WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі - Реферат

Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі - Реферат

самостійного опрацювання навчального матеріалу залікового кредиту.
Зміст практичних занять передбачає всі види мовленнєвої діяльності, які супроводжуються відповідними тренувальними вправами. З метою розвитку навичок діалогічного мовлення подаються приклади мовленнєвих формул, які за темою пов'язані з матеріалом змістового модуля. Наприклад, до змістового модуля "Персональна ідентифікація" включені формули "Знайомство", "Вітання", "Прощання"; у матеріалах змістового модуля "Кар'єра, вибір професії" містяться мовленнєві формули "Працевлаштування". Значна увага також приділяється роботі з приказками, прислів'ями, загадками та сталими виразами.
Таблиця 1
Контрольний лист для самооцінки
Професійні вміння, які я можу використовувати іноземною мовою Так, я вмію Думка викладача
Фонетика та аудіювання
Я можу без помилок розказати англійський алфавіт
Я знаю всі знаки фонетичної транскрипції та їх співвідношення з буквами англійського алфавіту
Я можу розуміти основну інформацію практичного заняття нормативною мовою у нормальному темпі
Я можу розуміти зміст, ідею та деталі тексту щодо конкретних навчальних тем нормативною мовою у нормальному темпі
Діалогічне мовлення
Я можу активно підтримувати розмову чи дискусію на теми "My Family", "My Day-off", "Student's Day", "Hobby", "Berdyansk Pedagogical University", "Berdyansk"
Я можу зрозуміло й чітко викласти свої погляди на зазначені теми
Я можу обґрунтувати власну точку зору стосовно моєї родини, житла, хобі, навчання, мого міста
Монологічне мовлення
Я можу докладно і чітко описати і презентувати широкий спектр питань про себе, свою родину, житло, хобі, навчання, моє місто, підкреслюючи їх відповідними прикладами, вживаючи відповідну лексику
Я можу відповісти на запитання після доповіді або інформації
Читання
Я можу досить самостійно отримувати інформацію з навчальних джерел
Я можу розуміти тексти, статті з зазначеної тематики, розуміти позицію автора та виділяти найважливіші місця
Я можу знаходити необхідну навчальну інформацію у літературних джерелах
Для початкового етапу педагогічного процесу у вищому навчальному закладі характерна ситуація, коли студенти не бачать внутріпредметних зв'язків, у них не систематизовані вміння працювати з джерелами інформації. На цьому етапі студенти не вміють самостійно організувати самоосвіту, а можуть лише певним чином сумлінно виконувати вказівки та рекомендації викладачів. Тому методичні вказівки щодо самостійної роботи над навчальним матеріалом містять детальні поради студентам щодо опрацювання тем за видами мовленнєвої діяльності, а також практичні завдання, вправи, додаткові тексти для читання та говоріння. Додаються рекомендації щодо підготовки до виконання тестових завдань.
Значна роль у підвищенні ефективності методичної роботи в навчальному процесі належить діагностуванню професійної діяльності викладача та студента. Проведення діагностування педагогічної діяльності викладача та навчальної діяльності студента спрямоване на оволодіння кожним з них навичками самоаналізу та самооцінювання, що особливо важливо при значному обсязі навчального матеріалу для самостійного опрацювання. Сьогодні зовсім з іншого боку розглядається процес викладання, коли акцент із викладача зміщується на студента, коли особлива увага надається заохоченню студентів до самостійних занять і їх контролю. Тобто тепер не людину вчать, а людина вчиться. Тому студенти мають бути здатними оцінити, наскільки успішно вони рухаються вперед узагалі на тому або іншому етапі навчання та при виконанні окремих навчальних завдань. Самооцінювання в такому аспекті є невід'ємною частиною вдумливого підходу до навчання, але в жодному разі не може замінити оцінювання студентів викладачами. Самооцінювання та зовнішнє оцінювання мають доповнювати одне одного. Поданий контрольний перелік мовленнєвих умінь після опрацювання навчального матеріалу окремого кредиту спонукає студентів оцінити власний комунікативний рівень володіння мовою, а викладача - проаналізувати та вдосконалити навчальний процес. Наприклад, після опрацювання навчального матеріалу кредиту №1 "Персональна ідентифікація" студентам було запропоновано заповнити наступний контрольний лист для самооцінки (Таблиця 1).
Самооцінювання своїх навчальних досягнень за цим контрольним листом здійснювали 80% студентів 13 групи факультету естетичного та фізичного виховання та 101 групи соціально-педагогічного факультету. Із питань розділу "Аудіювання" позитивно оцінили власні знання 60% студентів. Решта відмічають незнання знаків транскрипції, певні труднощі у розумінні мовлення в нормальному темпі. Лише 20% студентів відповіли позитивно на всі питання розділу "Говоріння". Решта відмічають свої навички на рівні "частково". При цьому нижче оцінюється діалогічне мовлення. Навички з розділу "Читання" позитивно оцінюють майже всі студенти.
Думка викладача збіглася з цим оцінюванням, але відзначається низка інших недоліків: слабке володіння писемним мовленням, недостатнє знання лексики за темами залікового кредиту, труднощі при побудові питальних речень. Таким чином, робота з подібним контрольним листом дає можливість детальнішого визначення рівня оволодіння студентом навчальним матеріалом кожного змістового модуля та планування педагогічної діяльності викладача та навчальної діяльності студента.
Рекомендований перелік літератури щодо самостійного опрацювання навчального матеріалу залікового кредиту подається не в традиційній формі, а згрупований у таблицю 2.
Подаються сторінки з посібників різних авторів за різними видами мовленнєвої діяльності. Це дає змогу студентам самостійно й більш вільно визначати джерело літератури для опрацювання конкретного навчального матеріалу.
Оскільки тематична спрямованість навчального матеріалу посібника щодо самостійного опрацювання має загальноосвітній характер, важливим наступним кроком вважаємо підготовку збірників текстів, тематика яких безпосередньо пов'язана зі спеціальностями університету. На наш погляд, жодні методичні матеріали не повинні використовуватися сліпо. Навряд чи існує хоча б один підручник, який би був здатним задовольнити потреби окремих викладачів та груп студентів. Тому вважаємо, що запропонована навчальна програма та методичніматеріали до неї мають використовуватись викладачами як приклад для розробки своїх власних матеріалів шляхом добору матеріалів із уже існуючих підручників, адаптації доступних матеріалів аудіо- та відеозаписів з ефіру, публікації засобів масової інформації, інтернет-ресурси і таке інше. Відповідні навчальні матеріали мають інтегрувати сучасну методику зі спеціалізованим змістом, уключати орієнтовані на спеціальність матеріали, розвивати не лише мовленнєві, але й професійні вміння.
Доцільність такого добору та розподілу навчального матеріалу в модульній програмі та методичних посібниках з англійської мови для студентів і викладачів, їх зміст та складність покаже час. Уважаємо можливим використовувати ці матеріали для розробки навчальних модулів з інших мов. Разом з цим ми готові прийняти будь-які зауваження та поради щодо їх удосконалення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кремень В. Модернізація вищої школи України в контексті принципів Болонської декларації // Вища школа. - 2004. - №5-6. -
С.12-14.
2. Ніколаєнко С. Оновлення освітнього і наукового процесу - наше найперше завдання // Вища школа. - 2005. - №3. - С.6-9.
3. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Колектив авторів: Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко та ін. - К.: Ленвіт, 2005 - 119с.

 
 

Цікаве

Загрузка...