WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах - Реферат

Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах - Реферат

вони швидко та легко зупиняють руку, вільно повертають її в потрібному напрямку.
Поряд із цим, мовлення дітей, що ідуть до школи, розвинено недостатньо. Діти іноді використовують слова, не усвідомлюючи їх значень, що заважає їм опанувати більш високий рівень образного мовлення. Словниковий запас бідний на епітети, порівняння, метафори, антоніми, синоніми. Недостатньо розвинене монологічне мовлення. Чверть дітей, незважаючи на те, що добре читають, мають труднощі з вмінням будувати елементарну розповідь за малюнком.
Схожою є ситуація з елементарними математичними уявленнями. Попри те, що навичками рахунку володіють більшість дітей, лише третя частина з них розуміє співвідношення між предметами та їх частинами.
Особливі труднощі викликають у дошкільнят вправи на орієнтацію у просторі. Виконуючи завдання на визначення понять: вліво-вправо, вгору-вниз, вперед-назад, середина, діти збиваються, часто намагаються просто вгадати правильну відповідь. Зрозуміло, що діти засвоїли відношення між предметами, виходячи з особистої позиції (початок відліку - власна особа). Вони не розуміють, що зі зміною точки відліку змінюється відношення: те, що було ліворуч, стає праворуч, що було попереду, опиняється позаду. Вони не володіють вмінням вільно пересувати точки відліку.
Відзначається недостатній вольовий розвиток дитини, не всі діти готові до зміни ігрової діяльності на навчальну, до нових взаємин з дорослими, які виявляються в тому, чи готова дитина прийняти на себе нову соціальну позицію - "позицію учня". Тобто, чи розуміє вона умовність навчальної ситуації, чи бачить дитина ту внутрішню позицію, яку займає дорослий в стосунках з нею, чи здатна дитина знаходитись в умовно-рольових стосунках з дорослим ("вчитель-учень"). Адже успіх навчання в школі багато в чому залежить від того, наскільки правильно діти розуміють професійну роль і позицію, яку займає вчитель. Якщо рівень довільності низький, дитина не в змозі сприйняти навчальне завдання в специфічному його значенні. Недостатній розвиток довільної поведінки спостерігається у чверті досліджуваних дітей, їм важко зрозуміти нову позицію дорослого. Дитина не може збагнути, що питання дорослого мають умовний характер, і відповідати на них необхідно відповідним чином. Для дитини, в першу чергу, важлива "правильність" відповідей, а не дотримання ігрових правил. Так, аналізуючи відповіді дітей в субтесті №7 "Заборонені слова", ми спостерігали, що дитина, навіть усвідомлюючи правила гри, які обумовлюють умовне ставлення "нісенітних" запитань, наприклад, "Крокодили літають?", намагалася все одно дати відповідь, не дотримуючись правил гри.
Виходячи із дослідження, можна зробити висновок: робота по запровадженню інформаційних технологій на основі ідеї збагачення дитячої діяльності і самого педагогічного процесу дає результати тоді, коли інформатика входить у життя дитини через гру, конструювання, художню та інші види діяльності, за умови розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо комп'ютерно орієнтованих засобів розвитку дитини. Необхідною ланкою сучасного розвивального ігрового середовища дитячого садка будь-якого типу стають інформаційні технології навчання. При цьому, звісно, комп'ютер сам по собі не відіграє ніякої ролі без загальної концепції його застосування в дошкільній освіті, програмно-методичного забезпечення відповідно до завдань виховання і навчання, з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей. Отже, реформування дошкільної освіти, необхідність її інформатизації потребує науково-методичного забезпечення використання в дидактичному процесі засобів навчання нового покоління.
Список основної використаної літератури
1. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- М., 1968. - 463 с.
2. Бондаровская В. М. Вопросы эргономики в процессе взаимодействия ребенка с компьютером / Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: Материалы научно-технического семинара. Серия 9. "Экономика и системы управления". Выпуск 2 (229). - М.: ЦНИИ "Электроника", 1989.- с.31-33.
3. Вархотова Е. К., Дятко Н. В.,Сазонова Е. В. Экспресс - диагностика готовности к школе. - М., 1999.- 47 с.
4. Выготский Л. С. Проблема возраста. Собр. соч. в 6 т. 4. Детская психология. М., 1984 - с. 431.
5. Горвиц Ю. М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? // Информатика и образование 1994, №3 - с.63-73.
6. Зварыгина Е. В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников // Информатика и образование 1990, №6 - с.94-104.
7. Кириченко Н. Комп'ютер активізує творчість // Дошкільне виховання 1998, №4 - с.8-9.
8. Кореганова О. І. Комп'ютер у дошкільному закладі / Комп'ютер у школі та сім'ї - 2000, №3- с.40.
9. Котирло В. К. Розвиток вольової поведінки у дошкільників. Київ. 1971.-96 с.
10. Лисина М. И., Капчела Г. И. Общение со взрослыми и психологическая подготовка детей к школе. Кишинев, 1987. - 187 с.
11. Марголис Л., Иванов А. Шестилетки: К творчеству через компьютер./ Информатика и образование 1991, №3, с.85-90.
12. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр/ Дошкольное воспитание 2000, №11, с.53-57.
13. Новоселова С. Л., Петку Г. П. Компьютерный мир дошкольника. - М.: Новая школа, 1997.- 128 с.
14. Новоселова С. Л., Петку Ф. П., Пашелите И. Ю. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? / Дошкольное воспитание 1989, № 9,с.73-76.
15. Новоселова С. Л. Проблема информатизации дошкольного образования / Информатика и образование, 1990, №2, с.93-96.
16. Новоселова С. Л. Психолого-педагогические аспекты обоснования использования компьютерно-игрового комплекса в системе дошкольного воспитания. /Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: Материалы научно-технического семинара. Серия 9. Экономика и системы управления. Выпуск 2 (229) М.: ЦНИИ "Электроника"- 1989.-с.8-11.
17. Новоселова С. Л., Реуцкая Н. А., Горвиц Ю. М. Приглашаем к сотрудничеству./ Информатика и образование, 1990, №2, с.92,93.
18. Нокс Дж. Что могут дать компьютеры педагогике: Взгляд из американской школы / Информатика и образование, 1991, № 5, с. 107-112.
19. Петку Ф. П. Компьютерные игры - особенности использования в дошкольном возрасте. / Разнообразие форм воспитания и обучения дошкольников в психолого-педагогическом аспекте: Сб. науч. тр. /Редкол.: Л.А.Парамонова (отв.ред.) и Е.М.Гаспарова -М.: Изд. АПН СССР, 1990.- с.113-119.
20. Полька Н. Комп'ютер: санітарні вимоги/ Дошкільне виховання 1999, №5, с.8.
21. Протасова Е. Ю. Компьютерные игры и обучение дошкольников второму языку / Информатика и образование 1994, №5, с.43-46.
22. Чайнова Л. Д., Горвиц Ю. М. Ассоциация КИД действует. По материалам межрегионального семинара по проблемам компьютеризации дошкольного воспитания // Техническая эстетика 1992, №5, с.24-25.
23. Чайнова Л. Д., Горвиц Ю. М. Компьютеры для детей: психологические проблемы безопасности и комфорта. //Психологический журнал, 1994,№4, с.63-65.
24. Чайнова Л. Д. Компьютерные игры в дошкольном образовании // Техническая эстетика 1992, №1, с.19-21.
25. McClurg P., Chaille C. Computer games: Environments for developing spatial Cognition. "Journal Education Coputer Research", 1987. 3. № 1, p. 95-111.
26. Yawkey T. The computer in nu rsery school, "Prospects". Vol. XVI, № 4, 1986.

 
 

Цікаве

Загрузка...