WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ікт в навчальній діяльності - Реферат

Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ікт в навчальній діяльності - Реферат

(адресата), типів навчальних завдань, змісту і форм контролю;
10) можливе корегування курсу в цілому або окремих його компонентів за наслідками первинної апробації або у зв'язку із зміною характеристик окремих компонентів курсу, перспективи подальшого розвитку курсу.
Матеріал, що наводиться в даній роботі, названий проектом модульного курсу "Застосування засобів ІКТ в навчальній діяльності (для вчителів англійської мови)", оскільки він є лише нарисом відповідного курсу, який передбачається апробовувати на четвертому-п'ятому курсах відділення іноземних мов.
Низка необхідних компонентів курсу вже розроблена, інші знаходяться тільки в процесі формування. Хоча даний курс призначений для студентів, що знаходяться на етапі не тільки професійного навчання, але і професійного становлення (багато хто з них працює шкільними вчителями англійської мови), очікується, що він з невеликим корегуванням може бути прочитаний і на курсах підвищення кваліфікації вчителів-практиків, що знаходяться на етапах професійного зростання (23-30 років), професійної кар'єри (30-38 років) або соціально-професійної самоактуалізації (38-55 років).
Підкреслимо також, що цей курс відповідає підготовці вчителя іноземної мови як експерта і користувача готових програмних продуктів, а також розробника власних програмних продуктів для мультимедійної підтримки і супроводу уроків іноземної мови.
Отже, курс"Застосування засобів ІКТ в навчальній діяльності (для вчителів англійської мови)" складається з таких частин.
Вступна частина. Впровадження мультимедійних технологій у сферу освіти - об'єктивна потреба сучасного суспільства. Проблеми і перспективи. Концепція, зміст і план курсу. Співвідношення теоретичної і практичної частин курсу.
Частина I. Експертиза програмних продуктів. Огляд і оцінка можливостей і якості готових програмних продуктів:
1) інформаційно-довідкових матеріалів (енциклопедій, довідників, словників, журналів, газет, альманахів);
2) електронних книг для читання;
3) фільмів на DVD;
4) бібліотек електронної наочної допомоги і баз даних;
5) методичних матеріалів на електронних носіях (розробок уроків, методичних рекомендацій з навчання аспектів мови і видів мовної діяльності, тестів та інших контрольно-вимірювальних матеріалів);
6) Інтернет-ресурсів;
7) комбінованих електронних засобів навчання (навчальних програм, електронних підручників, збірок вправ і розвивальних ігор);
8) навчально-методичних програмних засобів для супроводу уроків іноземної мови (демонстраційних матеріалів, презентацій, проектів, комп'ютерних розробок уроків і т. п.), створених учителем для конкретного уроку.
Частина II. Навчання аспектів мови і видів мовної діяльності за допомогою мультимедійних технологій. Раціональне співвідношення готових програмних продуктів і мультимедійних розробок учителя іноземної мови.
1. Огляд підходів до навчання іноземної мови. Особливості когнітивно-діяльнісного підходу.
2. Формування і розвиток фонетичних навичок.
3. Формування і розвиток граматичних навичок.
4. Формування і розвиток лексичних навичок.
5. Формування і розвиток навичок аудіювання.
6. Формування і розвиток навичок читання.
7. Формування і розвиток навичок письма.
8. Формування і розвиток навичок усної мови.
9. Формування соціокультурних і країнознавчих знань.
Частина III. Практичне застосування засобів ІКТ на уроці іноземної мови.
1. Огляд типів уроків іноземної мови. Формування інтегрованих навичок. Взаємодія складових уроку.
2. Перегляд відеозаписів уроків англійської мови.
3. Аналіз уроків англійської мови, обговорення доцільності й ефективності застосування мультимедійних технологій (з домашньою підготовкою).
4. Моделювання уроків англійської мови.
5. Аналіз уроків англійської мови, обговорення доцільності й ефективності застосування мультимедійних технологій (без домашньої підготовки).
Підсумкова частина. Демонстрація й обговорення елементів уроків, підготовлених студентами за заліковими завданнями. Дискусія із змісту прочитаного курсу: відгуки, побажання, зауваження, відповіді на запитання.
Очікується, що освоївши запропонований курс, майбутній учитель іноземної мови зможе самостійно розробляти і впроваджувати засоби ІКТ у процес навчання. Передбачається також, що придбані ним навички далі розвиватимуться й удосконалюватимуться, а застосування мультимедійних технологій не носитиме епізодичного характеру, а буде поступово і невідворотно сприяти трансформації навчального процесу в компонент нового інформаційного освітнього середовища, складаючи невід'ємну його частину.
Список використаних джерел
1. Аносов І.П. Людина в Інтернет-технологічному освітньому процесі: до постановки проблеми // Педагогіка і психологія формувань творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. - Київ-Запоріжжя, 2002. - Вип.24. - С. 33-139.
2. Баханов К. Що таке технологія навчання? // Шлях освіти. - 1999. - №3. - С. 24.
3. Богданова І.М. Інформаційно-модульна технологія як умова забезпечення саморозвитку особистості майбутнього вчителя. // Наука і освіта. - 2002. - №1. - С.76-79.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь. - 1997. - 376 с.
5. Гуревич Р., Коломієць А. Можливості новітніх інформаційних технологій у підготовці педагогічних кадрів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №2. - С. 52-53.
6. Корсунська Н.О. Оптимізація комп'ютерних технологій навчання // Професійно-технічна освіта. - 1998. - №1. - С. 33-38.
7. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: АСК, 2002. - 255 с.
8. Сисоєва С. Педагогічні технології: визначення, структура, проблеми впровадження // Неперервна проф. освіта: теорія і практика. - 2002. - Вип. 4 (8). - С. 69-79.
9. Нові технології навчання. / За ред. В.Д. Шарко. - Херсон: Олді-Плюс, 2001. - 206 с.
10. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. - Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2000. - Ч. І - 486 с., Ч. ІІ - 531 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...