WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань - Реферат

Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз сучасного стану електронних наукових фахових видань
Вступ
Тенденції в розвитку світової науки настійно диктують пошук дедалі більш оперативних способів ознайомлення наукового співтовариства з результатами наукових досліджень вчених і фахівців. Одним із таких напрямків і покликані стати електронні наукові фахові видання, що є порівняно новим явищем для наукової України. І освіта не стоїть осторонь. Доцільно розглянути ці технології. В Академії педагогічних наук як фундаторі наукових, науково-дослідних і науково-методичних досліджень в освіті ухвалено колегіальне рішення про запровадження електронних наукових фахових видань на сучасних, наукових і технологічних засадах. З цією метою в структурі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання створено відділ електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій, на базі якого функціонує Інтернет-центр галузі освіти, позаяк відділ має кількарічний досвід роботи з Інтернет-технологій щодо формування електронних інформаційних ресурсів. Фахівцями Інтернет-центру створено і запроваджено: автоматизований банк даних організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, сайт Всеукраїнського Інтернет-конкурсу "Вчитель-новатор" (2004-2006рр.), сайт "Громадська Рада освітян і науковців України" (ГРОНУ), освітній портал "Діти України", сайт "Українська мова", в межах якого створюється електронна версія друкованого наукового фахового видання "Українська мова та література в школі" та інші. Враховуючи попередній досвід, фахівці відділу електронних інформаційних ресурсів і мережних технологій вирішують питання наукового обґрунтування і вироблення методичних засад стосовно створення методики технологічної підтримки процесу створення електронних наукових фахових видань АПН. З цією метою проведено дослідження:
" означення поняття електронне наукове фахове видання;
" дослідження актуальності цих технологій;
" вимоги до електронних наукових фахових видань;
" переваги перед друкованими виданнями;
" аналітичне дослідження наповнення електронними науковими фаховими виданнями інформаційного простору України і Росії;
" перспективи подальшого дослідження цього напрямку.
Основні результати цього наукового дослідження викладено в статті.
Загальна характеристика електронних наукових фахових видань
На етапі переходу до інформаційного суспільства дедалі більшою стає суперечність між обсягами знань, які потрібно акумулювати, зберегти і поширити та обмеженими можливостями традиційної системи розповсюдження на паперових носіях. Для вирішення цієї суперечності є лише один вихід - система мережних інформаційних комунікацій. У добу Інтернету з'являється нагода заощадити на виготовленні й поширенні паперових примірників та доповнити традиційні часописи як засіб наукової комунікації електронними науковими фаховими виданнями.
Електронне наукове фахове видання - документ з інформацію, представленою у формі електронних даних, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, визначених для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях [3].
Електронні наукові фахові видання мають деякі переваги перед їх друкованими аналогами, а саме:
" потужна аудиторія;
" оперативність підготовки і поширення публікацій;
" ліквідація ізоляції науковців;
" інтеграція до глобальних баз знань;
" інтеграція з світовою науковою спільнотою;
" простота пошуку наукової інформації;
" нові можливості співпраці над науковими проектами;
" зменшення витрат на видавничу діяльність.
Нормативно-правовими документами для започаткування видання є "Положення про електронні наукові фахові видання" [3] та Наказ ВАК України "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" [2], де викладені основні вимоги до них. Згідно з "Положенням про електронні наукові фахові видання" [3] Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського та Національна парламентська бібліотека України створюють зведений електронний каталог статей з усіх видань, представляють його в Інтернеті на своїх веб-сайтах, здійснюють зберігання видань, включення інформації про статті з них до загальнодержавної реферативної бази даних, розміщення видань на сайті та забезпечення безкоштовного доступу до електронного каталогу та повних текстів публікацій.
Система онлайнових науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (бібліографічних, реферативних і повнотекстових), станом на кінець 2005 р. включала: бібліографічні ресурси сукупним обсягом 3 млн. записів, загальнодержавну реферативну базу даних обсягом 165 тис. записів, електронний фонд обсягом 40 тис. публікацій. Цими ресурсами щодня користується понад 3 тис. абонентів з усіх регіонів України та світу. Кількість відвідувань сайта перевищує рівень відвідувань бібліотеки читачами, а кількість наданих користувачам файлів - її документовидачу.
Далі подано опис електронних наукових фахових видань України та Росії.
Електронні наукові фахові видання України і Росії
Започаткування і підтримка електронних наукових фахових видань в Україні є гідним представленням нашої країни в глобальних інформаційних мережах, сприяє ліквідації самоізольованості та підвищує її імідж у світовому науковому співтоваристві.
На сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) представлено 5 електронних наукових фахових видань, а пошукові сервери дають адреси ще 6 електронних наукових фахових видань, які описано в табл. 1.
Майже всі ці видання є електронною версією друкованих часописів, зареєстрованих у ВАК і мають відкритий доступ до публікацій.
Таблиця 1.
Електронні наукові фахові видання України
Ч/ч Назва видання Видавець Мережна адреса Примітки
1. 1 "Наукові доповіді Національного аграрного університету" Національний аграрний університет http://nd.nauu.kiev.ua/2006-2/titul.html
№1 2005
№1-4 2006
2. "Спортивна наука України". Науковий вісник Львівський державний інститут фізичної культури http://www.infiz.lviv.ua/index.php?page=el_publishing №1 2005
№1-8 2006
3. "Українознавство" Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України http://www.ualogos.kiev.ua/ Зміст
№1,4 2003
№2-4 2005
№1-4 2006
4. "Вісник Національної академії державного управління при Президентові України" Національна академія управління при Президентові України http://www.academy.kiev.ua/visnadu.html №1-2 2006
5. "Анали Мечниковського інституту"
Інститут мікробіології та імунології імені І.І.Мечникова (Харків) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/AMI/2005/05rsauvm.pdf №1-4 2005
№1-4 2006
6. "Історія науки і біографістика" Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН http://www.nbuv.gov.ua/e%2Djournals/INB/2006%2D1/ №1 2006
№1 2007
7. "Інформаційні технології і засоби навчання" Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України http://www.ime.edu-ua.net/em1/index.html Випуск 1 2006
8. "Український пульмонологічний журнал" Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj_ukr.htm №1-4
1999-2006
9. "Український хіміотерапевтичний журнал" Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj_ukr.htm №1-4
1999-2006
10. "Астма та алергія" Інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa_ukr.htm №1-4
2002
11. "Вісник Вінницького політехнічного інституту" Вінницький національний технічний університет http://www.visnyk.vstu.vinnica.ua №1-6 2004
№1-6 2005
№1-6 2006
Наукові осередки України інформують про створення на їхній науковій базі електронного наукового фахового видання, серед них Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів http://kristti.com.ua,

 
 

Цікаве

Загрузка...