WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат

Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах - Реферат


Реферат на тему:
Застосування мультимедійних засобів на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах
Усе більше навчальних закладів, корпоративних і державних структур у державах СНД приділяють увагу мультимедійним засобам навчання (МЗН) та починають використовувати їх на практиці. Використання мультимедійних технологій на уроках дають низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість, індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей, скорочення видів роботи, що стомлюють учня, використання різних аудіовізуальних засобів (музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки учня та створення умов для самостійної роботи.
Серед МЗН слід відзначити активне поширення електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) та дистанційних мережевих курсів (ДМК).
Призначення і роль цих мультимедійних засобів багато в чому залежать від організації навчального матеріалу та педагогічних можливостей. Тобто в разі, якщо засіб призначений для безпосереднього навчання, а саме, для взаємодії вчителя (тьютора) й учня (слухача), то відповідно і вимоги до організації і змісту такого засобу будуть визначатися особливостями даної взаємодії. Якщо він призначений для самоосвіти, то відбір навчальних матеріалів і організація будуть зовсім іншими, такий засіб змістом і організацією буде наближатися до гіпертекстового електронного підручника.
Одним із суттєвих питань постає підбір електронних засобів навчального призначення та дистанційних мережевих курсів для їх використання на уроках біології в загальноосвітніх навчальних закладах. Це обумовлюється підвищенням вимог до якості наочних представлень навчального матеріалу та лабораторних робіт [2].
Метою статті є проаналізувати існуючі електронні засоби навчального призначення з біології, визначити їх роль у навчальному процесі та надати узагальнюючі поради вчителям щодо використання мультимедійних засобів під час проведення уроків.
Серед українських дослідників, хто торкається питання застосування в навчальному процесі електронних засобів навчального призначення та дистанційних мережевих курсів, слід виокремити таких: В.Ю. Биков, М.І. Жалдак, С.А. Раков, В.М. Кухаренко, Ю.І. Машбиць, А.М. Гуржій, Ю.О.Жук та ін.
Слід відзначити досвід у цьому напрямку російських фахівців. Російський вчений О.В. Хуторський (центр "Ейдос" - http://www.eidos.ru) у 1997 році організував віртуальні курси для учнів та вчителів загальноосвітнього навчального закладу, а також віртуальні олімпіади з різних предметів. У 2003-2004 навчальному році було проведено 55 олімпіад, у яких брало участь 28786 учнів з 1-го по 11-ий класи.
З 1997 року центр "Ейдос" проводить конкурс дистанційних уроків з усіх предметів. Так, у 2000 році, перше місце виборов учитель біології московського загальноосвітнього навчального закладу №1126. На сайті центру пропонується схема проведення даного уроку та його опис. На уроці використовувалися ресурси Інтернету, он-лайн тестування, програма візуалізації молекул RasMol, ICQ та e-mail. З відгуків, які були надіслані учасниками уроку, можна зробити висновок, що цілі уроку були досягнуті, а саме:
" закріплені знання щодо будови білків;
" створені умови для творчого застосування здобутих знань;
" продемонстровані сучасні методи представлення структур білка (програма візуалізації молекул RasMol);
" закріплені навички використання програми візуалізації молекул RasMol.
У Росії набуває популярності й використання електронних програмних засобів, зокрема фірм "1С", "Кирилл и Мефодий" [4].
Так, програмний продукт "Біологія, серія Репетитор (1С) визначають як класичний електронний підручник. Особливістю даного засобу є те, що крім звичайних ілюстрацій, пропонуються рухомі схеми та відеофрагменти, що дозволяють наочно показати хід певних біологічних процесів. Посібник містить основний матеріал за державною програмою та додаткову корисну інформацію з біології, а також розділи: біографія вчених, словник-довідник, таблиці з довідковими відомостями та система електронних тестів.
Зазначена програма зручна в користуванні: має дружній інтерфейс, пошукову систему, зручну навігацію та пропонує тексти для роздрукування. Але є певні недоліки. Так, наприклад, у викладенні деякого навчального матеріалу не має логічної послідовності. Словник-довідник має визначення ненаукового характеру. Є некоректні запитання до текстів. Даним посібником рекомендують користуватися із супроводом учителя [4].
ЕЗНП "Репетитор з біології" (Фірма "Кирилл и Мефодий") складається із запитань, коротких відповідей на них та певних ілюстрацій. У ньому відсутні текстові матеріали. Робота з диском можлива у двох режимах: екзамену та тренінгу. Даний програмний засіб рекомендується для підготовки учнів до олімпіади з біології.
ЕЗНП "Уроки біології для дев'ятого класу" (Фірма "Кирилл и Мефодий") є останньою оновленою версією електронного підручника. Він задовольняє всі потреби навчального процесу. А саме, містить щоденник учителя, який має вигляд журналу, де автоматично підраховуються всі бали, що отримує учень за виконання різних завдань; завдання і тести після кожної теми, а також контрольні тести, що мають перевіряти знання після вивчення навчальних модулів; відеокліпи різних біологічних процесів; пошукову систему.
Комп'ютер сприяє не тільки розвитку самостійності та творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Комп'ютер активізує діяльність вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, формуванню політехнічних знань, надає уроку інтегрований характер. Усе це сприяє покращенню якості навчання.
Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного типу уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Ці потреби можна класифікувати за такими критеріями:
" використання інформаційних технологій як у фронтальній, так і в груповій роботі;
" переважно фронтальні форми роботи;
" використання електронних підручників тільки як засобу самонавчання;
" використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації) з електронних засобів навчального призначення, з дистанційних курсів, з певних матеріалів мережі Інтернет);
" створення власних уроків через інтеграцію різних об'єктів в один формат - презентації, web-сторінки, конструктор уроків, мається на увазі послуга, що надається в багатьох електронних засобах навчального призначення.
Розглянемо призначення деяких електронних засобів навчального призначення з біології українського виробництва та їх можливості використання згідно запропонованої класифікації.
Так, дистанційний курс "Шкільний курс з біології " (6-11 класи) [3], створений за допомогою пакета LearningSpace Anytimeкомпанії Lotus Development Українським центром дистанційної освіти (udec.ntu-kpi.kiev.ua), за своїм наповненням та організацією він є засобом для самонавчання як гіпертекстовий електронний довідник з біології. Він є елементом кей-технології дистанційного навчання [1].
Педагогічний програмний засіб (ППЗ) "Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 класи" для ЗНЗ є електронним посібником з курсу загальної біології, що містить повний курс лабораторних і практичних робіт, які є прикладами виконання зазначених робіт, підтримує та доповнює існуючі друковані підручники з біології для 10-11-их класів. Він повністю відповідає чинній програмі для загальноосвітніх шкіл усіх типів. Як і попередній електронний засіб, цей ППЗ може застосовуватися для самонавчання. На жаль, у процесі використання цього засобу учень тільки спостерігає хід виконання лабораторних і практичних робіт, а проявити свою творчість не може.
Слід відзначити педагогічний програмний засіб, розміщений за електронною адресою http://www.nenc.gov.ua/index.php?id=38&wasid=79, "Біологія людини. 8 клас", який був створений Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді за допомогою MS Power Point. Він є мультимедійною

 
 

Цікаве

Загрузка...