WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моніторинг якості біологічної освіти - Реферат

Моніторинг якості біологічної освіти - Реферат

компетентність
Функціональна компетентність
3. Завдання: діагностика рівня сформованості функціональної компетентності учнів з біології; вивчення мотиваційної сфери особистості учнів; розробка моделі реалізації коригувально-аналітичного етапу моніторингу; експертиза рівня сформованості соціальної, мотиваційної та функціональної компетентностей учнів.
4. Об'єкт дослідження: суб'єктний досвід учня (компетентність).
5. Предмет дослідження: технологія формування ключових життєвих компетентностей у процесі викладання біології.
6. Критерії оцінювання очікуваних результатів (прогноз): рівень сформованості соціальної, мотиваційної та функціональної компетентностей учнів; ступінь впливу рівня сформованості ключових компетентностей на якість біологічної освіти; характер комунікативної взаємодії на уроці в системі "учитель - учень"; ступінь демократичності освітнього середовища для реалізації прав і свобод учня (свобода вибору способів навчальної діяльності на уроці).
Схема 2
Технологія реалізації коригувально-аналітичного етапу
моніторингу якості біологічної освіти
Мотиваційна компетентність Функціональна компетентність Соціальна компетентність
o технологія формування мотиваційної компетентності
o система творчих завдань (кросворди, вірші, досліди, казки-фантазії) o урок;
o позакласна робота;
o різні види самостійної роботи (тести, розв'язування задач, творчі завдання, реферати) o педагогічна майстерня як технологія формування соціальної компетентності учнів
7. Технологія моніторингу має такі складові: базова (кваліметрична) модель учня; система оцінювання і норми оцінки для супровідного контролю освітнього процесу за допомогою базової (кваліметричної) моделі; алгоритм дій при проведенні моніторингу; засоби встановлення зворотного зв'язку.
8. Технологія моніторингу включає такі етапи: 1) змістовно-контрольний етап (діагностичний): контрольні роботи з біології, різноманітні тестування, система творчих завдань, анкетування; 2) оцінювально-результативний етап: розроблення системи обробки та систематизації інформації; 3) коригувально-аналітичний етап: розроблення системи коригувальної діяльності вчителя (схема 2); 4) управлінський етап: прийняття управлінського рішення за результатами дослідження.
Одним з важливих питань технології моніторингу - засоби та методи контролю засвоєння навчального матеріалу. Можуть використовуватися контрольні питання, завдання, тести, задачі тощо. Але практика втілення технології моніторингу свідчить про те, що найбільш ефективним є використання тестів. Вважається що більш розповсюджені об'єктивні тести та тести з розгорнутими відповідями. Слід підкреслити, що для оцінки якості навчання на рівнях "впізнання", "розуміння" та "використання" найбільш застосовані об'єктивні тести. Вони мають правильну відповідь, оцінка якої не залежить від суб'єктивних факторів, використовуються для великого набору знань. Недоліки цих тестів, які, як правило, мають вид питань з чисельним вибором відповідей, є можливість вгадування відповіді та обмеженість відповіді учня. Але вони ефективні, конкретні і просто оцінюються.
Для контролю більш високих рівнів пізнання (аналіз, синтез, оцінка) використовуються тести з розгорнутими відповідями. Їх вартість в тому, що вони більш прості за технологією складання, практично відсутня вірогідність вгадати відповідь. Вони надають учням більшу свободу при відповіді на питання. До недоліків таких тестів слід віднести те, що використання таких тестів вимагає розробки технології підрахування балів. Для фіксації результатів моніторингових досліджень доцільно запровадити "Паспорт успішності учня", який розробляється на розділ матеріалу, на кожну тему, яка вивчається на уроках. У ньому вказуються: прізвище, ім'я учня, розділ, тема навчального матеріалу, види діяльності учнів, оцінювання їх.
Засобом створення комфортних умов для успішної взаємодії вчителя та учня на навчальному занятті виступає технологія педагогічної майстерні - засіб передачі вчителем концептуального та практичного аспектів своєї педагогічної системи. Майстерня - одна з головних навчальних і виховних форм, що застосовуються "Французькою групою нової освіти" - добровільним творчим об'єднанням учених і практиків Франції (ЖФЕН).
Педагогічна майстерня - нова для вітчизняного вчителя технологія навчання, її головними положеннями є такі: 1. Виклик традиційній педагогіці. 2. Особистість з новим менталітетом. 3. Усі здібні. 4. Інтенсивні методи навчання та розвитку особистості. 5. Новий тип педагога. 6. Пафос викладу педагогічних ідей і точний розрахунок психологічного впливу.
Уведення моніторингу якості освіти можливе за наявності: 1) системи вимог до рівня підготовки школярів на кожному ступені навчання; 2) критеріїв державних вимірювачів досягнення учнями вимоги стандарту з ступенями освіти; 3) системи Державних вимірювачів (тестів) з біології; 4) моделей шкільних, районних, регіональних банків інформації; 5) методики визначення соціального замовлення населення на освітні послуги; 6) показники моніторингу реалізації освітньої програми установи.
Комплексний підхід до реалізації моніторингового та компетентнісно орієнтованого підходів у навчанні біології є універсальним, оптимальним прогностичним методологічним принципом проектування інноваційного освітнього простору з метою підвищення якості біологічної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алферов Ю.С. Мониторинг развития образования в мире // Педагогика. - 2002. - № 7. - С.88-96.
2. Ампілогова Л. Особистісно орієнтовані технології навчання // Директор школи. - 2003. - №45. - С.7-10.
3. Вербицкая И., Бодряков В. Мониторинг результативности учебного процесса // Директор школы. - 1997. - №1. - С.33-37.
4. Дахин А.И. Педагогические технологии мониторинга успешности и эффективности учебной работы // Школьные технологии. - 1999. - №1-2. - С.39-41.
5. Жмутковська О.В. Моніторинг якості біологічної освіти // Біологія. - 2006. - №2. - С.2-7.
6. Локшина О. Щоб не нарікати на дзеркало // Управління освітою. - 2003. - №6. - С.6.
7. Моніторинг якості освіти: сутність, зміст, технологія / За заг. ред. Лавренюка А.О. // Довідник ЗД: накази, наради, моніторинг, аналіз. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. - 176с. - (Б-ка журн. "Управління школою"; Вип. 4(40.)
8. Матрос Д., Более Д., Мельникова И. Управление качеством образования на основе новых информационных технологии и образовательного мониторинга. - М.: Пед. общ-во России, 2001. - 128с.
9. Подмазін С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами // Освіта і управління. - 1997. - Т. А. - № 1. - С.137-139.
10. Репкин В.В., Репкина Г.В., Заика В.В. О системе психолого-педагогического мониторинга в построении учебной деятельности // Вопр. психологии. - 1995. - №1. - С.48-61.
11. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. - М: Пед. общ-во России, 1999. - 354с.

 
 

Цікаве

Загрузка...