WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування у молодших школярів загального вміння розв’язувати задачі - Реферат

Формування у молодших школярів загального вміння розв’язувати задачі - Реферат

подібну математичну структуру, яку учні легко впізнають, а тому й згадують загальний спосіб їх розв'язування. Тим часом задачі на знаходження суми двох добутків з оберненими до них задачами мають дещо відмінну математичну структуру і різні плани розв'язування. Хоча й існує можливість узагальнити способи розв'язування і цих задач, проте робота над ними в основному відбувається у загальному порядку, який передбачає виконання операцій, що складають загальне уміння розв'язувати сюжетні задачі. Тому видається доцільним спочатку сформувати в учнів уміння розв'язувати задачі на знаходження суми чи різницеве (кратне) порівняння двох добутків або часток і лише потім перейти до "типових" задач.
На матеріалі задач з пропорційними величинами, на знаходження суми чи різницеве (кратне) порівняння двох добутків або часток основна увага приділяється опрацюванню дій визначення істотних ознак та узагальнення математичної структури і способу розв'язування задач. Дослідження задач відбувається за такими факторами: за зміною групи пропорційних величин; за зміною числових даних; за зміною шуканих задачі; за зміною співвідношень, що задані в задачі: сума значень величини замінюється їх різницевим, а потім й кратним співвідношенням; за зміною величин, для значень яких дано або треба знайти суму, різницеве чи кратне відношення; визначивши вплив цих змін на план розв'язування задач, ми виділяємо істотні ознаки математичних структур задач та узагальнюємо плани їх розв'язування.
Нами розроблено програму навчання молодших школярів розв'язування задач даних видів, в якій визначено додаткові питання, що розглядаються за наявності резерву часу дляпоглибленого вивчення. Ця програма реалізується за допомогою системи завдань.
Розроблено зміст і методику підготовчої роботи до введення складених задач з пропорційними величинами, а також систему навчальних задач із навчання молодших школярів розв'язувати задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них, на різницеве порівняння двох добутків та обернені до них, на кратне порівняння двох добутків та обернені до них, на знаходження суми або різницеве чи кратне порівняння двох часток. На етапі підготовчої роботи актуалізуються знання груп пропорційних величин та вміння виділяти їх у тексті задачі. Також на цьому етапі учні вчаться розв'язувати складені задачі з пропорційними величинами, що містять відношення різницевого або кратного порівняння, записуючи їх коротко в формі таблиці.
Робота над цими видами складених задач відбувається за памяткою №3, учні поступово виконують усі дії, що складають загальне вміння розв'язувати складені задачі. Під час формування загального вміння на матеріалі задач на знаходження суми або різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток та обернених до них в молодших школярів у різних формах опрацьовується вміння визначати істотні ознаки задачі та узагальнювати математичну структуру та спосіб розв'язування. Ми узагальнили спільні ознаки прямих і обернених задач на знаходження суми або різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток: 1) для одного з випадків дано значення двох величин; 2) для другого випадку дано лише одне із значень цих величин, а інше є шуканим або для другого випадку також дані два значення цих величин; 3) дано значення значень третьої величини або це значення є шуканим.
Такі задачі також розв'язуються за планом: першою дією дізнаємося про значення третьої величини в одному з випадків; другою дією дізнаємося про значення третьої величини в іншому випадку; третьою діє відповімо на запитання задачі.
Пропонованою методикою передбачено, що всі основні дії, які дозволяють учневі самостійно розв'язувати складені задачі, формуються у 3-му класі, тому у другому півріччі 3-го та в 4-му класі увага зосереджується на формуванні умінь розв'язувати задачі окремих видів, а загальне уміння розв'язувати складені задачі набуває подальшого засвоєння на прикладі задач нових математичних структур і задач, які містять дроби.
Мета формувального експерименту полягала у перевірці ефективності методики формування в молодших школярів загального вміння розв'язування задач шляхом порівняльного аналізу результатів тестування у контрольних і експериментальних класах, цілеспрямованих педагогічних спостережень у класах, де проводилось дослідне навчання.
Для визначення ефективності розробленої методичної системи ми проводили тестування за методикою складання тестів з математики А.Агібалова. Результати тестування, метою якого було визначення показників засвоєння уміння розв'язувати задачі відповідно до експериментальних серій, подано у таблиці 1.
Таблиця 1.
Розподіл учнів експериментальних і контрольних класів за рівнями засвоєння знань
Вид задач Рік нав-чання Класи Загальна кількість учнів Кількість учнів, що засвоїли знання та уміння на рівні
І рівень
(низький) ІІ рівень
(середній) ІІ-ІІІ рівень
(достатній) ІІІ рівень
(високий)
абс./ % абс./ % абс./ % абс./ %
Прості задачі 1-й Е 314 2/0 86/27 186/60 40/13
К 230 23/10 115/50 85/37 7/3
2-й Е 314 2/0 79/25 193/62 40/13
К 230 35/15 118/51 70/31 7/3
Скла-дені задачі 2-й Е 314 5/2 101/32 173/55 35/11
К 230 41/18 130/57 52/22 7/3
4-й Е 314 3/1 93/30 176/56 42/13
К 230 41/18 126/55 55/23 8/4
Отримані експериментальні дані показали досить велику розбіжність між показниками в експериментальних та контрольних класах. Більшість учнів експериментальних класів засвоїли знання про задачі та уміння їх розв'язувати на ІІ-ІІІ рівнях, тоді як учні контрольних класів - на І-ІІ рівнях.
ЛІТЕРАТУРА
1. Скворцова С.О. Методика формування у молодших школярів загальних умінь розв'язувати сюжетні математичні задачі (на матеріалі простих задач) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "К.Д.Ушинський і сучасність: пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти". - Одеса, 2004. - Т. 1. - С.76-80.
2. Скворцова С.О. Методика формування у молодших школярів загальних умінь розв'язувати сюжетні математичні задачі (на матеріалі складених задач) // Наука і освіта. - 2004. - №6-7. - С.275-277.

 
 

Цікаве

Загрузка...