WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання Web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті - Реферат

Використання Web–ресурсу у післядипломній педагогічній освіті - Реферат


Реферат на тему:
Використання Web-ресурсу у післядипломній педагогічній освіті
Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються останні 20 років у Європейських країнах і пов'язані з визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу.
Освіта у демократичному суспільстві має утвердити вільного громадянина не лише як носія пізнавальних здобутків попередніх поколінь, а й як активного, самодостатнього учасника суспільного розвитку.
Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу, що забезпечує підвищення його ефективності.
Виникнення та бурхливий розвиток мережі Інтернету відкриває принципово нові можливості для розповсюдження та обміну інформацією. Загально відомий вираз "Хто володіє інформацією - той володіє світом" повинен стати гаслом інноваційної діяльності закладів освіти.
Інноваційна діяльність педагогів стає по суті основним шляхом реалізації новітніх реформ в освіті та одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.
Без підвищення кваліфікації неможливо забезпечити достатній рівень професіоналізму і компетентності освітянина впродовж всієї його діяльності.
Зупинимося на проблемі інформатизації управлінської діяльності в освітній галузі.
Новий етап розвитку управління соціально-педагогічними системами почався із запровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій (В.Ю.Биков, А.М. Мартинов, Р.А.Осіпа, А.І.Підласий, П.І.Підласий), що набуває особливої ваги в удосконаленні систем управління (Л.А.Качанова, О.М.Клочко, В.І. Кудінова, В.І.Ліпейко, А.Ю.Нужин, В.Б.Попов та ін.). Ці технології дозволяють значно ефективніше обробляти великі масиви інформації, більш оперативно приймати управлінські рішення, використовуючи послуги глобальної мережі Інтернет.
Аналіз вітчизняної психолого-педагогічної літератури свідчить про постійну увагу до питань упровадження новітніх інформаційних технологій у навчання. Запорукою їх упровадження є здобутки вчених, зокрема, з проблеми підготовки вчителя до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (Н.В.Апатов, І.Є.Булах, С.О.Гунько, А.Л.Столяревська, Г.Ю.Цибко, А.М.Ясінський).
Проте, аналіз використання інформаційного середовища при підготовці та підвищенні кваліфікації управлінців в системі післядипломної педагогічної освіти показав, що ця проблема недостатньо висвітлена в науковій літературі, й це стало предметом нашого дослідження.
Актуальність дослідження цієї проблеми зумовлена об'єктивними умовами розвитку системи післядипломної педагогічної освіти, особливостями функціонування і використання web- ресурсу в післядипломній освіті.
Недосконалість інформаційного забезпечення освітньої системи стримує інноваційний процес розвитку національної освіти, що виражається в наступному:
" відсутності інституціоналізованих та легкодоступних каналів здобуття інформації щодо наявних досліджень та досягнень у тій чи іншій сфері освіти в Україні;
" неможливості запроваджувати новітні педагогічні технології, не кажучи вже про досвід інших країн;
" випадковості та несистематизованості обміну інформацією (конференції, виставки);
" недостатньому оприлюдненні, доведенні до широкого загалу результатів інноваційної діяльності тощо.
Саме тому дуже важливе місце займає підготовка сучасного кваліфікованого управлінця для закладів освіти. Сучасний управлінець має забезпечити інформатизацію освіти, удосконалення механізмів управління системою освіти, а також володіти методологією та стратегією відбору змісту, методів і організаційних форм навчання, виховання, які відповідатимуть завданням розвитку особистості в сучасних умовах інформатизації суспільства.
В умовах реформування освіти в Україні значне місце відводиться модернізації післядипломної освіти, зокрема, педагогічної, яка за визначенням ЮНЕСКО є "короною освіти" і дає можливість кожному фахівцю постійно поновлювати та поглиблювати загальні й фахові знання та вміння.
Зміна стратегії роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти ставить їх перед необхідністю працювати не стільки на функціонування системи освіти, скільки на її розвиток. У зв'язку з цим підвищується значення формування єдиної інформаційної мережі післядипломної педагогічної освіти на базі сайтів ЦІППО та регіональних інститутів.
Формування єдиного інформаційного поля в системі післядипломної педагогічної освіти є одним з пріоритетних напрямків діяльності Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України.
Це спонукало до створення власного Web-ресурсу інституту (http://www.cippe.edu-ua.net/). Він є його візитною карткою і відображає історію та структуру ЦІППО, виконує роль інформаційного й комунікаційного центру. Його основна мета - забезпечення інформаційною, методичною та консультаційною підтримкою освітян України.
Освітній сайт ЦІППО АПН України виконує такі функції:
" підтримка функціонування системи післядипломної педагогічної освіти;
" розміщення інформації навчального призначення;
" інформування про науково-методичну діяльність ЦІППО;
" надання інформаційно-методичних послуг.
Супровід сайту здійснюється Центром педагогічних інновацій та інформації ЦІППО АПН України.
Метою діяльності Центру є iнформацiйне забезпечення працiвникiв, слухачiв i студентiв ЦIППО, ОIППО, навчальних закладiв, освiтянських органiзацiй з питань пiслядипломної педагогiчної освiти, освiтнiх iнновацiй i перспективного педагогiчного досвiду.
Накопичення, систематизацiя i розповсюдження iнформацiї з питань освiти є одним із завдань роботи Центру. Для цього на сайті ЦІППО були створені Банк освiтнiх iнновацiй та Банк перспективного педагогiчного досвiду.
Велику роль у розвитку освіти відіграє інноваційна діяльність. Тому збір і обробка інформації в цьому напрямку сприяє розвитку освіти в цілому.
Автоматизований Банк освітніх інновацій (http://www.cippe.edu-ua.net/db/index.php) містить інформацію про інновацію, її автора та наукового

 
 

Цікаве

Загрузка...