WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат


Реферат на тему:
Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії
Найважливіші функції у реалізації завдань виховання особистості відводяться професійній майстерності вчителя. Тому першочерговим завданням вищої педагогічної школи є формування духовності майбутнього педагога, необхідною складовою якої виступає особистісний художньо-естетичний досвід.
Залучення до здобутків української і світової культури, до різних видів мистецтв, надбань народної творчості забезпечує художньо-естетичний розвиток особистості, високу художньо-естетичну освіченість підростаючого покоління, формує естетичні почуття і смаки, світосприймання і погляди. Художньо-естетичний досвід визначається вмінням бачити, відчувати й усвідомлювати прекрасне у мистецтві, зокрема мистецтві хореографії. Мета нашої статті полягає у виокремленні компонентної структури художньо-естетичного досвіду на основі аналізу категоріального апарату дослідження.
Найбільш повно структурний зміст естетичного досвіду розглянуто І.Зязюном. Основними складниками естетичного досвіду І.Зязюн називає потреби, емоції та почуття, смаки, погляди, ідеали. "Естетичний досвід через свої складові - спеціалізовані емоції і почуття, що обов'язково зумовлюють вольову діяльність, регулює людську поведінку, спрямовує дії людини на предмет, здатний задовольнити людську потребу" [3, с.75].
Деталізувавши перелік основних складників естетичного досвіду, запропонованих І.Зязюном, отримаємо таку його будову: мотиваційна сфера - потяг, потреба, інтерес, спонука, почуття; емоційна сфера - емоції, почуття, переживання; ціннісно-орієнтаційна сфера - оцінки, смаки, погляди, ідеали. І.Зязюн доводить, що згідно з сучасними уявленнями про естетичне виховання як залучення людини до соціокультурного середовища, естетичний досвід, впливаючи на всі компоненти особи, специфічно зв'язує її зі світом. Тому в центрі уваги дослідників перебуває проблема осмислення характеру цього зв'язку. Визначаючи естетичний досвід "духовним утворенням", І.Зязюн відносить його до складних психічних явищ, які можуть розглядатися як системи, а, отже, і мати свою компонентну структуру. Дослідники визначають компоненти естетичного досвіду як підсистеми цього складного утворення.
Так, О.Олексюк [6] називає вихідними елементами в морально-естетичному досвіді особистості почуття та переживання, оцінки, ідеали та мотиви. На основі цих елементів в структурі морально-естетичного досвіду автор визначає його компоненти, які являють собою підсистеми складного духовного утворювання в сфері мистецтва. Найважливішим компонентом морально-естетичного досвіду в сфері музичного мистецтва О.Олексюк називає досвід сприйняття. Вона вважає, що це - стрижень морально-естетичного досвіду, його системоутворююче ядро, що пронизує всі інші структурні компоненти. Наступним компонентом морально-естетичного досвіду в сфері музичного мистецтва, автор вважає досвід освоєння категорій естетики, важливим моментом якого є знання виразних можливостей музичних засобів у розкритті морально-естетичного змісту, музичні добутки, що дозволяють глибше пережити, відчути характер музики. Самостійний і дуже важливий компонент морально-естетичного досвіду, на думку автора, є досвід оцінної та ціннісно-орієнтаційної діяльності.
Т.Гризоглазова [1] визначає такі компоненти морального досвіду особистості: 1) емоційно-почуттєвий компонент, сутність якого полягає в активності й адекватності емоційно-почуттєвого прояву, зацікавленості, співпереживання; 2) емоційно-усвідомлений компонент, сутність якого визначається не тільки моральними знаннями і уявленнями, але й умінням оцінювати з моральної точки зору багато життєвих ситуацій, вчинки і якості людей, що завдяки оцінці, переплавляючи в моральній свідомості особистості, викристалізовуються і перетворюються у визначені поняття; 3) музично-творча діяльність, у якій акумулюються емоційно-почуттєвий і емоційно-усвідомлений компоненти морального досвіду.
С.Хлєбік [8], досліджуючи морально-естетичний досвід молодших школярів засобами мистецтва, виділяє такі його структурні компоненти: 1) емоційно-перцептивний компонент морально-естетичного досвіду молодших школярів, який тісно зв'язаний з особливостями їх емоційно-емпатійного розвитку, як підкреслює дослідник, психологічною особливістю змісту морально-естетичного досвіду молодших школярів засобами мистецтва є перевага конкретно-образного мислення, емоційна вразливість, здатність співпереживати емоційні стани однолітків і дорослих; 2) емоційно-когнітивний компонент морально-естетичного досвіду особистості в мистецтві тісно зв'язаний з цілеспрямованим удосконалюванням основних розумових навичок, тактичних способів мислення, прийомів уяви, звідси, на думку автора, повноцінне сприйняття морального змісту художнього твору; 3) емоційно-поведінковий компонент розглядається автором у тісному зв'язку з формуванням навичок творчої самореалізації школяра в художній діяльності як важлива умова формування його системи саморегуляції поведінки.
Головною метою формування естетичного досвіду старшокласників Г.Карась [5] вважає розвиток їх функціональних потреб у творчому спілкуванні з фольклором, виявлення та врахування мотивів творчої діяльності, які, на думку автора, виступають центральною ланкою ядра особистості.
Наступним важливим елементом формування естетичного досвіду особистості у фольклорному колективі Г.Карась називає активне сприймання творів фольклору. Автор наголошує, що в залежності від жанровості визначають різні типи сприймання фольклору, такі як: слухове та зорове сприймання художніх творів.
Важливим елементом формування естетичного досвіду особистості у фольклорному колективі, Г.Карась називає розвиток її емоційно-чуттєвої сфери (відчуття радості, творчої наснаги, захопленості творчим процесом, розвиток здібностей до художньо-творчого переживання, співпереживання та ін.).
Наступний елемент формування естетичного досвіду учасників фольклорного колективу, на думку автора, є теоретичні знання сутності категорій естетики та фольклорні знання. Цей елемент має суттєве значення,

 
 

Цікаве

Загрузка...