WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів - Реферат

Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів - Реферат

fellow with one foot in the House of Lords and one in the grave, and no difference between them, to speak of.
4 "Well", he said, "we're like any other people when it comes down to bed rock"
5 "We'll see us die game, I hope" said Sir Laurence with sudden grout.
6 Damn it, sir, you put the chestnuts in the fire, it's up to you to pull'em out.
7 When you were ill, I stole for you. I got the bird for it.
LEVEL 2
Task 1 (1 point)
Choose the right translation of set expressions
A B
1. An Irish bull 1.Припинити в корені; погубити;
2. Play a wrong card 2. Гальмувати; затримувати
розвиток;
3. To one's own cheek 3. Сяючий; радісний;
4. More than meets the eye 4. Тільки для себе; у свою кишеню;
5. Give somebody the bird 5. Зробити хибний крок;
6. As bright as a button 6. Звільнити кого-небудь;
(penny, pin)
7. Check (crush, hip) in the bud 7. Нічний злодій, зломщик;
8. Keep somebody in the air 8. Більш ніж здається на
перший погляд;
9. Cat burglar 9. Явна безглуздість;
10. Put (set, turn) back 10.Тримати кого-небудь у
the clock стані непевності, чекання.
Task 2 (1 point)
Distribute the sentences into set expressions and word combinations
1. He stole some books and Mr. Dandy had given him the bird.
2. Mummy gave him a bird as a birthday present.
3. Englishmen always wait to see which way the cat jumps.
4. Boys stood at the foot of the tree to see which way the cat jumps.
5. The old man fell but fortunately broke no bones.
6. In that dersirable sphere, called society, every one is slandered daily, and no bones broken.
7. Mrs. Brown asked the tailor to cut her skirt short.
8. Young Jolyon felt a malicions desirs to cut their enjoiment short.
9. She would make him sorry for that, because his compunction would be the best card in her hand.
10. They were going to win the game having the best cards.
11. A bottle of "Pol Roger" to his own cheek had given him a new contempt for Games.
12. Little Liz took the kitten and pressed it to her own cheek.
LEVEL 3
Task 1 (1 point)
Translate the sentences using the most suitable translation of set expressions
1. She's not a bit like me, she's your mother all over.
(такий же, як; дуже схожий; викапаний; копія)
2. "I've been altering my arrangments go" he said "You can cut your coat a bit longer in the future - I'm settling a thousand a year on you at once".
(жити по коштам; урізувати себе; по своєму ліжку простягати ніжки; по достатках ноги простягай; так кравець крає, як йому матерії стає)
3. Young Jolyon felt a malicions desirs to cut their enjoiment short.
(покоротшати; скоротити; урізати; припинити; обірвати; перервати)
4. ... give us a chance, constable; I'm right on my bones... Two bob's all I'v got left in the world besides a wife.
(бути у важкому матеріальному стані; дійти до крайності; дійти до крапки; бути на мілині)
5. We others never know what you English will do. You always wait to see which way the cat jumps.
(займати очікувальну позицію; чекати, як розгорнуться події; тримати ніс за вітром; чекати відкіля вітер віє (подме))
6. "If you got pneumonia" he said, "I should go clean out of curl".
(позбавитися енергії; стати апатичним; бути вибитим з колії)
7. Another election! Could he stand a second time without showing his true colours?
(показати свій справжній характер, своє справжнє обличчя; показати себе у справжньому світлі; скинути маску)
Task 2 (2 points)
Make up your own sentences with the set expressions mentioned above
ў all over;
ў to cut one's coat;
ў to cut short;
ў to be one's bones;
ў to see which way the cat jumps;
ў to go out of curl;
ў to show one's true colours.
LEVEL 4
Task 1 (3 points)
Make up your own dialogue on any topic you like using set expressions from the novels "The Man of Property" and "A Modern Comedy" by John Galsworthy.
Task 2 (3 points)
Write a composition why it is important to use set expressions in our everyday conversations.
Проведене нами дослідження впливу фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів дозволяє зробити такий висновок: для поповнення активного мовленнєвого запасу учнів фразеологізмами, посилення продуктивності їх ужитку та розвитку виразного мовлення школярів необхідно використовувати на уроках іноземної мови спеціальні різнорівневі вправи на основі текстів літературних творів видатних англійських письменників. Завжди досить важко визначити, чи стане в пригоді вивчена фразеологічна одиниця для усного мовлення, письма чи розуміння тексту. Але незалежно від цього ми вважаємо за необхідне поповнювати словниковий запас учнів фразеологізмами, щоб у разі потреби вони змогли б скористатися цими засобами в усному чи писемному мовленні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Амосов Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л. Изд. "Ленинградский Университет". - 1963. - 287 с.
2. Антрушина Г.Б. Английская лексикология. - М.: Высшая школа. - 1985. - 318 с.
3. Голсуорси Д. Собрание сочинений в шестнадцати томах: Т. 1, 6, 7, 8. - М.: Правда: 1962.
4. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (іноземні мови) // Іноземні мови. - 2004. - №1. - С.3-8
5. Добровольська І.А. Вивчення фразеологізмів на старшому ступені середньої школи як засіб розширення продуктивного лексичного запасу учнів // Іноземні мови. - 2001. - №2. - С.5-7.
6. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. - М.: Русский язык. - 1984. - 576 с.
7. Олійник І. С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. - Київ: Радянська школа. - 1971. - 350 с.
8. Подосиннікова Г.І. Принципи відбору фрагментів англомовних художніх текстів для навчання ідіоматичного розмовного мовлення на середньому етапі вищої мовної школи // Іноземні мови. - 2000. - №4. - С.27-29.
9. Подосиннікова Г.І. Систама вправ для навчання ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення // Іноземні мови. - 2001. - №1. - С.37-39.
10. Програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови - К.: Перун, - 1996. - 45 с.
11. Топтигіна Н.М. Міні-словник ідіом та мовленнєвих штампів для ведення дискусії англійською мовою // Іноземні мови. - 2002. - №2. -С. 41-46.
12. Хохлачев Е.А. Развитие речевых умений и навыков на фразеологическом материале в старших классах школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке // Вопросы обучения устной речи и чтению на иностранном языке / - М.: Просвещение: 1965. - С.191-201.
13. John Galsworthy The Man of Property. - М.: Прогресс: 1974. - 256 с.
John Galsworthy. A Modern Comedy. - М.: Прогресс:1976. - 493 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...