WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат

Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат

презентацією, що складена згідно з чинною програмою з біології. Матеріал розташований окремими блоками - темами. Кожен урок - це окрема презентація, у якій враховані всі етапи уроку. До уроків включений як традиційний матеріал, так і додаткова інформація, якою вчитель може скористатися на свій розсуд.
Даний електронний засіб надає можливість вчителю демонструвати: мікросвіт клітини; ріст і розвиток організмів, еволюцію живих систем, розвиток життя на Землі; знайомити з явищами, що мають звукове відображення; проводити практичні та лабораторні роботи.
Існуючі електронні засоби є ефективною допомогою вчителю для підготовки до уроку. Але вчитель прагне мати можливість формувати урок самостійно, підбирати цікавий матеріал, який би не повторював підручник, тому значний потенціал має використання під час підготовки до уроків автентичних матеріалів, що розміщені в мережі Інтернет. Так, за електронною адресою http://www.uaportal.com.ua/ukr/Science/Biology/ пропонується каталог біологічних сайтів України, де зазначаються сучасні напрями роботи провідних наукових інститутів біологічного профілю, надаються електронні версії наукових журналів та інформація про проведення наукових конференцій.
Слід відзначити український біологічний сайт www.biology.org.ua, на якому крім наукових новин розміщується інформація про конкурси та турніри юних біологів тощо.
Також під час підготовки до уроку вчитель може використовувати інформацію англомовних біологічних сайтів:
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/ - сайт, присвячений дослідженням життя птахів;
http://mnnh.si.edu/msw/ - сайт надає інформацію про життя ссавців;
http://nmnh.si.edu/departments/botany.html - сайт пропонує ресурси з ботаніки Смітсонівского інституту та національний гербарій США;
http://www.wildlifer.com/wildlifesites/mdex.html - колекція зображень тварин, у тому числі вимираючих та вже вимерлих;
http://www.georgetown.edu/cball/animals/ - записи голосів тварин і пташиного співу;
http://cuny.edschool.virgiiusLedu/go/frog/ - фотозображення, за допомогою яких виконується віртуальне препарування жаби;
http://sig.biostr.washington.edu/projects/da/ - атлас анатомії людини;
http://www.biology.arizona.edu/ceU_bio/cell_bio.htmI - навчальна програма з історії, методів вивчення клітини, життєвого циклу клітин тощо.
Висновок. Отже, комп'ютерні програми з біології можна поділити за дидактичними цілями на такі:
1. Навчальні програми, що подають науковий матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків і закінчуються набором запитань або тестів. Ці програми сприяють засвоєнню нової інформації та спрямовують процес навчання залежно від рівня знань та індивідуальних здібностей учнів.
2. Програми-тренажери, що розраховані на повторення і закріплення вивченого матеріалу.
3. Імітаційно-моделюючі програми, які дозволяють вивчати будь-який розділ на основі моделі. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами фізичних величин, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює зміст процесів, які здійснюються під його керівництвом. Наприклад, у моделі екологічної системи учень може змінити відсотковий склад гризунів і хижаків та стежити за всіма змінами, які відбуваються в ній.
4. Діагностичні, контролюючі програми, що складаються переважно на основі тестів. Вони призначені для діагностування, перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.
5. Бази даних, що виступають джерелом інформації з різних галузей знань, у яких за допомогою питань відшукують необхідні відповіді. Вони мають довідниковий характер.
6. Інструментальні програми, що надають можливість учням самостійно розв'язувати задачі за короткий час із меншими зусиллями. Наприклад, програми MoleculeViewer та CS Chem3D, програма візуалізації молекул RasMol тощо.
7. Інтегровані навчальні програми, які поєднують ознаки двох або трьох перерахованих вище класів.
Проаналізувавши всі позитивні та негативні сторони існуючих програмних продуктів з біології, можна сформувати такі вимоги до них:
" комп'ютерна програма повинна відповідати тим же дидактичним вимогам, що і традиційні навчальні посібники, таким як: науковість, систематичність, послідовність, доступність, зв'язок з практикою, наочність;
" програма повинна функціонувати в умовах класно-урочної системи;
" педагогічний програмний засіб має виконувати функції інструмента, який допоміг би вчителю урізноманітнити форми і методи навчання, створити умови для підвищення розумової активності учнів, сприяти організації певних форм діяльності учнів у межах уроку;
" комп'ютерна програма повинна повністю відповідати державній навчальній програмі з біології;
" педагогічний програмний засіб має задовольняти потреби вчителів різної кваліфікації, а саме, крім чіткого алгоритму навчання програма повинна включати підсистему конструювання власного алгоритму, так званий "конструктор уроків";
" комп'ютерна програма повинна бути зрозумілою як викладачам, так і учням, а інформація, що виноситься на екран, сприйматися однозначно; керування програмою бути максимально простим;
" учитель повинен мати можливість компонувати матеріал за своїм розсудом і в процесі підготовки до уроку займатися творчістю, а не запам'ятовуванням того, у якому порядку буде виводитися інформація.
" комп'ютерна програма повинна дозволяти використовувати інформацію в будь-якій формі представлення (текст, таблиця, діаграма, слайди, відео- та аудіофрагменти, анімація, 3D-графіка).
Алгоритм підготовки вчителя до проведення навчальних занять з використанням мультимедійних засобів можна представити так:
1) ознайомлення із змістом шкільної програми і підручника;
2) ознайомлення з матеріалами, що подаються черезмультимедійні засоби навчання;
3) відбір у конструктор уроку або в презентацію матеріалу, що є необхідним на певних етапах проведення уроку;
4) проектування власних педагогічних дій відповідно до електронного варіанту уроку, для досягнення поставленої навчальної мети.
Необхідний матеріал учитель має підбирати не тільки з друкованого підручника та електронних засобів навчального призначення, а й використовувати інші джерела інформації, у тому числі можливості мережі Інтернет.
Систематичне використання комп'ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить до:
" підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;
" підвищення продуктивності уроку;
" установлення міжпредметних зв'язків;
" з'являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створенням навчальних програм під керівництвом викладачів біології та інформатики;
" спостерігається логіка подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
" підвищується мотивація навчання тих учнів, які захоплюються інформатикою;
" змінюється, особливо в учнів 5-7-их класів, відношення до комп'ютера. Діти починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.
Отже, мультимедійні засоби навчання мають безперечну перевагу над іншими засобами, коли потрібно показати недоступні для безпосереднього спостереження явища та процеси в розвитку й динаміці. Тому край доцільно їх використовувати:
" для фіксації уваги учня на окремих частинах статичного матеріалу;
" у комплексі з іншими технологіями відповідно до завдань навчального заняття, водночас воно не повинно перетворюватися на видовище замість навчальної роботи;
" у вигляді презентації.
Список використаних джерел
1. Биков В.Ю. Дистанційні технології навчання в сучасній освіті // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Ред. кол. - К.: Педагогічна думка, 2004. - Вип. 5. - С. 15-22.
2. Збірник наукових праць Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Ю.І. Машбиця. - К.,2004. - 72 с.
3. Сайт "Острів знань" - http://ostriv.in.ua.
4. Сайт російського електронного журналу "Імідж № 4" - http://image.websib.ru/04/text_article_point.htm?176.
5. Хуторской А.В. Дистанционное обучение и его технологии // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 10 сентября. http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-18.htm.

 
 

Цікаве

Загрузка...