WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії - Реферат

Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії - Реферат

дозволила констатувати, що при використанні дискусійних методів на уроках історії слід ураховувати такі аспекти: 1) наявність дискусійних питань 4-х типів: а) які містять декілька теоретичних положень, висунутих різними авторами; б) які ґрунтуються на аналізі фактів, що містять пряме протиріччя; в) спрямовані на вироблення теоретичних положень; г) питання, які передбачають оцінку діяльності історичного діяча та необхідність їх гнучкого чергування в процесі навчання; 2) поширеність у шкільній практиці різних дискусійних методів: дебати, круглий стіл, панельна дискусія, форум, концентричні кола, 6х6х6, дискусія з елементами ігрового моделювання, які в залежності від дидактичної мети використовуються на певних етапах уроку; 3) доведену практикою необхідність урахування вмінь, розвиток яких впливає на підвищення соціальної мотивації учнів при визначенні мети уроків історії; 4) урахування кількості годин, які відводяться програмою на вивчення навчальних курсів історії України та всесвітньої історії в 7-8 класах, зміст матеріалу, складність організації методу; 5) доцільність використання дискусійних методів двічі на 3 тижні (або 1 раз на 3 уроки); 6) оптимальність використання двічі на курс методу круглого столу, панельної дискусії, форуму, дебатів і по одному разу методів 6х6х6, концентричного кола, дискусій з елементами ігрового моделювання; 7) доцільність використання під час підготовки та проведення дискусії пам'яток, схем і таблиць, які відображають аргументи на користь та проти певного теоретичного положення; 8) необхідність дотримування під час обговорення дискусійних питань принципів: рівності учасників дискусії, адекватності сприйняття, опори на життєвий досвід, стійкої спрямованості дискусії тощо; 9) врахування логіки побудови виступів, змісту виступів, які підтверджують власну позицію учнів, умінь ставити запитання під час обговорення, аналізу й подання інформації та взаємодіяти з іншими учасниками дискусії, а також культуру мовлення при оцінюванні навчальних досягнень учнів на уроках з використанням дискусійних методів [2].
кількість учнів у %
Рис. 1. Діаграма ставлення учнів сьомих-восьмих класів до уроку історії
На наступному етапі було проведено контрольне дослідження, в результаті якого було виявлено, що у порівнянні з початковим рівнем, зацікавленість уроком історії збільшилась (Рис.1).
Крім того, змінилось місце, яке посідає історія в загальному переліку навчальних предметів. Отримані дані відображені в таблиці № 2.
Таблиця №2.
Ставлення учнів7-8 класі до навчальних предметів

з/п 7 класи 8 класи
До проведення експерименту Після проведення експерименту До проведення експерименту Після проведення експерименту
1 Математика Математика Фізкультура Фізкультура
2 Українська література Історія Українська література Історія України
3 Географія Українська література Історія України Всесвітня історія
4 Історія Географія Всесвітня історія Українська література
З метою виявлення змін, які відбулись у рівні сформованості комунікативних умінь та вмінь взаємодіяти з однолітками, ми запропонували вчителям, які працювали в указаних класах, заповнити таблиці (до використання методики та після застосування дискусійних методів) і позначити в них рівень сформованості вмінь літерами А - сформовані, Б - частково сформовані, В - не сформовані. Наприклад, вміння слухати: А - завжди уважно слухає, Б - слухає та відволікається, В - майже не слухає. При заповненні таблиць вчителі мали керуватись власними спостереженнями за учнями, аналізом їх міжособистісних стосунків при вирішенні навчальних завдань, аналізом відповідей та виступів перед однолітками під час уроків історії. Отримані ними дані показані в узагальнюючій таблиці № 3.
З таблиці видно, що рівень сформованості комунікативних вмінь та вмінь співробітництва та спілкування з однолітками збільшився. При цьому майже вдвічі збільшилась кількість учнів, у яких сформувались вміння співробітництва та взаємодії з однолітками (у семикласників з 8% до 23% вміння розуміти загальну мету, у восьмикласників з 15% до 24%; з 6% до13% та з 10% до 19% збільшилась кількість учнів, які розуміють план здійснення мети та власної ролі у цьому плані; з 15% до 27% та з 26% до3 4 % збільшилась кількість учнів, які вміють взаємодіяти з учасниками спільної діяльності). Покращились також показники, які вказують на розвиток комунікативних умінь (з 32% до 47% та з 40% до 47% збільшилась кількість учнів, які вміють уважно слухати; з 28% до34% та з 36% до 44% вміння зв'язно висловлювати свої думки; з 46% до51% та з 52% до 59% вміння відповідати на запитання; з 14% до 18% та з 21% до31% виступати перед однолітками).
Таблиця №3.
Зміни у рівні сформованості вмінь учнів 7-8 класів (у %)
Показники ВМІННЯ
Комунікативні Співробітництва та взаємодії з однолітками
Уважно слухати Зв'язно висловлювати думки Відповідати на запитання Слідкувати за своїм мовленням Виступати перед однолітками Розуміти загальну мету Розуміти план здійснення мети та власної ролі в цьому плані Взаємодіяти з іншими учасниками спільної діяльності Коригувати власні дії відповідно до спільної діяльності
7 класи
кількість учнів у % А 32 28 46 23 14 8 6 15 13
47 34 51 29 18 23 13 27 19
Б 60 68 52 68 71 87 86 80 77
47 62 47 64 72 73 81 70 74
В 8 4 2 9 15 5 8 5 10
6 4 2 7 10 4 6 3 7
8 класи
кількість учнів у % А 40 36 52 34 21 15 10 26 19
47 44 59 36 31 24 19 34 32
Б 54 51 46 58 72 82 83 71 73
49 53 49 57 63 73 78 64 63
В 6 3 2 8 8 3 7 3 8
4 3 2 7 6 3 3 2 5
А, Б, В - до початку експерименту;
- після проведення експерименту.
Отже, можна зробити висновок, що використання дискусійних методів на уроках історії у 7-8 класах дійсно підвищує рівень мотивації навчальної діяльності учнів, за умови розвитку в учнів комунікативних вмінь та вмінь співробітництва та взаємодії з однолітками.
ЛІТЕРАТУРА
1. Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний довідник. - Запоріжжя: Просвіта, 2002. - 108с.
2. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії: 7-8 класи / Передмова К.О.Баханова. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. -160с.
3. Вєнцева Н.О. Особливості мотивації навчальної діяльності підлітків на уроках історії // Збірник наукових працьБердянського педагогічного університету (Педагогічні науки). - №3. - Бердянськ: БДПУ, 2006 - С.47-52
4. Головченко Г.О. Проведення "круглих столів" як ефективна форма навчання та виховання молоді в сучасних умовах // Специалист. - 2000. - №4. - С.13-19.
5. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 256с.
6. Осадчук Р. Використання словесно-діалогічних методів у навчальному процесі // Історія в школі. - 1999. - №7. - С.11-14.
7. Приходько А.С. Інтерактивне навчання на уроці історії на прикладі теми "Культура київської Русі" (XI-XIII ст.) 7кл. // Історія в школі. - 2005. - №7-8. - С.9-12.
8. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букв, а укрепил дух. - М.: Книга, 1991. - 240с.
9. Савчук О.А. Дискусія у систематизаціях та узагальненнях // Доба. - 2004. - №4. - С.16-23.
10. Степанищев А.П. Методический справочник учителя истории. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 320с.
11. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. За ред. О.І.Пометун. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 192с.
12. Фідря О.Г. Організація вчителем виконавчо-діяльнісного етапу навчально-пізнавальної діяльності // Історія та правознавство. - 2006. - №14. - С.2-9.

 
 

Цікаве

Загрузка...