WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики - Реферат

Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики - Реферат


Реферат на тему:
Комп'ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики
Глобальні соціально-економічні та науково-технічні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, активізують пошук та застосування інноваційних підходів до процесу навчання, які гармонійно доповнюють традиційні. Внаслідок цього на сучасному етапі розвитку дидактики, зокрема фізики, (починаючи з 80-их років ХХ ст.) з'явилися принципово нові поняття - педагогічні технології, технології навчання, комп'ютерні технології навчання, комп'ютерна грамотність, комп'ютерна компетентність, нові інформаційні технології. Інформатизація системи освіти та впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес викликають все більший інтерес та надають особливої значущості проблемі створення методичних систем навчання з використанням комп'ютерних технологій.
Елементи технологізації (проблемне та програмоване навчання) існували задовго до того, як термін "технологія навчання фізики" почав активно застосовуватися у педагогіці. У загально дидактичному плані зміст поняття "педагогічна технологія" розкрито у працях В.П. Беспалька [4], Г.Н. Селевка [14], М.П. Сибірської [15], М.А. Чошанова [16], розглянуто ряд технологій навчання та проведено їх класифікацію. Аспекти розробки та використання технологій навчання фізики розглянуто в працях П.С. Атаманчука [3], О.І. Бугайова [5, 6], С.У. Гончаренка [6] та ін.
Комп'ютерні технології навчання - це така система навчання, одним з технічних засобів якої є комп'ютер. В роботах Анциферова Л.І., Бордовського Г.А., Жука Ю.О., Ізвозчикова В.А., Кондратьєва А.С., Роберта І.В., Самойленка П.І., Слуцького А.М., Фокіна М.Л. та ін. Показано, що впровадження комп'ютерних технологій у практику навчання фізики є однією з форм підвищення ефективності навчального процесу. Комп'ютерні засоби природно вписуються у процес навчання ефективно допомагають значно урізноманітнити процес навчання.
Разом із тим настійна необхідність наукового осмислення концептуальних положень сучасного змісту навчання хвильових і квантових властивостей світла на рівні стандарту в умовах профільного навчання, його можливих структур та обґрунтування відповідної методики навчання з використанням комп'ютерних технологій навчання є актуальною науковою проблемою, яка досліджена недостатньо.
Метою статті є аналіз розвитку комп'ютерних технологій навчання, їх сучасних можливостей та шляхів використання в процесі вивчення хвильової і квантової оптики за рівнем стандарту.
Систематичні дослідження в галузі використання комп'ютерних технологій в освіті проводяться вже більше сорока років. Система освіти завжди була відкрита для впровадження в навчальний процес комп'ютерних технологій навчання, що базуються на програмних продуктах самого широкого призначення. Разом із тим ці програмні засоби ніколи не забезпечували всіх потреб педагогів.
Починаючи з 60-х років, в навчальному процесі стали використовувати комп'ютерні інтерактивні системи, створені на основі ідей програмованого навчання. Використання таких систем давало змогу індивідуалізувати традиційний спосіб навчання з метою врахування потреб, індивідуального стилю, швидкості засвоєння і рівня підготовки кожного учня.
Процес використання інтерактивних систем передбачав опрацювання учнями невеликих послідовних порцій текстового матеріалу та запитань. Запитання складалися таким чином, щоб дана на них відповідь була простою, конкретною і однозначно інтерпретованою комп'ютером. На основі відповідей учнів на запитання встановлювався зворотній зв'язок між учасниками навчального процесу. Крім того відповідь на одне запитання чи тему визначала послідовність і рівень складності наступних навчальних матеріалів і запитань. Якщо ж рівень засвоєння матеріалу був недостатній, його необхідно було доопрацювати. Таким чином відбувалася індивідуалізація темпу навчання.
З розвитком комп'ютерної техніки розширювалися можливості більш детально аналізувати рівень розуміння учнями навчального матеріалу і характер складностей, які вони відчували в процесі його опрацювання, надаючи можливість учителю врахувати результати проведеного аналізу в структурі наступного пропонованого матеріалу. Згодом досвід використання таких комп'ютерних інтерактивних систем показав, що вони є дуже корисними під час навчання слабких учнів, для ліквідації прогалин у знаннях, в той час як помітного впливу на результати процесу навчання сильних учнів виявлено не було [8].
З 90-х років ХХ ст. почався новий етап використання комп'ютерної техніки в навчанні, зокрема, фізики, на якому її застосування відбувалося в двох пріоритетних напрямках. Перший напрямок передбачав використання комп'ютерної техніки як нового навчального технічного засобу у межах існуючої системи навчання. Другий напрямок передбачав реформування всієї системи освіти на підставі того, що потенційні можливості комп'ютерів значно перевищують можливості їх використання у рамках існуючої системи навчання. Це спричинило зміну технічних основ системи освіти, змісту, методів навчання фізики та появу гіпермедійного подання інформації.
Гіпермедійне подання інформації передбачає використання мультимедійної інформаційної навчальної системи - зібрання текстової інформації, графічних зображень, відеороліків, звукових кліпів, присвячених певному питанню чи темі, а також гіпертексту. Гіпертекст - це особлива форма організації, подання та засвоєння текстового матеріалу, що передбачає урахування безлічі взаємозв'язків між його елементами [17].
На сучасному етапі в навчальних закладах успішно використовуються різні програмні комплекси - як відносно прості, так і складні. В наукових центрах і навчальних закладах США, Канади, Західної Європи, Австралії, Японії, Росії, України та ряду інших країн була розроблена велика кількість спеціалізованих комп'ютерних систем саме для потреб освіти, орієнтованих на підтримку різних сторін навчально-виховного процесу.
І.Г. Захарова [7] наводить класифікацію програмних засобів інформаційних технологій навчання з позицій дидактики та можливі шляхи їх інтеграції в навчально-виховний процес, що на сьогодні використовується в світовій практиці:
CAI (Computer Aided Instruction) - Комп'ютерне програмоване навчання (технологія, що забезпечує реалізацію механізму програмованого навчання за допомогою відповідних комп'ютерних програм).
CAL (Computer Aided Learning) - Вивчення за допомогою комп'ютера (самостійна робота учнів по вивченню нового матеріалу за допомогою різних засобів, у тому числі, і комп'ютера).
CBL (Computer Based Learning) - Вивчення на базі комп'ютера (самостійна робота учнів по вивченню нового матеріалу за допомогою комп'ютера та традиційних підручників, аудіо та відеозаписів і т.п.).
CBT (Computer Based Training) - Навчання на базі комп'ютера (різноманітні форми надання знань учням з можливою участю вчителя).
CAA (Computer Aided Assessment) - Оцінювання за допомогою комп'ютера (можеявляти собою самостійну технологію навчання, однак на практиці воно є складовим елементом інших технологій навчання).
CMC (Computer Mediated Communications) - Комп'ютерні комунікації (забезпечують процес передачі знань та зворотній зв'язок, є невід'ємною складовою всіх перелічених комп'ютерних

 
 

Цікаве

Загрузка...