WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні ідеї М.Корфа щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі - Реферат

Педагогічні ідеї М.Корфа щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в початковій школі - Реферат

соціумі, в реальному середовищі, в конкретному суспільстві [4]. На сторінках журналу "Русская мысль" М.Корф писав: "Школа повинна допомогти дитині стати на шлях самостійної, чесної, творчої праці, знайти своє місце в житті" [1, с.60]. У своїх теоретичних працях та практичних рекомендаціях М.Корф крок за кроком розглядає прийоми, методи, засоби, форми побудови навчально-виховного процесу, який би відповідав цій меті.
Аналіз дидактичних праць М.Корфа "Керівництво до навчання грамоти" та "Російська початкова школа" дозволяє стверджувати, що наоснові вивчення закономірностей процесу навчання педагог сформулював розвивальний принцип навчання, під яким розумів "критерій, основу для вибору правильного методу дидактики". Звертаючись до відомих психологічних ідей своїх попередників, а особливо до праць К.Ушинського, він експериментально не тільки розширив принцип практичності, свідомості, природності, швидкості, легкості, самодіяльності, наочності, врахування індивідуальних особливостей дітей, але саме в земській педагогіці обґрунтував принципи стислості, простоти, раптовості, впевненості в успіху і, що особливо цінно, на наш погляд, подав конкретні практичні поради вчителю щодо їх застосування. Саме з ініціативи М.Корфа у земських школах втілювалися основні дидактичні принципи розвивального навчання, а саме: не вимагати від дітей заучувати матеріал без розуміння, забезпечувати доступність у навчанні, не звільняти дітей від самостійного обдумування, не залишати дітей без допомоги, у навчанні йти вперед, спираючись на вивчений матеріал.
Особливу увагу педагог приділяв методам розвивального навчання. Він сформулював мету застосування методу навчання як правильний розподіл навчального матеріалу, системне його розташування, що полегшує як передачу, так і засвоєння. Справедливо вважаючи, що вчитель повинен бути не тільки педагогом, а й дослідником, він рекомендував сміливіше запроваджувати самостійні письмові роботи, забезпечувати тісний зв'язок школи з громадським життям рідного села, краю, залучати учнів до краєзнавчої діяльності. Самостійні роботи були надзвичайно важливими в роботі земських шкіл, оскільки активізували розумовий розвиток дітей, формували спостережливість, учити послідовно викладати свої думки, допомагати закріпленню тих знань, якими наділило їх життя й бесіди з учителем.
Вивчення особливостей навчального процесу земської школи, де вчитель працював одночасно з трьома відділеннями, дозволяє стверджувати, що значної ваги набувала самостійна робота. Учитель усно працював з одним відділенням, а двом іншим давав самостійну роботу, потім переходив до занять з іншими відділеннями. Це вимагало точного планування, конкретного й чіткого становлення класної самостійної роботи учнів. М.Корф прискіпливо й уміло розробив графіки такої роботи. Навчання тривало 3 години до обіду і 3 години - після обіду. Термін навчання становив 3 роки.
Педагог здійснив розподіл уроків таким чином, щоб викладання вчителем найскладніших предметів проходило у школі "в тиші", інакше кажучи, в такі часи, коли обидва інших класи зайняті самостійно письмовими роботами. Після багатьох змін педагог міг досягти того, що законовчитель викладав одну годину на тиждень в старшому класі у повній тиші у школі, отже, для вчителя це вільна година; крім того, таким розкладом було досягнуто того, що викладання арифметики, рідного слова та світознавства в усіх класах здійснювалося тоді, коли у школі панувала тиша. Бажаючи максимально полегшити роботу вчителя, М.Корф розподіляв заняття молодшого класу так, щоб одночасно з викладанням указаних вище предметів, яким відводилося мало часу і які найбільше вимагали від дітей уваги, молодше відділення займалося б справою тихою і не ставало на заваді вчителю.
Таким чином, М.Корфом призначено для молодшого класу "підкреслення" літер у такий час, коли вчитель у старших класах зайнятий максимально. Загальні принципи цих занять були такими: 1) щоб жоден з навчальних предметів у молодшому класі не доручався старшому учню без того, щоб учитель не присвячував цьому предмету зі свого боку певний час; 2) щоб предмети, що потребують пояснень, як-от вправи "Рідного слова", викладались у молодшому класі тільки вчителем; 3) щоб старший учень займався з молодшим класом у той час, коли його товариші не слухають виклад учителя, а самі зайняті письмовою роботою і, таким чином, не втратив жодного уроку; 4) щоб учитель, займаючись читанням у молодших класах тільки чотири години на тиждень, мав можливість займатися цим кожного разу по дві години поспіль, щоб йому було зручніше присвятити цей час майже виключно вправам для дітей і розвитку їх уміння переказати прочитане, формуванню свідомості читання, надаючи своєму помічникові можливості підтримувати в цьому сенсі те, що було досягнуто в молодшому класі самим учителем, і вдосконалювати в учнів швидкість та виразність читання.
Сказане дозволяє зробити висновок, що земська школа завдяки педагогічним пошукам М.Корфа, його спадщині стала на шлях розвивального навчання, а основою методики викладання затвердилася організація самостійної розвивальної діяльності учнів. Роль учителя була спрямована на активізацію діяльності учнів різноманітними засобами, методами та прийомами навчання. Таким чином, ідеї М.Корфа є провідними ідеями в розв'язанні актуальних проблем розвивального навчання на сучасному етапі вдосконалення освіти: впровадження нових типів і видів викладання, історичний характер змісту національного виховання, особистісно орієнтований підхід у навчально-виховному процесі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Корф Н.А. Как наше земство зарождалось и подрастало // Русская мысль. - 1881. - №3. - С.58-97.
2. Корф Н.А. Народная школа в руках крестьянского земства // Вестник Европы. - 1881. - Т.V, Октябрь. - №10. - С.784-811.
3. Корф Н.А. Наш друг: Книга для чтения учащихся в школе и дома, руководство к начальному обучению родному языку. - СПб., Изд. Д.С.Кожанчикова, 1871. - 360с.
4. Корф Н.А. Русская начальная школа: Руководство для земских гласных и учителей сельских школ. - СПб., 1886. - 240с.
5. Сборник постановлений Бердянского уездного земского собрания с 1866 по 1908 гг. В 3-х т. - Москва: Тип. Московского товарищества Н.Л.Казецкого, 1910. - Т.ІІ. - 887с.
5. Учительские съезды // Санкт-Петербургские ведомости. - 1872. - №28. - С.12-15.
6. Ушинський К.Д. Твори в 6-ти томах. - К.: Радянська школа, 1995. - Т.6. - 580с.

 
 

Цікаве

Загрузка...