WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань - Реферат

Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань - Реферат

Харківський регіональний інститут державного управління http://www.kbuapa.kharkov.ua та інші.
Як видно з таблиці 1, електронних видань в Україні поки що небагато, але спостерігається стійка тенденція створення електронних версій друкованих наукових фахових часописів. Слід зазначити, що такі електронні видання не потребують реєстрації в ВАК.
В подальшому підготовка і поширення електронних видань стане домінуючою.
Для порівняння в табл. 2 подано електронні наукові фахові видання Росії.
Таблиця 2.
Електронні наукові фахові видання Росії
Ч/ч Назва видання Видавець Мережна адреса
1. Medline.ru. Біомедичний журнал ООО "Інтернет-Проект" http://www.medline.ru
2. "Аналітика культурології". Науковий журнал Тамбовський держав-ний університет http://tsu.tmb.ru/culturology /journal/
3. "Архітектор"
Уральська державна архітектурно-художня академія http://archvuz.ru/
4. "Вісник Російського Наукового Центру рентгенорадіології"
Російський науковий центр рентгенорадіології Росздраву http://vestnik.rncrr.ru/ vestnik/v5/v5.htm
5. "Обчислювальні методи
і програмування. Нові обчислювальні технології" Науково-дослідний обчислювальний центр МДУ http://num-meth.srcc.msu.su
6. "Головний біль". Інтернет-журнал Смоленська державна медична академія http://www.smolensk.ru/user/ headach
7. "Вісник Челябінського наукового центру Уро РАН" Челябінський науковий центр Уральського відділу Російської академії наук http://www.csc.ac.ru/news/
8. "Інженерна освіта". Наука і освіта Московський державний технічний університет імені М.Е. Баумана http://www.techno.edu.ru/
9. "Інструмент і технології". Науково-технічний журнал Санкт-Петербурзький інститут машино будування (ЛМЗ-ВТУЗ) http://www.toolsru.com
10. "Культура & суспільство". Інтернет - журнал МДУКМ Московський державний університет культури і мистецтва http://www.e-culture.ru
11. "Математична морфологія". Електронний математичний і медико-біологічний журнал Смоленська державна медична академія http://www.smolensk.ru /user/sgma/MMORPH/ TITL.HTM
12. "МІТС-НАУКА" Міжнародний науковий вісник: мережне електронне наукове видавництво Ростовська державна медична академія http://www.roseis.ru,
http://www.reos.ru,
http://www.e-mits.ru
13. "Науково-медичний вісник Центрального Чорноземля". Науково-практичний журнал Воронезька державна медична академія імені М. Н. Бурденко http://www.vsma.ac.ru/publ
14. "Нафтогазова справа" Уфимський державний нафтовий технічний університет http://www.ogbus.ru/,
http://www.ogbus.com/eng
15. "Листи в Emissia. Offline = The Emissia Offline letters" Електронний науково-педагогічний журнал РДПУ О.І.Герцена http://www.emissia.50g.com;
http://www.emissia.org/
16. "Політематичний мережний електронний науковий журнал" Кубанський державний аграрний університет http://ej.kubagro.ru/
17. "Прикладні інформаційні аспекти медицини". Науково-практичний журнал Воронезька державна медична академія імені М. Н. Бурденко http://ej.kubagro.ru/
18. Російський економічний Інтернет журнал Академія праці і соціальних відносин http://www.e-rej.ru
19. Російське право в Інтернет-журналі Московська державна юридична академія http://rli.consultant.ru
20. "Системи керування. Проблеми і рішення" Московський фізико-технічний інститут (державний університет) http://www.supir.ru
21. "Соціально-економічні і технічні системи" Камська державна інженерно-економічна академія http://kampi.ru/sets
22. "Праці МАІ" Московський авіаційний інститут (державний технічний університет) http://www.mai.ru/ projects/mai_works/ index.htm
23. "Керування великими системами" Інститут проблем керування ім. В.О. Трапезникова РАН http://www.mtas.ru/ second.php?ID=15
24. "Керування якістю" Електронний журнал Кубанський державний університет http://www.kubstu.ru/fh/juk/
25. "Керування громадськими і економічними системами" Орловський державний технічний університет http://www.bali.ostu.ru/umc
26. "Фізико-хімічна кінетика в газовій динаміці". Електронний журнал Науково-дослідний інститут механіки Московського державного університету. М.В. Ломоносова http://www.chemphys.edu.ru
27. "Фізико-хімічний аналіз властивостей багатокомпонентних систем". Технічний електронний науковий журнал Кубанський державний технологічний університет http://www.kubstu.ru/fh/fams
28. "Електронний вісник Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації з філології і лінгвокраєзнавства" ООО "Інтернет-Проект" http://evcppk.ru
Оцінювання технологічного рівня сучасних електронних наукових фахових видань
Головною метою зазначених у таблиці 1 електронних видань України є представництво в Інтернеті, створення інститутського архіву результатів наукових досліджень, депозитарію. Слушно зауважити, що створені ці видання на різних платформах, не індексуються, не оснащені пошуковими механізмами. Користувачу було б зручно вибирати публікації з архіву за детальнішою тематикою відповідно вибраних рубрик. Доцільно було б передбачити створення списку авторів видання і поповнювати його з кожним новим номером, а при виборі конкретного автора зі списку - показати весь набір його електронних публікацій з подальшим доступом до повного тексту публікації, а також передбачити тиражування колекції відібраних публікацій: друк, запис на компакт-диск, пересилання електронною поштою.
Вказані пропозиції враховані при проектуванні електронного наукового фахового часопису "Українська мова і література в школі".
Також є необхідність координувати насичення електронними ресурсамиукраїнського електронного інформаційного наукового простору в освіті, створити систему електронних наукових фахових видань на одній платформі. Протягом останніх років широкого використання набули засоби керування інформаційним наповненням сайтів і порталів (Content Management Systems, CMS). Ці потужні засоби дозволяють оперативно керувати наповненням сайтів і керувати інформацією в цілому [1]. У більшості випадків компоненти цих засобів керування інформаційним наповненням дозволяють здійснювати централізоване керування накопичуваними даними, відокремлення змісту від представлення, тобто від дизайну, автоматизацію керування всім життєвим циклом інформаційного наповнення, використання інформаційного наповнення різними користувачами для різних задач.
Разом з тим можна зазначити, що не існує складних комп'ютерно-технологічних проблем, які заважали б розвитку електронних комунікацій. Оскільки на сьогодні всі публікації первісно створюються з використанням комп'ютерних технологій, розроблені зручні технологічні платформи для пошуку, стандарти обміну даними, безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом.
Висновки
Представлена в статті загальна характеристика електронних наукових фахових видань дає систематизовану теоретичну базу дослідження, запровадження інноваційних методів, створення нового інструменту для науковця-педагога. Результати оцінювання технологічного рівня представлених в інформаційному просторі України електронних фахових видань, рекомендації стосовно їх створення можуть бути корисними для проектувальників і розробників електронних видань при виробленні підходів, методик по створенню електронних інформаційних ресурсів.
Подальше дослідження у цьому напрямку доцільно було б спрямувати на авторське право в міжнародному і національному законодавстві, особливо коли публікація поширюється лише в електронній формі.
Список використаних джерел
1. Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г., Валь К.Л. Технологічні основи створення і підтримки порталів / Н.Т. Задорожна, Т.Г. Омельченко, К.Л. Валь // ІНТЕРНЕТ?ОСВІТА?НАУКА?2006, П'ята міжнародна конференція ІОН?2006, 10-14 жовтня, 2006. Збірник матеріалів конференції. Том 1. ? УНІВЕРСУМ?Вінниця, 2006. ? С. 362?365.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30 вересня 2004 року N 768/431/547 "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" - http://www.nbuv.gov.ua/law/05vakelvydan.pdf .
3."Положення про електронні наукові фахові видання" - http://www.nbuv.gov.ua/law/04_vydan.html.

 
 

Цікаве

Загрузка...