WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в учнів географічних понять - Реферат

Формування в учнів географічних понять - Реферат

нового поняття "клімат".
ДРУГИЙ ЕТАП. Організація чуттєвого сприймання предметів та явищ природи.
Теоретичне засвоєння географічних знань (наукових понять) неможливе без чуттєвого досвіду дитини, який складають об'єкти та явища природи, що сприймаються. Сприймання відбувається через відчуття окремих їх ознак (колір, температура, форма, вага, твердість тощо), які діють на аналізатори суб'єкта. Всі ці ознаки самі по собі не існують, а належать конкретному об'єктові. Тому в свідомості дитини виникає його образ.
Завдання цього етапу полягає в тому, щоб забезпечити свідоме сприймання учнями об'єктів і явищ природи. Це - впізнати і назвати їх.
На свідоме сприймання предметів і явищ довкілля має вплив правильно організоване спостереження в природі, спостереження натуральних об'єктів, проведення дослідів, організація самостійного навчального пошуку, використання різних засобів навчання, раніше набутих знань та практичного досвіду, точне і образне слово вчителя, вправи, які уточнюють сприймання. Наприклад:
- - Що таке погода? Якою була погода на нашій місцевості вчора?
- - Назвіть компоненти, які характеризують погоду.
- - Користуючись календарями погоди за останні роки:
а) порівняйте середньомісячні температури січня і липня;
б) з'ясуйте, в які місяці цих років найбільше дощових днів;
в) в які місяці випадають опади у вигляді снігу?
г) якого напряму вітри переважають щорічно взимку, а якого влітку?
д) опишіть і порівняйте погоду, яка переважала в нашій місцевості у січні 2001 і 2002 років;
е) опишіть і порівняйте погоду, яка переважала в нашій місцевості у липні 2001 і 2002 років;
Ці та інші завдання підвищують інтенсивність і ступінь усвідомлення сприймання предметів і явищ природи, що складає фундамент для продовження процесу пізнання під час формування поняття "клімат".
ТРЕТІЙ ЕТАП. Організація розумової діяльності, спрямованої на виділення істотних ознак поняття.
Розумова діяльність розпочинається тоді, коли у свідомості учня є достатня кількість фактів, уявлень, тобто матеріал для мислення, здобутий на попередньому етапі. Осмислення цього матеріалу, яке в процесі засвоєння здійснюється через аналіз сприйнятих ознак об'єктів чи явищ природи, порівняння, абстрагування і логічне сортування їх істотних і неістотних ознак через розумовий перехід від окремих індивідуальних ознак об'єктів чи явищ до суттєвих, встановлення взаємозв'язків, взаємозалежностей та взаємовідносин між ними, а також узагальнення суттєвих ознак відіграє важливу роль у процесі формування географічного поняття.
Завдання цього етапу - виділити істотні ознаки поняття, що формується, встановити між ними взаємозв'язки і взаємозалежності (нагадуємо, що істотні ознаки - це ті, які завжди належать об'єкту і без яких об'єкт не може існувати як такий).
Для реалізації цих завдань учням необхідно володіти прийомами розумової діяльності (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, систематизація); уміннями міркувати, висловлювати власну думку, доводити її об'єктивність.
Діти не зрозуміють суті поняття, що формується, якщо не включаться в самостійну розумову діяльність. Вони запам'ятають запропоновану вчителем інформацію, але це запам'ятовування буде неосмисленим.
Логічне мислення учнів на цьому етапі залежить від вдалого підбору вчителем пізнавальних завдань, методів та засобів їх виконання. Наприклад:
- - Самостійна робота (4 варіанти). Користуючись календарями погоди за останні роки, опишіть типи погоди, які переважали в нашій місцевості: а) влітку; б) восени; в) взимку; г) навесні. Чи властиво їм повторюватись в один і цей же період часу щорічно?
- - Пригадайте прогноз погоди на сьогоднішній день. Чи однаковий він для нашої місцевості, Закарпаття, Донбасу та інших місцевостей ?
- - Як ви думаєте, чи може бути однакова погода одночасно в холодному, помірному, жаркому теплових поясах? Обґрунтуйте свою думку.
- - Які типи погоди характерні місцевостям, що знаходяться в кожному з цих теплових поясів? Чи властиво їм повторюватися з року в рік? Зробіть висновок, користуючись власними спостереженнями за погодою на своїй місцевості.
Таким чином, ми з'ясували, що на протязі року погода буває різних типів; кожній місцевості характерна певна сукупність типів погоди; ці типи погоди повторюються на даній місцевості в один і цей же час з року в рік.
ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП. Узагальнення і словесне визначення суті поняття, позначення його відповідним терміном.
У процесі осмислення істотних ознак поняття відбувається поняттєве (локальне) узагальнення, яке приводить до утворення окремих понять. Зміст поняття узагальнюється у визначенні.
Завдання цього етапу - узагальнити виділені на попередньому етапі ознаки поняття у вигляді доступного визначення і позначити його відповідним терміном.
Можна підвести дітей до того, щоб вони самостійно дали визначення поняття "клімат", скориставшись при цьому схемою , складеною на попередньому етапі. Це допоможе учням осмислити суть поняття. Таким чином формулюється визначення: кліматом називається сукупність певних типів погоди, характерних для даної місцевості, які повторюються з року в рік.
Для закріплення сутності поняття "клімат" ставляться запитання:
- - Що таке клімат?
- - Назвіть істотні ознаки клімату.
- - Чим клімат відрізняється від погоди?
П'ЯТИЙ ЕТАП, Введення сформованого поняття у систему географічних знань.
Оскільки первинне узагальнення (узагальнення істотних ознак поняття) вже відбулося на попередньому етапі, то на цьому етапі слід здійснити міжпонятійне узагальнення. Воно полягає в об'єднанні засвоєних понять в систему, в розкритті зв'язків і відносин між елементами цієї системи, в розташуванні їх у певному порядку та раціональній послідовності (В.О. Онищук). Наприклад:
- - Розгляньте схематичне зображення системи географічних понять. Встановіть взаємозв'язки між ними.
Крім цього школярі навчаються розглядати і застосовувати сформоване поняття "клімат".
У процесі репродуктивної розповіді з елементами бесіди вчитель формує в учнів уявлення про різні кліматичні пояси, типи клімату , про чинники, які впливають на його формування та інші. Також у процесі частково-пошукової бесіди з використовуванням власних спостережень, ілюстративного матеріалу, фрагментів діафільмів школярі знайомляться з тим, як клімат впливає на розміщення живої і неживої природи, на розселення населення та його господарську діяльність та інше.
Поняття вважається сформованим, якщо учень може вільно оперувати ним у різних навчальних і життєвих ситуаціях.
Література.
1. Войтовило Е.К. Понятие как форма мышления. -Л.; ленинградский университет, 1989. - 240 с.
2. Ковалёва Г.Е. Методика формирования и развития природоведческих понятий вчетвёртом классе. - Л.; ЛГПЦ им. Герцена, 1975. - 143 с.
3. Обухова Л.Ф. Два пути формирования простой системы научных понятий // Возрастная и педагогическая психология. - М.; МГУ, 1992. - 272 с.
4. Панченко Г.Д., Уварова Г.Е. Формування у школярів наукових понять // Радянська школа. -1983. - № 12. - с. 17-22.

 
 

Цікаве

Загрузка...