WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Криза класичної “польової” біології та її пом’якшення при викладанні біологічних дисциплін у ВНЗ України - Реферат

Криза класичної “польової” біології та її пом’якшення при викладанні біологічних дисциплін у ВНЗ України - Реферат


Реферат на тему:
Криза класичної "польової" біології та її пом'якшення при викладанні біологічних дисциплін у ВНЗ України
Вивчення живої природи, як і раніше, містить у собі багато таємниць та загадок, незважаючи на видатні наукові події останніх років, подібних до відкриття цілком нових підводних екосистем на глибинах 1-3 км, які існують без сонячної енергії ("чорні й білі курці" "гарячих" екосистем, "холодні" метанові екосистеми), досягнення криптозоології (щоденно описуються десятки нових видів тварин, у тому числі ті, яких уважають міфічними), розшифрування генетичного коду, створення штучних органів, клонування живих істот, розробка генетично модифікованих організмів тощо. Продовжується бурхливий розвиток сучасних новітніх розділів біології, а саме: молекулярна біологія, геноінженерія, біотехнологія і генетика, але основою їх, як і раніше, є стара класична біологія, зокрема "польова", як ботаніка, зоологія та екологія. Вона також отримала "друге дихання" у зв'язку з розвитком прикладних напрямів (моніторинг середовища, збереження біорозмаїття, порятунок видів, що вимирають, регулювання чисельності й використання ресурсів господарсько важливих видів, з широким використанням сучасних приладів та технологій (телеметрія, слідкування із супутників Землі, цифрова відео- та фотоапаратура тощо)). Однак через складні соціально-економічні й політичні умови в Україні, що склалися останнім часом, саме класична біологія в останні десятиліття опинилася в "загоні", що видно на прикладі орнітології [2; 9; 11]. Має свій вплив і глобальний процес урбанізації, який триває й досі й призводить до відриву людини від природи. Уже зараз міське населення в Україні становить 66%; найближчим часом (років за 10-20), за прогнозами експертів, міське населення становитиме 100%. Біологи-випускники ВНЗ погано розуміються на елементарних явищах природи, демонструють слабкі знання місцевої флори й фауни, біології окремих видів. Їх не цікавить класична біологія. Виникла кризова ситуація, усе менше бажаючих серед випускників ВНЗ, які готові й здатні продовжити біологічну освіту в галузі традиційної зоології та ботаніки в аспірантурі й докторантурі за розділами "польової" біології; лише 50% тих, хто навчається в аспірантурі, доходять до захисту, тому повноцінної зміни спеціалістам старшого покоління немає. Уже відчувається гостра нестача спеціалістів в окремих галузях біології, коли змушені викликати консультантів із-за кордону. Останні дані Міністерства освіти і науки України 2006 року невтішні: середній вік доцента, кандидата наук - 52 роки, професора, доктора наук - 71 рік! І реальних шансів на швидке омолодження кадрів мало. Ці проблеми постійно обговорюються у ЗМІ. Чому виникла криза, як її пом'якшити?
Метою цієї статті став аналіз деяких негативних явищ у підготовці й використанні кадрів біологів "польового" профілю, а також пошук шляхів пом'якшення цього кризового явища у ВНЗ. Соціально-економічний і політичний стан України протягом останніх 16 років залишається складним та напруженим. Це негативно вплинуло і продовжує впливати на стан освіти й науки в країні. Практично припинилося фінансування фундаментальних наукових досліджень у академічних, галузевих інститутах та ВНЗ; перехід на грантове фінансування затягнувся, розподіл грантів є не найкращим, особливо це стосується периферійних організацій. Матеріально-технічна база безнадійно застаріла морально й технічно, а придбання комп'ютерів та оргтехніки лише камуфлює цей стан. Відсутність коштів на придбання сучасної наукової літератури, в т.ч. інформаційних бюлетенів (для біологів колишнього СРСР це був Реферативний журнал з біології ВИНИТИ АН), періодичних наукових журналів, монографій та збірників призвело до гострого дефіциту інформації; бібліотеки, я особисто і спеціалісти, не мають змоги придбати їх; надія, що Інтернет врятує положення, виявилася примарною для більшості вчених та викладачів, що мають низьку зарплату й велику завантаженість. Відрядження на наукові конференції не фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а здійснюються по можливості за власні кошти, рідше - за рахунок грантових та госпдоговірних тем та їх спонсорів, тому вони стали рідкими, що різко зменшує інформаційні можливості молодих викладачів та студентів. Конференції у більшості випадків перетворюються на формальні заходи "для галочки", на них усе частіше присутні випадкові люди, які мають можливість "поїхати", серед учасників дуже мало молодих спеціалістів-початківців та студентів. Підсумком низки конференцій є збірники тез, доповідей чи матеріалів; вони, на жаль, містять у собі мало оригінальних ідей та даних і нерідко є переказом старих робіт, які лише додають "інформаційного шуму".
На якість наукових публікацій негативно впливає низька вимогливість редколегій збірників. Уведення формально виправданого положення про "фахові" видання створило широку можливість випуску платних журналів, доступних та відомих фактично лише авторам статей, які видаються заради "видання", якість багатьох публікацій у них невисока [2; 11]. Негативний приклад "наукового зростання" демонструють окремі чиновники й народні депутати, які встигають стати за 2-4 роки кандидатами та докторами наук, доцентами й професорами, а то й академіками, показуючи тим самим "чудовий приклад" для інших, особливо для молоді. Нівелюється якість знань. Навіщо навчатися довго й тяжко, якщо диплом можна купити. Не випадково, на думку експертів Євросоюзу, Україна стала найбільш корумпованою країною в світі. Як тут не згадати відомої фрази М.Горького: "Важкий та кам'янистий шлях науки, й лише той досягне її блискучих вершин…".
У системі вищої біологічної освіти накопичено також чимало негативних явищ. Різко знизився престиж професій біологічного спрямування, вони низькооплачувані, що призвело й веде до уходу багатьох молодих підготовлених спеціалістів, у т.ч. кандидатів наук, у сферу бізнесу чи до виїзду за кордон. Скоротився до мінімуму набір на традиційні біологічні спеціальності в державних педагогічних ВНЗ. Так, у МДПУ наприкінці 80-х років минулого століття прийом на спеціальність "географія - біологія" становив - 180 чоловік (сьогодні - 18-20 осіб), "біологія - хімія" - 75 (сьогодні - 10-12), "хімія - біологія" - 25 (сьогодні - 7-12), тобто попит і престиж учителів біології різко знизився. Відкриття великої кількості приватних ВНЗ та філій без належної матеріально-технічної бази та штату викладачів розпорошує абітурієнтів, яких приваблюють "новомодні" спекулятивні назви майбутніх професій (менеджери, біологи-психологи, біологи-фізкультурники тощо). Загалом серед абітурієнтів, що вступають на біологічні спеціальності, лише 0,5-1% тих, хто йде "за покликанням", інші не цікавляться біологією.
Система вищої освіти в Україні переживає перебудову, що затяглася на десятиліття, а в останні роки йде в межах вимог Болонського процесу. Традиційна класична система підготовки кадрів колишніх радянських часів зруйнована. Вузівські навчальні плани та програми переглядаються майжекожен рік, немає стабільності, руйнуються традиції та спадкоємність навчання. Різке скорочення кількості аудиторних годин, застаріла література та навчальні посібники, нестача навчальної літератури, особливо в периферійних ВНЗ, не дозволяють вивчити "всі 60-70%" програмового матеріалу самостійно в бібліотеці чи вдома. Велика кількість дисциплін, особливо суспільно-соціального спрямування, вражає. У результаті "на виході" отримуємо малодосвідченого спеціаліста.
Процес уведення двоступеневого рівня освіти і дипломів "бакалавр" та "магістр" при збереженні рівня "спеціаліст", що надто затягнувся, додав ще більше плутанини й непорозуміння. Повсюдне відкриття спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" спричинило справжній бум у ВНЗ України, але в навчальних планах майбутніх екологів наголос зроблено на прикладні дисципліни, а власне біологічні представлені

 
 

Цікаве

Загрузка...