WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Етапи розвитку стратегії європейського союзу у галузі освіти - Реферат

Етапи розвитку стратегії європейського союзу у галузі освіти - Реферат


Привабливість в освіті розглядалась у документі як відповідність запитам кожного індивідууму - кожен громадянин, передусім молодь, має побачити цінність навчання для себе персонально. Європейська рада в Лісабоні проголосила завдання до 2010 р. кардинально зменшити відсоток 18-24-річної молоді, яка має лише базову середню освіту.
Завдання підтримки активного громадянства, рівних можливостей та соціальної злагоди планувалось вирішувати шляхом спрямування особливої уваги на підтримку найбільш вразливих груп та індивідуумів, передусім інвалідів, тих, хто проживає у відділених та сільських місцевостях та безробітних.
Стратегічна ціль "Відкритість освіти ЄС усьому світові" у контексті фундаментальної потреби посилення відповідності ринку праці та викликам глобалізації включає:
" посилення зв'язків між виробництвом та науковими дослідженнями і суспільством в цілому;
" розвиток духу підприємництва;
" інтенсифікація навчання іноземних мов;
" посилення мобільності та обмінів;
" посилення європейського співробітництва.
Важливим для країн ЄС ставало завдання інтенсифікації відкритості освітніх інституцій до постійного розвитку, що передбачає відкритість новим ідеям, зв'язок зі світом економіки та бізнесу та задоволення реальних потреб громадян.
Дух підприємництва передбачалось розвивати шляхом формування у суспільстві культури "підприємництва", що обов'язково включає вміння знаходити шляхи вирішення проблем, відданість часу та зусиллям просування до успіху, бажання проявляти ініціативу та йти на ризики.
Оскільки володіння іноземною мовою розглядається як одна з фундаментальних компетентностей громадянина суспільства знань, розвиток змісту іншомовної освіти та технологій для навчання іноземних мов, як і створення платформи для обмінів для учнів та викладачів в рамках ЄС було проголошено ще одним пріоритетом.
Існуючий позитивний досвід у сфері мобільності (програми Сократ, Леонардо да Вінчі та інші) планувалось використовувати для розвитку співробітництва та мобільності в країнах-членах.
Основна проблема на шляху посилення європейського співробітництва - неузгодженість між країнами-членами у визнанні кваліфікацій - планувалась вирішуватись в рамках Болонського процесу. Важливим завданням стала також розробка спільних дипломів, кваліфікацій та систем акредитацій для підвищення якісного рівня вищої освіти в країнах ЄС.
Необхідно зазначити, що аналіз успішності реалізації проголошених у Лісабоні цілей засвідчує стійку динаміку просування кожної країни у цьому напрямку. Зокрема, моніторинг прогресу до Лісабонської мети у сфері освіти, оприлюднений Європейською комісією у 2006 р., висвітлив значні досягнення, хоча, зазначають експерти, існують і серйозні виклики [6]. Зокрема, переможцями 2005 р. в реалізації завдання зменшення кількості молоді, яка зарано полишає навчання, стали Польща, де кількість молодих людей, які рано кинули навчатись становила лише 5,5% при меті 2010 р. - 10%, Словакія (5,8%) та Чехія (6,4%). А в середньому по ЄС показник становив 14,9%.
На шляху виконання завдання зменшення кількості 15-річних зі слабкими навичками читання найкращих результатів досягли Фінляндія (відсоток такої молоді тут становив 5,7%), Ірландія (11 %) та Нідерланди (11,5%). Середній показник для ЄС становив 19,8%.
Перевищили показник у 85%, встановлений для 2010 р. для молоді, яка отримує повну середню освіту такі країни, як Словакія (91,5%), Словенія (90,6%) та Чехія (90,3 %).
У виконанні інших завдань багато зроблено також Великою Британією, Італією, Францією, Швецією, хоча лідерами, зазначається у документі, є нові члени ЄС.
Поряд з існуючими досягненнями існують і недоліки. Так, серйозною проблемою все ще залишається раннє кидання молоддю навчання - у 2005 р. близько 6 мільйонів молодих людей (18-24 років) в країнах-членах не отримали середню освіту, що перевищує встановлений у Лісабоні показник для 2010 р. на 2 млн.
Іншою проблемою є оволодіння молоддю базовими навичками, необхідними для суспільства знань. Зокрема, у 2005 р. 1 млн. 15-річних молодих людей показали погані результати з читання, а для того що досягти завдання, що було проголошене у Лісабоні, покращити свої показними повинні додатково 200 тис. учнів.
На сьогодні середня кількість іноземних мов, що вивчається учнями у середній школі становить - 1,3 та 1,6, відповідно, для молодшої та старшої середньої школи, хоча метою 2010 р. є вивчення двох мов кожним учнем.
Викликами все ще залишаються:
" залучення до вчительської професії 1 млн. нових кваліфікованих вчителів замість великої кількості працюючих сьогодні педагогів передпенсійного та пенсійного віку;
" інтенсифікація мобільності студентів;
" збільшення інвестицій у вищу освіту з розрахунку на одного студента (метою визначена сума у 10 тис євро на одну молоду людину);
" залучення більшої кількості молоді до вивчення математики, природничих наук та технологій (1 млн. молоді у 2010 р. у порівнянні з 755 тис сьогодні);
" 12,5 % дорослого населення ЄС планується залучити у 2010 р. до різних форм навчання в системі навчання протягом життя. Сьогодні ця цифра становить лише 10,8%.
В той же час, проведений моніторинг засвідчив глибоку відданість країн-членів взятим на себе зобов'язанням, які розглядаються як ключовий інструмент розбудови динамічних суспільств, що підтверджує ефективність освітньої стратегії ЄС у сучасному вимірі. Відкритий метод координації, запроваджений у Лісабоні, засвідчив свою ефективність в узгодженні національних параметрів при збереженні напрацьованих здобутків в країнах членах. Вагомим позитивом розглядаємо також відкритість запропонованої стратегічної моделі, що надає можливість залучення нових ідей та поширення власних у вимірі економічної, політичної та культурної підтримки.
Список використаних джерел
1. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98 про затвердження Стратегії iнтеграцiї України до Європейського Союзу (із змінами, внесеними Указом Президента України від 12 квітня 2000 року № 587/2000 про внесення змін до деяких указів Президента України та Указом Президента України від 11 січня 2001 року № 8/2001 про внесення змін до Указу Президента України від 11 червня 1998 року N 615). -http://www.mfa.gov.ua.
2. Concrete Future Objectives of Education Systems., http://europa/eu/int/scadplus/leg/en/ch.
3. Education and Training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010. The work programme on the future objectives of education and training systems. - http://europa.eu.int/comm/education/policies.
4. EU cooperation in higher education. - European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - http://europa.eu.int/comm/education.
5. Key Data on Education in Europe. - 2000. - 332 p. - http://www.eurydice.org.
6. Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. Report 2006. Commission Staff Working Document. Brussels, 16.05.2006. SEC (2006) 639. - http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport06.pdf.
7. Treaty establishing the European Community (Articles 149 to 150) http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties.

 
 

Цікаве

Загрузка...