WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті - Реферат

Компетентнісний підхід при вивченні „математичної інформатики” у педагогічному університеті - Реферат

вирішити проблему, застосувавши необхідні знання з різних галузей, отримати реальний і відчутний результат. Вся робота над проблемою, таким чином, набуває контурів проектної діяльності. Суть ідеї методу проектів - стимулювати інтерес студентів до певних проблем, уміння практично застосовувати отримані знання, розвиток критичного мислення.
Метод проектів може бути одним з ефективних засобів формування навчальної мотивації та навчально-пізнавальної компетентності у студентів педагогічних університетів. Розвиток навчально-пізнавальної компетентності студентів педагогічного університету спеціальності "Інформатика" може бути успішно реалізований, якщо зміст навчального процесу буде структурований на основі діяльнісного підходу з урахуванням можливостей методу проектів в плані розвитку навчально-пізнавальної компетентності.
Значна кількість нових педагогічних технологій включають елементи проектного навчання: технології випереджаючої освіти; технологія освіти в глобальному інформаційному співтоваристві; педагогіка співпраці; емпіричне навчання. Метод проектів дозволяє не тільки засвоювати предметний зміст, але і формувати багато особистих якостей студентів. Даний метод може стати одним з ефективних інструментів створення умов розвитку навчально-пізнавальної компетентності. Зокрема, метод проектів корисний для формування навчально-пізнавальної компетенції при вивченні курсу "Системи комп'ютерної математики", де студентам можна запропонувати, наприклад, наступні теми проектів "Команди системи Maple для розв'язування задач математичного аналізу", "Команди системи Maple для розв'язування задач аналітичної геометрії", "Команди системи Maple для розв'язування задач лінійної алгебри", "Команди системи Maple для розв'язування задач математичної статистики" тощо.
На заняттях з "Математичної інформатики" компетентності можна формувати у три етапи:
1. Підготовчий. Мета етапу: формування узагальнених предметних умінь. Студентам пропонуються завдання, виконання яких дозволить їм набути умінь та навичок, які дадуть змогу розв'язувати задачі більш вищого рівня на наступних етапах (як правило, завдання теоретичного характеру).
2. Основний. Розробка творчих проектів з залученням знань з інших предметних галузей. Мета етапу: розвиток дослідницьких та проектних умінь. На цьому етапі студентам пропонуються завдання творчого характеру.
3. Закріплюючий. Моделювання життєвої ситуації. Мета етапу: вміти застосовувати отримані знання та вміння в нестандартній життєвій ситуації.
Наведемо приклад заняття з теми "Логічне виведення за недостовірних знань". На підготовчому етапі студентам пропонується відповісти на питання (теоретичні питання):
- охарактеризувати поняття неточного логічного виведення;
- дати різні визначення ймовірності (класичне, частотне, аксіоматичне);
- навести формулу повної ймовірності та формулу Байєса;
- охарактеризувати поняття "коефіцієнт упевненості";
- що таке "об'єктивна" та "суб'єктивна" невизначеність? Який з цих типів невизначеностей має імовірнісний характер;
- охарактеризувати принцип індиферентності;
- у чому полягає проблема комбінування свідоцтв;
- що таке інтервальні міри невизначеності;
- як пов'язані умовні ймовірності та правила виведення;
- чому застосування точних байєсівських методів, зокрема формули повної ймовірності, не завжди дозволяє отримати точний коефіцієнт упевненості;
- опишіть схему логічного виведення EMYCIN.
На основному етапі студентам пропонуються наступні завдання та вправи:
1. Нехай дано неточне правило: "Якщо Андрій складе іспит з "Систем комп'ютерної математики", то він влаштує вечірку" з коефіцієнтом упевненості 0.7. Нехай коефіцієнт упевненості того, що Андрій складе іспит з "Систем комп'ютерної математики" становить 0.6. Розрахуйте інтервал, в який потрапить коефіцієнт упевненості висновку "Андрій влаштує вечірку" на основі правила повної ймовірності.
2. Дані неточні правила:
" Якщо завтра буде дощ, то Роман візьме з собою парасольку (коефіцієнт упевненості 0.7);
" Якщо в Романа буде багато речей, він не візьме з собою парасольку (коефіцієнт упевненості 0.3);
" Нехай про те, що завтра буде дощ, відомо з коефіцієнтом упевненості 0.8, а про те, що у Романа буде багато речей - з коефіцієнтом упевненості 0.9.
Розрахуйте коефіцієнт упевненості у тому, що Роман візьме з собою парасольку, за правилами системи EMYCIN з використанням формул комбінування свідоцтв.
На закріплюючому етапі студентам можна запропонувати навести самим власні приклади прийняття рішень в умовах невизначеності, формалізувати відповідні міри ризику або навести власний приклад розрахунку коефіцієнтів упевненості за схемою EMYCIN.
Висновки. Вивчення "Математичної інформатики" сприяє формуванню у студентів компонентів навчально-пізнавальної компетентності, дає не тільки предметні знання, а й навчає методом наукового керування, які знаходять все більше застосування в різноманітних сферах діяльності людини. Таким чином, реалізація компетентністного підходу при вивченні "Математичної інформатики" в педагогічному університеті забезпечить виконання основної мети педагогічної освіти - підготовку кваліфікованих педагогів відповідного рівня.
Ідеальним результатом сучасної освіти повинен стати компетентний фахівець, а реальним - створення умов для досягнення поставленої мети восвітньому закладі.
Вивчення "Математичної інформатики" сприяє формуванню у студентів компонентів професійної педагогічної та навчально-пізнавальної компетентностей, дає не тільки предметні знання, а й навчає методом наукового керування, які знаходять все більше застосування в різноманітних сферах діяльності людини.
Список використаних джерел
1. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: Монография. Красноярск: Изд-во КГУ. - 1998. - 310 с.
2. Боно, Э де. Нестандартное мышление, Минск: Попурри. - 2000. - 224 с.
3. Дахин А. Н. Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника // Народное образование. - 2004. - № 4.- С. 136 - 144.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. - 2004. - 40 с.
5. Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования / Материалы для опытно-экспериментальной работы в рамках Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года // Национальный фонд подготовки кадров, Институт новых технологий образования. - М., 2002.
6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981. - 186 с.
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 1996. - 308 с.
8. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. - М.: Просвещение, 1977. - 240 с.
9. Мочалова Н.М. Методы проблемного обучения и границы их применения. Казань.: Изд-во Казан. ун-та, 1979. - 158 с.
10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 272 с.
11. Пометун О.І. Компетентісний підхід до оцінювання рівнів досягнень учнів.- К.: Презентація на нараді Центру тестових технологій 19.10.2004 р., 10 с.
12. Рагулина М.И., Смолина Л.В. Электронное учебное пособие как средство формирования методической компетентности будущего учителя информатики. - http://www.ict.edu.ru/vconf/files/6830.doc
13. Хуторской А. В. Ключевые компетенции. Технологии конструирования // Народное образование. - 2003. - № 5. - С. 55 - 61.

 
 

Цікаве

Загрузка...