WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Світові інноваційні підходи до підготовки вчителів - Реферат

Світові інноваційні підходи до підготовки вчителів - Реферат

прикладом у тому разі, що нам не відомо про такі дослідження в нашій країні. На питання, якими якостями має володіти той, хто вступає в сучасний світ праці, всі опитувані на перше місце поставили "високий рівень освіченості". Потім у порядку зменшення були такі: "уміння приймати самостійні рішення", "умінняпрацювати в групі", "комунікативність", "готовність до перенавчання", "готовність до набуття нових знань" [2, с.375]. Такі опитування свідчать про те, що сьогодні саме й не вистачає висококультурних, комунікабельних, які мають власну думку і вміють рахуватися з чужою, представників людства у будь-якій країні світу.
Генеральний менеджер людських ресурсів компанії "PetroFinaSA" Малькольм Вебб (Бельгія) озвучує подібну думку і виділяє цілу низку якостей, якими мають володіти сучасні спеціалісти разом з академічними успіхами, а саме [13, с.73]: мати добре сформовані навички усної і письмової комунікації; розуміти основи математики і природничих наук; володіти навичками роботи з інформаційними технологіями; критично мислити; відчувати потребу у безперервній освіті; вміти працювати в групах; бути творчими та ініціативними; самодисціплінованими, спроможними до постійної роботи, яка вимагає значних зусиль; одержувати задоволення від праці в умовах здорової конкуренції; демонструвати своє культурне сприйняття, в тому числі й на міжнародному рівні; бути орієнтованим на результат і не боятися приймати самостійні рішення.
У сучасному суспільстві питання підвищення освітнього рівня підготовки кадрів є тепер важливою складовою планів модернізації виробництва і створення нових технологій. Паралельно до цього виникає проблема підготовки педагогічних кадрів для здійснення революційних перетворень у свідомості, поведінці і діяльнісних характеристиках майбутніх громадян нового суспільства.
В останні десятиліття вчені різних країн роблять спроби вдосконалити систему освіти і педагогічної зокрема. На рубежі ХХІ ст. США переконливо демонструє, що освіта і професійна підготовка відіграють вирішальну роль у якісних змінах у суспільстві.
У західній літературі по вищій педагогічній школі все частіше висловлюється думка про те, що в сучасних умовах надзвичайно важливий перехід вищої освіти від екстенсивного до інтенсивного розвитку, до підвищення його ефективності. У зв'язку з цим дидактичні дослідження американських педагогів присвячені вивченню і застосуванню нових педагогічних технологій.
Ідея навчання через гурт веде свій початок з 70-тих років ХХ століття. З часом вона відобразилась в концепції "спільного навчання" ("community education"). У сучасній американській педагогічній літературі цій концепції відповідають різні назви: "навчання в процесі участі" (learning through participation), "навчання в процесі діяльності" (learning through acting) [2, с.54].
Сучасні концепції вищої освіти США - "соціального реконструктивізму", "виховання для виживання", "виховання через гурт" спрямовані на соціальну адаптацію особистості. Представники "гуманістичної освіти" своїм основним напрямком діяльності мають отримати "самоактуалізовуючу" особистість. "Дослідження, проведені спеціалістами університету штату Західного Кентуккі, показали, що серед цільових установок самоактуалізація особистості займає першочергове положення" [9, с.41]. Відомий американський психолог А.Маслоу писав, що …метою освіти, гуманістичною метою зрештою є "самоактуалізація особистості" людини, її становлення, її найвищий розвиток, якого може досягнути індивід [3, с.10]. "Мета освіти полягає в тому, - пише Х.Гарднер, - щоб виховати гуманні, людські істоти; виховати тих, хто думає, відчуває, живе і діє, може любити, глибоко відчувати, розширювати своє внутрішнє "Я" і продовжити процес самоосвіти" [7, с.123].
В американській дидактиці "гуманістичного" напрямку широко представлена група педагогів, прихильників концепції "людських стосунків", які визнають необхідність виховання міжособистісних стосунків як фактора, який сприяє розвитку особистості людини, його моральних та емоційних властивостей (Р.Мюллер, Д. та Р. Джонсони). До речі, ці педагоги ставлять питання про дозоване використання комп'ютера в навчальному процесі й вимагають більше уваги приділяти міжособистісним стосункам у навчальній групі. Педагог Ф.Шлехті у своїй книзі "Школа для ХХІ століття. Пріоритети реформування освіти" підкреслює, що потрібні педагоги, здатні навчити учня працювати з книгою, шукати й отримувати певну інформацію, одержувати знання від педагога, уміти спілкуватись у процесі навчання. Такими вони зможуть бути тоді, коли й самі навчатимуться за такою ж схемою [2, с.89].
Таким чином, ми можемо визначити стратегічну направленість системи вищої освіти США у бік гуманізації, розвитку особистості через спілкування у процесі навчання. Звернемося до прогностичного аналізу американського економіста Л.Туроу, який наголошує на тому, що постіндустріальному суспільству ХХІ століття просто необхідні самостійно мислячі люди, здатні до самореалізації і об`єктивно оцінюючі себе. "Технологія та ідеологія потрясають основи капіталізму ХХІ століття. Технологія робить кваліфікації і знання єдиними джерелами стійкої стратегічної переваги" [13, с.51].
Проблема формування "ефективного вчителя" стала усвідомлюватись у Великій Британії у 80-ті роки ХХ століття, коли процес екстенсивного розвитку освіти в основному закінчився, а перехід його на інтенсивний шлях став вимагати формування вчителя нового типу, здатного забезпечити високу якість навчання і виховання в умовах масової школи.
Треба зазначити виключно складний стан сучасного вчителя в країні через те, що розширився контингент учнів, змінився їх соціальний склад, стало важче налагоджувати контакт з учнем тощо. Суспільство чекає від учителя не тільки надання міцних знань своїм вихованцям, а й вимагає від нього виконання різних функції: вивчати індивідуальні особливості й умови життя учнів, піклуватись про їхнє здоров'я, підтримувати зв'язок з батьками й громадськістю (історично британські педагоги приділяли велику увагу навчанню і на відміну від "радянської" і "пострадянської" школи не займались іншими проблемами). Такий стан речей вимагає від учителя постійного поповнення знань загальнокультурного і професійного характеру, усвідомлення важливості своїх дій і високої за них відповідальності.
Вивчення документів, які відображають інноваційні явища в системі британської професійно-педагогічної освіти, дозволило встановити, що її інноваційний розвиток головним чином пов'язаний з модифікацією структури педагогічної освіти, модернізацією змісту освіти майбутніх вчителів, розробкою нових форм і методів навчання, пошуками ефективних форм організації педагогічної

 
 

Цікаве

Загрузка...