, критеріям), роблять висновки, переконують, приймають рішення, відстоюють, виправдовують (заходи, вчинки, тощо), судять, приписують (клас, ранг), стають арбітрами, передбачають, прогнозують, розподіляють місця, надають рекомендацію, підкріпляють доказами, свідчать на користь (чогось/когось)
Деякі вчені модернізують таксономію Блума, вважаючи категорії аналізу і синтезу рівнозначними, однаковими за когнітивною вагою (Г. Мадер), вказуючи, що вона має досить загальний характер і не відображає особливостей конкретних методичних аспектів, зокрема - формування уміння розв'язувати задачі.
У 2001 р. Л.Андерсон і Д. Кратволь по-новому оцінили таксономію Блума у своїй книзі [7]. Вони виділили когнітивні (мисленнєві) процеси і вимірювання рівня знань. У поданій нижче таблиці містяться приклади навчальних завдань, що дозволяють продемонструвати можливість її застосування у навчально-виховному процесі.
Таблиця 2. Переглянута таксономія Блума
Когнітивні процеси Приклади навчальних завдань
Пам'ятати - відтворювати правільну інформацію з пам'яті
Впізнавання Ідентифікувати (знайти) жабу на діаграмі з різноманітними амфібіями.
Знайти прямокутні трикутники у своєму помешканні.
Називання (пригадування) Назвати трьох англійських письменниць 19 сторіччя.
Розказати табличку множення на "5".
Написати хімічну формулу кислоти
Розуміти - засвоювати навчальний матеріал чи досвід
Інтерпретація (перефразування, переклад з однієї знакової системи на іншу) Записати задачу у вигляді алгебраїчного виразу (рівняння).
Намалювати схему харчової системи.
Перефразувати відомий вислів, прислів'я
Наведення прикладів Знайти зразки наукового стилю письма.
Назвати ссавців, які живуть у нашій місцевості
Класифікація (за вивченими чи знайомими ознаками) Позначити в переліку, які числа є парними, а які - непарними. Написати перелік типів урядів в молодих африканських державах. Розподілити на групи за видами тварин з вашої місцевості
Підведення підсумків Написати заголовок до прочитаного абзацу. Скласти список основних понять, що відносяться до вищої міри покарання
Встановлення взаємозв'язків Прочитати уривок з діалогом двох літературних героїв та дійти висновку про те, які були між ними попередні стосунки. Визначити за контекстом значення раніше незнайомих вам слів.
Порівняння Пояснити, чому серце схоже на насос. Використовуючи діаграму Вена, показати, чим схожі і чим відрізняються книжки Чарльза Діккенса
Пояснювання Намалювати діаграму, що засвідчує, як залежить погода від атмосферного тиску. Описати, як місцеві податки пов'язані з економікою
Застосовувати - діяти згідно з правилами
Виконання за інструкцією Додати колонку двоцифрових чисел. Виконати вільний кидок (спорт)
Виконання за самостійно створеною інструкцією Створити експеримент, який покаже, як ростуть рослини у різних ґрунтах. Відкоригувати частину тексту Розробити бюджет
Аналізувати - розділити (розбити) щось на частини, які не мають ознак цього цілого та описати, як ці частини відносяться до цілого
Диференціювання (відрізнити одне від одного, розділити) Скласти список інформації про математичні проблеми та викреслити неважливу інформацію. Намалювати схему, що зображує головних і другорядних героїв роману
Впорядкування Зробити таблицю найчастіше вживаних переносних приладів та пояснити їх дію. Зробити схему, яка відображає взаємодію між тваринами та рослинами у вашій місцевості
Атрибуція (визначення характерних ознак) Визначити мотивацію головного героя в романі чи оповіданні. Продивитися брошуру політичних кандидатів та висунути гіпотези про перспективи їх перемоги
Оцінювати - робити судження, засновані на критеріях та стандартах
Перевірка, контролювання Послухати політичну промову і скласти список протиріч у цій промові. Переглянути план проекту і з'ясувати, чи включені всі необхідні кроки
Критика, рецензування Вибрати найкращий спосіб вирішення комплексу математичних завдань. Оцінити, які аргументи переважають: "за" чи "проти" астрології
Створити, синтезувати - зібрати нове ціле з частин чи розпізнати компоненти нової структури
Генерування Згідно з даним переліком критеріїв скласти список дій для поліпшення міжнаціональних стосунків у школі. Генерувати гіпотези, які можуть пояснити, чому рослини потребують сонячного світла.
Планування Спланувати дослідження про погляди Марка Твена на релігію. Розробити науковий експеримент тестування впливу різних видів музики на продуктивність курей (кількість яєць)
Вироблення, продукування Написати щоденник від імені солдата війни. Збудувати природне середовище для місцевих домашніх водяних птахів.
Вимірювання рівня знань Приклади навчальних завдань
Фактичні знання (знання фактів) - базова, основна інформація
Знання термінології Словникові терміни, математичні символи, музичні ноти, алфавіт
Знання особливих деталей та елементів Компоненти Піраміди харчування, імена представників уряду, основні битви Другої світової війни
Концептуальні знання - взаємозв'язки між окремими частинами і більшими структурними компонентами для їх спільного функціонування
Знання класифікацій та категорій Види тварин, різні види аргументів функції (матем.), геологічні ери
Знання принципів та узагальнень Типи конфліктів у літературі, три закони Ньютона у механіці, принципи демократії
Знання теорій, моделей, структур Теорія еволюції, економічні теорії, модель ДНК
Процедурні знання - як робити ті чи інші речі
Знання з предметно-специфічної галузі та алгоритми Знаходження квадратного кореня, змішування кольорів для малювання олійними фарбами, подача м'яча у волейболі
Знання з специфічно-предметних технологій та методів Літературна критика, аналіз історичних документів, математичні способи розв'язування задач
Знання критеріїв, якідозволяють визначити, коли використовувати відповідні дії (процедури) Методи для відповідних типів експериментальних досліджень, процедури для статистичного аналізу в різних ситуаціях, стандарти для різних письмових жанрів
Метакогнітивні знання - знання про мислення в цілому та про своє мислення зокрема
Стратегічні знання Способи запам'ятовування фактів, різні стратегії читання, методи планування веб-сайтів
Знання про когнітивні завдання, включаючи відповідні контекстуальні та умовні знання Різні вимоги до читання підручників та романів; продумування наперед при використанні електронних баз даних; розуміння різниці між написанням електронних листів та ділових листів
Самознання (знання про свої особливості мислення) Потреба в діаграмах та таблицях для розуміння комплексних процесів, краще розуміння при оточуючій тиші, потреба обговорити з кимось ідеї перш, як їх писати у творі, есе
Крім таксономії Блума у світовій психолого-педагогічній науці існують інші підходи до систематизації навчальних цілей та завдань. Проаналізуємо деякі з них.
Д. Толлингерова запропонувала таксономію навчальних завдань, які поділено на п'ять категорій, що включають 27 типів навчальних завдань за операційною

 
 

Цікаве

Загрузка...