WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики - Реферат

Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики - Реферат

технологій навчання).
Основними педагогічними завданнями використання комп'ютерних технологій навчання фізики є такі:
" розвиток творчого потенціалу учнів, їх здібностей до комунікативних дій, умінь експериментально-дослідницької діяльності, культури навчальної діяльності, підвищення мотивації навчання;
" інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;
" реалізація соціального замовлення, зумовленого інформатизацією сучасного суспільства (підготовка користувача засобами комп'ютерних технологій).
Використання комп'ютерних технологій має враховувати особливості сприйняття інформації та дотримання таких принципів:
1. Багатосенсорне подання навчального матеріалу і залучення всіх репрезентативних систем учня, а саме - сортування основного змісту навчального матеріалу у візуальні, аудіальні та кінестетичні категорії з метою визначення пріоритетної форми подання матеріалу і використання найбільш ефективних технік та прийомів впливу на репрезентативні системи.
2. Вивчення нового матеріалу, організація тренінгу, тестування та здійснення перевірки і контролю успішності його засвоєння [9].
Виходячи з того, що комп'ютер на якісно більш високому рівні об'єднує в собі можливості різноманітних засобів навчання, виникає необхідність перегляду організаційних форм і методів навчання в середній загальноосвітній школі. Ефективність застосування комп'ютерної техніки в процесі навчання фізики і, зокрема, хвильових і квантових властивостей світла значною мірою залежить від визначення ролі комп'ютера на уроці та форм його використання.
На сучасному етапі в нашій країні цілим рядом дослідників і, зокрема, нами проводиться пошук раціональних методик використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення фізики. Одні з існуючих методик передбачають фрагментарне використання комп'ютера, інші - проведення уроків, на яких надання нового матеріалу та контроль за його засвоєнням проводиться комп'ютером.
На підставі аналізу літературних джерел [9, 10, 11 та ін.], власного педагогічного досвіду та досліджень, ми схильні підтримувати таку існуючу думку: найбільш ефективними системами навчання є ті, де основною фігурою тривалого навчального процесу є учитель. Він передає учням основний обсяг інформації, організує навчальний процес, керує ним та формуванням особистості учня.
Внаслідок зазначеного, серед існуючих форм використання комп'ютерних технологій, особливо в класах, що навчаються за рівнем стандарту, ми надаємо перевагу фрагментарному використанню комп'ютера, яке супроводжує розповідь учителя на уроці.
В процесі підготовки уроків з використанням комп'ютерних технологій до файлів вміщують:
" банк питань, які дають можливість актуалізувати отримані знання;
" матеріал, який необхідно пояснити на уроці в супроводженні ілюстрацій та динамічних моделей явищ, що вивчаються;
" банк завдань для закріплення та систематизації вивченого матеріалу;
" декілька завдань, над якими учні працюють упродовж невеликого проміжку часу (до 5 хвилин), після чого учитель з'ясовує ступінь засвоєння матеріалу учнями.
В процесі фрагментарного використання комп'ютерних технологій на уроці, ми розглядали застосування таких форм роботи та методичних прийомів:
" під час актуалізації необхідних знань та умінь учням пропонувалося виконати тестові завдання, до яких входять запитання чи нескладні задачі з невеликою кількістю математичних обчислень, а потім в процесі само- або взаємоконтролю з опорою на вірні відповіді, наведені на екрані чи мультимедійній дошці, перевірити правильність виконання завдання;
" під час надання нового матеріалу учитель супроводжує свою розповідь відповідними ілюстраціями: статичними чи динамічними моделями дослідів, відеозаписами дослідів, схемами, таблицями тощо;
" використання ілюстрацій для проведення пошукової самостійної роботи учнів.
Так, наприклад, під час вивчення законів фотоефекту ми пропонували учням самостійно дослідити комп'ютерні динамічні моделі явищ для встановлення певних закономірностей та зв'язку між відповідними фізичними величинами: залежність фотоструму в вакуумному фотоелементі від інтенсивності світла, потужності світлового потоку, довжини хвилі (частоти) падаючого світла та напруги на електродах фотоелемента і т.п.
Візуальні можливості дисплею комп'ютера, екрану мультимедійного комплексу або інтерактивної дошки підвищують якісний рівень проведення ілюстрацій навчального матеріалу. Комп'ютерна техніка дає можливість демонструвати короткі відеофільми, анімації, динамічні комп'ютерні моделі оптичних явищ та процесів, які з певних причин не можна спостерігати в класі на уроці, а також візуалізувати механізм оптичних явищ (інтерференція, дифракція світла, фотоефект тощо), що значно полегшує їх розуміння, особливо учням, які навчаються за рівнем стандарту. Діалогові можливості комп'ютера дозволяють повторювати всі незрозумілі моменти стільки разів, скільки потрібно учневі для повного розуміння і кращого осмислення матеріалу.
Крім того візуальні можливості комп'ютерної техніки та відповідне програмне забезпечення, наприклад, Microsoft PowerPoint, дають можливість демонструвати не тільки статичні наочні схеми, але й схеми, кожен елемент яких з'являється поступово через певні проміжки часу або за бажанням учителя. Такий спосіб використання наочних схем полегшує їх розуміння учнями, допомагає учителю у зручний спосіб проводити, наприклад, такі етапи уроку, як узагальнення та систематизація знань.
Джерелом комп'ютерних демонстрацій є програмно-методичні комплекси та різні освітні сайти, які надають доступ до електронних ресурсів, що є корисними як для учнів, так і для учителів.
Іншим перспективним напрямком використання комп'ютерної техніки в методиці навчання фізики є розвиток і вдосконалення навчального фізичного експерименту, якій передбачає проведення як демонстраційних дослідів, так і лабораторних робіт. В системі навчального фізичного експерименту виділяють віртуальну та мікрокомп'ютерну фізичну лабораторію.
Використання віртуальної фізичної лабораторії, навчально-комп'ютерних моделей в процесі вивчення явищ хвильової оптики висвітлено в роботах Н.Л. Сосницької [12, 13], А. Василинчука [10] та ін.
Під віртуальною розуміємо лабораторну роботу, на якій учню надається можливість за допомогою моделей певних фізичних явищ (інтерференції, дифракції, фотоефекту тощо) дослідити умови та процес протікання цих явищ, встановити зв'язок між певними фізичними величинами, проаналізувати отримані результати та зробити відповідні висновки. Віртуальні лабораторні роботи доцільно виконувати утому випадку, якщо з певних причин необхідні досліди не можуть бути проведені в класі на уроці. В процесі проведення дослідження нами було розроблено методику проведення лабораторної роботи з використанням комп'ютерних технологій.
Проведення лабораторної роботи з використанням мікрокомп'ютерної лабораторії передбачає проведення реального дослідження фізичних явищ і процесів з використанням різних видів датчиків (напруги, тиску, температури, сили струму тощо), від яких сигнал надходить до комп'ютера та обробляється відповідною комп'ютерною програмою. Проведення лабораторної роботи у такий

 
 

Цікаве

Загрузка...