WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) - Реферат

Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) - Реферат

процесу, розробці новітніх інформаційних технологій та засобів. Так, у державній програмі "Україна-2010" зазначено, що: "Необхідною передумовою національних інтересів України є повноцінне її входження у світовий інформаційний простір. Динамічне його формування, глобалізація та дедалі більша відкритість телекомунікаційних і комп'ютерних мереж, швидкий розвиток інформаційних технологій, продуктів та послуг створюють принципово нові можливості для економічної співпраці, обміну інформацією, духовними цінностями, взаємного культурного збагачення, прогресу науки і техніки", навчання, формування технологічного середовища тощо.
Сьогодні ми можемо говорити про певний термінологічний апарат, який визначили українські науковці і який базується на міжнародній термінології. Так, до нього, окрім зазначених вище ( інформація, інформатизація освіти увійшли також і такі терміни:
" інформаційно-навчальне середовище - сукупність умов, які сприяють виникненню й розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії між учнями, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності учня за умови наповнення компонентів середовища (різні види навчального, демонстраційного обладнання, програмні засоби й системи, навчально-наочні посібники тощо) з предметним змістом певного навчального курсу[11].
" телекомунікації - засоби дистанційної передачі інформації [2].
" телекомунікаційнімережі - комп'ютерні мережі зв'язку, що здійснюють дистанційну передачу даних між комп'ютерами [2].
В той же час, вже існують та постійно доповнюються термінологічні словники та глосарії, розроблені освітянами європейських країн, які стосуються не тільки освітніх мереж та інформаційних технологій, але й які визначені в рамках різних міжнародних проектів та програм. Вони розповсюджуються через вже відомі на вищезазначені мережі та центри (CREDI, IBE, EUDISED, INED, DOPAED та інші).
Повноцінне входження України у світовий інформаційний простір потребує створення потужних каналів інформаційного обміну з усіма країнами світу, який сприяв би розширенню інформаційної бази національної системи освіти, забезпеченню можливості використання світових банків інформації. На сучасному етапі завдяки розвитку інформаційних технологій така можливість стає більш реальною
Реалізація окреслених напрямків та завдань, що стоять перед українською освітою, неможлива без вивчення та порівняльного аналізу розвитку систем освіти європейських країн, які на цей час вже досягли вагомих результатів у створенні не тільки інформаційних освітніх мереж, але й у розробках інноваційних інформаційних технологій у сфері освіти. Розглянемо детальніше досвід Ради Європи та Європейського Союзу.
Останні тенденції у галузі формування освітніх цілей для європейських країн тісно пов'язані з тим, що ХХІ століття ставить перед європейською освітою завдання, які повинні сприяти створенню єдиного європейського простору, формуванню так званої європейської ментальності, яка сьогодні включає володіння та усвідомлення себе у єдиному інформаційному полі. Впродовж останніх десятиліть найбільш інтенсивно відбувається універсалізація та стандартизація знань, які б надавали молоді різних націй та народів усвідомлення її належності до єдиної європейської культури, не осторонь від якої стоїть й українська. Таку політику об'єднаної Європи вже багато років проводять більшість європейських країн, створюючи для цього різні спільні міжнародні організації, що працюють для країн регіону.
Такі організації як Рада Європи та Європейський Союз заснували найвідоміші та найпотужніші інформаційні освітні мережі - EURYDICE, EUDISED, CEDEFOP. Спільна співпраця освітян європейських країн, яка проводиться завдяки цим мережам, впливає на подальшу освітню політику та розвиток освіти країн Європи.
Для більшого розуміння напрямів діяльності вищезазначених інформаційних освітніх мереж, необхідно розглянути історико-соціальні передумови створення Ради Європи та Європейського Союзу. Основні цілі та завдання, пріоритетні напрями діяльності цих організацій, політичні та соціальні зміни, що відбуваються, мають безпосередній вплив на пріоритетні напрями роботи вищезазначених інформаційних мереж.
Рада Європи. Рада Європи створена 5 травня 1949 року як міжурядова політична організація, до складу якої входять 46 європейських демократичних держав. Україна ввійшла до Ради Європи у листопаді 1995 року.
Визнаючи освіту як інвестиції у майбутнє Європи, Рада Європи приділяє цьому напряму велику увагу, спираючись на Європейську конвенцію з питань культури, затверджену 1954 року, яка була підписана також країнами не членами Ради Європи та узгоджена з Канадою, США та Японією для подальшого спільного співробітництва. Офіційні представники, урядовці різних країн-членів РЄ, які відповідають за розвиток освіти у своїх країнах, постійно зустрічаються для затвердження програм з розвитку та напрямків в освіті на основі наданих пропозицій. Директорат з освіти, культури та спорту Ради Європи відповідає за адміністрування таких програм. Програми можуть працювати та здійснюватися у двох напрямках: через проведення проектів або допоміжну (сервісну) діяльність.
Проектна діяльність, в рамках якої, як правило, створюються і діють інформаційні мережі, охоплює вивчення основних напрямків освітньої політики, іноземних мов, інноваційні процеси в освіті, аспекти інтеркультурної освіти, важливі теми сучасного розвитку систем освіти.
Важлива увага приділяється порівняльному аналізу та обміну досвідом між країнами. Вивчаючи та аналізуючи освітню політику, експерти Ради Європи спільно розробляють та пропонують рекомендації щодо поліпшення ситуації в освіті, надається можливість для обміну досвідом та підвищення кваліфікації, отримання роботи або навчання у будь-якій країні Європи.
Через інформаційні мережі та проекти проводяться різні програми з обміну досвідом, в деяких Україна бере участь: "Освіта для демократичного громадянства", "Демократія, права людини, меншини: освітянські та культурні аспекти"," Європа в школі" та інші.[8]
Європейський Союз. Створений 9 травня 1950 року на економічному підґрунті та ставлячи за мету об'єднання більш вагомих європейських держав Європейського Союзу (12),

 
 

Цікаве

Загрузка...