WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії - Реферат

Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії - Реферат


Реферат на тему:
Вплив дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії
Реформування політичної системи України, що супроводжується процесами демократизації та інтеграції, становленням та розвитком нових соціально-економічних та політичних відносин, зумовило необхідність набуття громадянами країни таких якостей, як демократичність, толерантність, компетентність, професійність, соціальна мобільність, здатність ефективно розв'язувати життєві проблеми та брати участь у громадському житті. Це ставить перед сучасною школою і історичною освітою зокрема великі та відповідальні завдання, найважливіше з яких - створення найбільш сприятливих умов для розвитку високоосвіченої, творчої та активної особистості. Критерієм оцінки навчальних досягнень учнів на уроках історії сьогодні стає не стільки обсяг матеріалу, що залишився в пам'яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в нестандартній (позанавчальній) ситуації, уміння самостійно здобувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу.
Один зі шляхів реалізації цих завдань полягає в удосконаленні методів навчання, спрямуванні їх на посилення мотиваційної сфери учнів, активну пізнавальну діяльність, залучення до самостійного розвитку проблем, чому сприяє впровадження в практику навчання історії дискусійних методів. Вони дозволяють учням готуватися до самостійного аналізу, висловлювати власні думки з приводу важливих питань з історії та сучасних політичних подій. При використанні дискусійних методів школярі прагнуть до самостійного творчого пошуку, який пробуджує радість, почуття гідності, самоповаги, що у свою чергу впливає на ставлення їх до школи, допомагає досягти кращих результатів і збільшити мотивацію навчання.
Особливої актуальності проблема впливу дискусій на мотиваційну сферу учнів набуває, коли йдеться про учнів сьомих - восьмих класів, оскільки, з одного боку, це вік, коли розширюється й збагачується сфера діяльності й спілкування, набуває особливого значення прагнення учнів знайти своє місце в суспільстві, а з іншого боку, дослідження психологів свідчать, що в учнів у цьому віці взагалі відсутні будь-які інтереси, характерні песимізм, розлад колективних зв'язків, розрив попередніх стосунків між людьми, може з'явитися потреба в усамітненні, нехтування правилами громадської поведінки.
Проблема використання дискусій у навчальному процесі протягом багатьох століть була в центрі уваги філософів, педагогів і методистів. Ще в Стародавній Греції використовувався метод питань і відповідей (діалектичний діалог), який пізніше дістав назву сократичної бесіди. Багато уваги приділяли вивченню дискусійно - діалогічного аспекту розв'язання спірного питання видатні грецькі філософи Платон і Аристотель. Але справжнього розвитку дискусії набули в середньовічних університетах, коли була розроблена система їх проведення та вироблені основні вимоги до організаціії різних видів дискусії[8]. На початку ХХ ст. дискусія привернула увагу методистів і вчителів-практиків у зв'язку з пошуком нових методів навчання, а в 70-80 роках - як методу, за допомогою якого реалізовувалося проблемне навчання. Наприкінці минулого століття дискусію почали широко використовувати в процесі навчання історії в школі, а саме: О.Пометун та Л.Пироженко вивчали дискусію в контексті інтерактивних технологій [11]; К.Баханов - як модель навчання в школі [1]; М.Короткова, О.Степанищев досліджували питання організації та проведення різних видів дискусії [5,10]; Р.Осадчук та О.Фідря - особливості понять "диспут" і "дискусія"[6,12]; О.Савчук вивчав питання класифікації дискусій [9]; В.Приходько - способи організації груп під час обговорення [7]; Г.Головченко - особливості організації окремих видів дискусії (круглого столу) [4].
Однак, незважаючи на те, що протягом тривалого часу вивчалося широке коло проблем, пов'язаних з використанням у навчанні дискусії, практично недослідженими залишаються питання впливу дискусійних методів на мотивацію навчання учнів, а також розвитку вмінь під час дискусій. Метою даної статті є визначення особливостей впливу дискусійних методів на мотивацію навчання учнів 7-8 класів. Виходячи з цього, нами були проведено дослідження, в якому брали участь учні 7-8 класів ЗОШ № 5 та ЗОШ № 11 М.Бердянська Запорізької області, метою якого було, по-перше, визначити особливості мотивації учнів 7-8 класів на уроках історії та виявити рівень сформованості комунікативних вмінь та вмінь співробітництва та взаємодії з однолітками. По-друге, нам треба було дослідити особливості впливу дискусійних методів на мотивацію учнів та зміни у рівні розвитку комунікативних вмінь та вмінь співробітництва та взаємодії з однолітками.
Дані дослідження показали, що історія посідає четверте місце в загальному переліку навчальних предметів, а серед мотивів в учнів 7-8 класів досить важливе місце посідають соціальні мотиви [3], стимулювання яких неможливе без комунікативних умінь та умінь взаємодії з однолітками. Для виявлення їх сформованості ми запропонували учням набір відповідей, що характеризують уміння спілкуватися з оточуючими (таблиця №1).
Таблиця №1.
Ставлення до оточуючих учнів 7-8 класів

з/п Запропоновані варіанти відповіді Кількість учнів у %
7 кл. 8 кл.
1 У моєму оточенні тільки нерозумні люди, люди, які мені заздрять 8 19
2 Бувають періоди, коли мені добре з людьми, а буває, вони мене втомлюють 80 77
3 Я вважаю, що не треба виділятися серед оточуючих 50 58
4 Намагаюсь жити так, щоб оточуючі не говорили про мене погано 95 91
5 Мені здається, що оточуючі ставляться до мене з презирством 23 25
6 Легко сходжусь з людьми у будь-якій ситуації 6 30
7 Більш за все я люблю увагу до себе 45 36
8 Я дуже гостро відчуваю погане ставлення до себе і починаю так само ставитись до оточуючих 61 72
9 Я часто замислююсь над тим, правильно чи ні я щось кажу чи роблю 81 77
10 Я намагаюсь відокремитись від оточуючих 5 4
11 Мені часто здається, що оточуючі підозрюють мене у чомусь поганому 13 15
12 Іноді мені здається, що оточуючі дивляться на мене, як на зайву людину 16 17
Отримані дані свідчать про те, що підлітки відчувають потребу у спілкуванні і для них важлива думка оточуючих (95% семикласників і 77%восьмикласників намагаються жити так, щоб оточуючі не говорили про них погано, 61% учнів 7-х класів і 72% восьмикласників гостро відчувають негативне ставлення до себе, 81% семикласників і 77% учнів 8-х класів часто замислюються над тим, правильно чи ні вони щось кажуть чи роблять) Але, з іншого боку, відповіді школярів указують на недостатню сформованість комунікативних вмінь та вмінь взаємодії з однолітками (легко сходяться з оточуючими лише 6% семикласників та 30% восьмикласників; проте 16% семикласників та 17% восьмикласників іноді здається, що оточуючі дивляться на них, як на зайву людину, 23% семикласників та 25% восьмикласників вважають, що оточуючі ставляться до них зпрезирством, 13% семикласників та 15% восьмикласників здається, що оточуючі дивляться на них, як на зайву людину).
На наступному етапі була розроблена методика використання дискусійних методів на уроках історії в 7-8 класах. Рекомендована методика була побудована на загальних принципах історичної освіти: науковості, конкретно-історичному, гуманізації та особистісної орієнтації, системності, міжпредметної та міжкурсової інтеграції. Відповідно до принципів були розроблені завдання, визначені пріоритетні дискусійні питання, методика їх розв'язання та дискусійні методи, за допомогою яких вони можуть бути розглянуті. Апробація методики

 
 

Цікаве

Загрузка...