WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя - Реферат

Застосування мультимедійних технологій при вивченні мов у країнах зарубіжжя - Реферат

(доповідь Г.О. Мартиновича, с.16).
Останнім часом CALL більше присвячується проблемам вивчення іноземних мов за допомогою комп'ютерних технологій.
Група американських авторів, проаналізувавши перебіг процесу CALL, надали характеристику його основним напрямам.
Так, Марк Варшауер [12] (Mark Warschauer) виділяє в розвитку CALL такі три напрями: біхевіористичний, комунікативний, інтеграційний.
Перший, біхевіористичний напрям, оснований на комп'ютерній моделі як моделі наставника (тьютора), тобто комп'ютер виступає засобом транспортування навчального матеріалу учням (Taylor R., 1980).
Одним із засновників іншого, комунікативного напряму є Джон Андервуд (Underwood J., 1984). Автор пропонує такі принципи CALL:
" викладання граматики більше побічно, ніж безпосередньо, тобто опосередковано;
" дозволяти і заохочувати генерувати оригінальні висловлювання, а не просто маніпулювати мовними засобами;
" не судити, а оцінювати, не заохочувати до "урочистих", "привітальних" послань, вчити аналізувати.
" не констатувати неправоту, якщо відповідь відрізняється від інших;
" використовувати доцільні стилі мовлення відповідно до різних умов і ситуацій;
" не відтворювати книжний матеріал, а досліджувати його, подаючи в електронному вигляді як самостійний висновок.
Інший критик біхевіористичного напряму Вэнс Стевенс (Stevens V., 1989) стверджує, що діяльність CALL повинна спиратися на внутрішню мотивацію і стимулювання таких типів інтерактивності, як "учень - комп'ютер" і "учень - учень". Хілі Д. та Джонсон Н. (Healey D. & Johnson N., 1995) розробили програми, які забезпечують професійну практику спілкування певною мовою та включають читання, реконструкцію текстів та мовні ігри.
На цьому етапі комп'ютер як тьютор набуває ширшого значення. Так, процес пошуку правильної відповіді передбачає велику кількість її варіантів, а також системи контролю та взаємодії (Taylor M.B. & Perez L.M., 1989). Завдання навчання полягає не в тому, щоб стимулювати до пошуку правильної відповіді, а в тому, щоб створювати дискусію Аналогічно до сократичних бесід. Для створення подібних навчальних систем використовувалися такі програми, як SimCity, Sleuth (Healey D. & Johnson N., 1995).
Інтеграційний напрям CALL базується на мультимедійних технологіях, у тому числі активному використанні Інтернет та розвитку дистанційного навчання через мережу Інтернет. При цьому, були розроблені й використовувалися такі програми як MacReader, Eclipse, Gapmaster, Super Cloze, Text Tanglers, що дозволяли вчителям додати свої навчальні матеріали і в такий спосіб зробити їх більш релевантними через особистий досвід.
У XXI столітті набуває актуальності дистанційне навчання (ДН) через мережу Інтернет. Слід відмітити розвиток ДН рідних мов у країнах Східної Європи: сайт http://szkola.net дистанційного навчання у Польщі, http://www.belschool.net - у Болгарії, чеський портал didaktis.cz, де пропонується пройти тести з чеської мови для зовнішньої атестації учнів старших класів, сайт www.eidos.ru, де є посилання на віртуальні олімпіади з російської мови, що потребують не тільки знання матеріалу за вимогами державного стандарту, а й розвитку творчого потенціалу того, хто навчається тощо.
Певний досвід у популяризації застосування мультимедійних технологій має Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. Так, на порталі "Діти України" (http://www.children.edu-ua.net) пропонуються дистанційні курси (ДК) з вивчення та удосконалення рідної мови. Дистанційний курс "Ділове українське мовлення", що подається у навчальному програмному середовищі "Веб-клас ХПІ", представляє теоретичний матеріал з ведення ділових документів, особливості офіційно-ділового стилю мовлення, граматичні та лексичні особливості сучасної української літературної мови, тести з орфографії та культури мовлення. Також на стадії розробки онлайн-тести з української мови в системі Moodle та Веб-клас ХПІ (ДК "Диктанти з української мови") [1] подібно до тестів з польської мови, які розміщені на польському сайті http://szkola.net, де надається безкоштовна допомога з різних навчальних предметів для учнів середніх шкіл, зокрема і з польської мови.
Висновки. Окресливши деякі напрацювання зарубіжних та вітчизняних педагогів з питань застосування мультимедійних технологій при вивченні мов, слід зробити певні висновки. Аналізуючи матеріали наукових конференцій 80-х - 90-х років ХХ століття з питань комп'ютерної оптимізації викладання мов, слід зазначити, що ці дослідження більше зосереджені навколо проблем створення багатоканального інтелектуального навчаючого лінгвістичного апарату (НЛА). Особливістю такого підходу є те, що основні вимоги до навчання обмежуються підключенням аудіо- та відеозасобів до CALL-систем, а також використанням засобів АПТ у CALL- системах, а саме: машинного перекладу, автоматичних словників, спелерів, систем реферування та індексування, систем універсального програмного забезпечення на основі великих лінгвістичних баз даних і знань. Таким чином, саме мультимедійні засоби виступають носіями інформації при вивченні мов.
Тим часом, як свідчать наші дослідження, комп'ютер при вивченні мов починає набувати більш різноманітних функцій, окрім так званих тьюторських та стимулюючих до дискусій і взаємодії. Він починає бути
" засобом наукових досліджень;
" тренінговим засобом інтеріоризації зовнішніх щойно сформованих дій на рівні мотивів та потреб;
" засобом створення інтерактивності для надання навчанню природного перебігу;
" глобальним засобом зв'язку та джерела необмежених автентичних матеріалів.
Список використаних джерел
1. Дистанційні курси з української мови - http://www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=173
2. Лингвистические проблемы искусственного интеллекта: Тез. VI симпозиума, апрель 1990 г. - Ленинград, 1990. - 53 с.
3. Международная конференция CALL - Computer Assisted Language Learning; Казань, 25 - 30 июня 1990 г.: Тез. докл. - Казань: КГУ, 1990. - 56 с.
4. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Просвіта", "Книга пам'яті України", 2000. - 368 с.
5. Новые информационные технологии в учебном процессе и управлении //Тез. докл. VII Омской науч.-практ. конф., 17 - 18 мая 1990 г. - Омск, 1990. - 193 с.
6. Пиотровская К.Р. Современная компьютерная лингводидактика // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. - Москва, 1991. - № 4. - 33 с.
7. Словарь по кибернетике / Под ред. В.С. Михалевича. 2-е изд., перераб., доп. - Киев: Гл. ред. Украинской Советской Энциклопедии им. М.П. им. М.П. Бажана, 1989. - 752 с.
8. International Conference CALL - Computer Assisted Language Learning, Rostock. 15 - 17 November 1989. - Rostock: Wilhelm-Pieck-Universit?t, 1989. - 80 p.
9. Language Learning via the Microcomputer Proceeding of CALL'89. International Conference on Computer Assisted Language Learning at the Institute of Applied Linguistics…, Rostock. 15 - 17 November 1989. - Rostock: Institute of Applied Linguistics, 1990. - 119 p.
10. Levi, М. (1997). CALL: Context and Conceptualisation. Oxford: Oxford University Press. 1997 - http://www.llas.ac.uk/resources/
11. The 1st International Symposium on Computer Assisted Language Learning in Hungary Kossuth University, Debrecen, 12 - 13 November 1985. - Budapest, 1986. - 224 p.
12. Warschauer M. (1996) "Computer Assisted Language Learning: an Introduction". In Fotos S. (ed.) Multimedia language teaching, Tokyo - http://www.ict4lt.org/en/warschauer.htm#appendixa

 
 

Цікаве

Загрузка...