WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

емоційно-ціннісних критеріїв його творчої діяльності.
Мистецькі цінності є змістом основних мотивацій людини. Ціннісна свідомість учителя як відображення значення смислів творів мистецтва для нього пронизує увесь практичний базис його педагогічної діяльності. Аксіологічний компонент художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії забезпечує умови для його вільного самовизначення у просторі обраного виду мистецтва, вибору художніх інтересів і потреб. Однією з найважливіших якостей майбутнього вчителя хореографії є вміння правильно визначати естетичні цінності творів мистецтва й аргументовано пояснювати своє ставлення до них. Учитель повинен навчити сприймати, оцінювати й усвідомлювати ціннісні смисли творів мистецтва.
В.Бутенко, І.Зязюн, Л.Коваль, В.Мухіна, Г.Падалка, А.Ростовський, О.Рудницька, О.Щолокова використовують ціннісні орієнтації як один із критеріїв сформованості цілісного художньо-естетичного досвіду студентів. Ці автори виявляють сутність художньо-естетичних цінностей як взаємозв'язку інтересів, потреб, здібностей, смаків, установок особи, як відображення певного виду ціннісно-орієнтаційної діяльності, зумовленої рівнем розвитку естетичних відношень. Тому цілеспрямована ціннісна регуляція в процесі навчання майбутнього вчителя хореографії вимагає проникнення у сутність особи, структуру й динаміку її мотивацій, потреб, смаків і установок, у сферу створення й відбору цінностей.
Виходячи з того, що художньо-естетичний досвід майбутнього вчителя хореографії як результат минулої та необхідна умова наступної діяльності є обумовлений активністю діяльності, в його структурі нами виділено праксеологічний компонент. Виділивши чотири основні види людської діяльності (пізнавальна,творча, ціннісно-орієнтаційна, комунікативна), М.Каган стверджує, що всі вони об'єднуються, органічно зливаються у мистецтві, в результаті чого народжується новий її вид - діяльність художньо-естетична [4].
Художньо-естетична діяльність розглядається як специфічний вид духовно-практичної (створення творів мистецтва) і духовної діяльності (естетичне споглядання, естетичне сприймання, естетичне судження тощо). Суть художньо-естетичної діяльності полягає в тому, що естетична потреба, вимагаючи задоволення, створює установку на пошук особистісних шляхів її реалізації. У процесі естетичного сприймання і творення хореографічних образів виникає результат діяльності - конкретно-чуттєвий танцювальний твір, який переживається суб'єктом, а також оцінюється відповідно до уявлень про естетичний ідеал. Естетичні переживання і оцінювання породжують естетичне ставлення до дійсності, яке дає поштовх до більш творчої діяльності.
Художньо-естетична діяльність збагачує емоційну сферу студентів, формує ціннісні орієнтації в галузі хореографічного мистецтва. Художня діяльність студентів спроможна генерувати естетичні ідеї, збагачувати їх змістову основу, допомагає знаходити способи і прийоми художньо-образної виразності для передачі хореографічних образів.
Пізнавальна й оцінна підсистеми художньої діяльності майбутнього вчителя хореографії, що представляють в її структурі пізнавальний і ціннісний компоненти художньо-естетичного досвіду породжують духовний зміст хореографічного мистецтва. Художня діяльність майбутнього вчителя хореографії створює модель життєвої реальності, а не саму реальність. Через художню діяльність людина вступає у певні зв'язки з зовнішнім світом, у естетичні відношення з дійсністю, змінюючи при цьому саму себе, власні здібності та внутрішній духовний світ. Змістом художньо-естетичної діяльності майбутнього вчителя хореографії виступають його професійно-хореографічні вміння.
Сформованість професійно-хореографічних вмінь майбутнього фахівця забезпечує збагачення емоційно-почуттєвого, інтелектуального, духовно-творчого досвіду, що виступає суттєвим фактором його цілісного розвитку. Танцювальна діяльність майбутнього вчителя хореографії також впливає на його психічний стан, створює правильні моторні звички, зміцнює пам'ять, стійкість, зосередженість і розподіл уваги, стимулює творчу фантазію. Оволодіння духовно-матеріальними здобутками людства, закодованими в художніх образах, відбувається в результаті усвідомлення відповідних знаків, значень і символів. Процес переходу їх у поле особистісних смислів індивіда також можливий лише за умови власної художньої діяльності.
На основі аналізу наукових джерел щодо компонентів естетичного досвіду ми виокремили структуру художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії в єдності таких його складових: когнітивного, аксіологічного та праксеологічного. Аналіз цих компонентів визначає подальші напрямки дослідження педагогічного аспекту зазначеної проблеми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гризоглазова Т.И. Формирование нравственного опыта младших школьников средствами музыкальной сказки. Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1994. - 133 с.
2. Завадская Т.Н. Формирование музыкально-эстетического опыта младших школьников: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Киев. пед. ин-т им. М.П.Драгоманова. - К., 1993. - 195 с.
3. Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. Формування і сфери вияву. - К.: Вища школа, 1976. - 172 с.
4. Каган М.С. Опыт системного анализа человеческой деятельности // Философские науки. - 1970. - № 5. - С.43-53.
5. Карась Г.В. Формування естетичного досвіду старшокласників у фольклорних колективах: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. -
Ів.-Франківськ, 1996. - 234 с.
6. Олексюк О.Н. Формирование нравственно-эстетического опыта студентов вузов культуры в художественно-творческих коллективах: Дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1988. - 204 с.
7. Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. - К., 1998. - 169 с.
8. Хлебик С.Р. Формирование нравственно-эстетического опыта младших школьников средствами искусства: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - К., 1992. - 227 с.
9. Шевнюк О.Л. Формування художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1995. - 202 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...