WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості навчання в початкових класах малокомплектної школи - Реферат

Особливості навчання в початкових класах малокомплектної школи - Реферат

надати інструктаж, показати зразок. Для кожного структурного компонента уроку в малокомплектній школі важливо визначити спільну мету. Наприклад, готуючи дітей до пізнавальної діяльності, наголошуємо, що для всіх дітей має бути спільна мета - усвідомлення завдання, часу його виконання, знайомство з засобами навчання, орієнтація на кінцевий результат. Ці організаційні прийоми використовує вчитель не тільки на початку уроку, але і на початку кожного етапу .
Самостійна робота на уроках природознавства дуже різноманітна за своїм змістом і характером, їй відводиться значне місце на всіх етапах опрацювання матеріалу. У підготовчий період змістом завдань можуть бути узагальнення спостережень, розгляд ілюстрацій, гербарію, колекцій діапозитивів, повторення попереднього матеріалу, порівняння з ним нового матеріалу. Учні можуть самостійно знайомитися (за допомогою підручника) з матеріалом описового характеру, підготувати відповіді на запитання вчителя, провести нескладні досліди.
Під час закріплення нового матеріалу поширеними видами самостійної роботи є усне й письмове узагальнення ознак і властивостей об'єктів, з'ясування різноманітних схем, малюнків, робота з картою, тощо.
В малокомплектній школі для проведення самостійної роботи особливого значення набувають дидактичні ігри, які допомагають у захоплюючій формі, без втручання вчителя набувати знання. Діти розрізняють ознаки предметів, описують їх; диференціюють видові й родові ознаки; класифікують предмети за видовими й родовими ознаками, порівнюють їх, виділяють частину з цілого, складають ціле з частин; вилучають "зайві" предмети тощо. На уроках доцільно використовувати таки ігри, організація яких не вимагає від учителя багато часу на приготування відповідного обладнання, на інструктаж.
Важливого значення набуває в малокомплектній школі формування у дітей ставлення до навчання. Задача вчителя - навчити дітей вчитися, сформувати у них навичок організувати своє робоче місце й спланувати роботу; навчити аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, перевіряти якість виконаної роботи. Навчити дітей самостійно спостерігати, користуватися додатковою літературою. Навчальні програми для початкової школи побудовані таким чином, що ряд тем повторюється з класу в клас, але з іншим змістом, щоразу на вищому рівні складності. Це дає можливість проведення однотемних уроків, які стимулюють активність учнів, їх увагу, дає дітям змогу більше міркувати вголос і слухати товаришів; на цих уроках без обмежень можна використати будь-які технічні засоби. Однотемні уроки сприяють виділенню більшої кількості часу для роботи з учнями, щоб керувати їхньою пізнавальною діяльністю. Дуже цікава проходять вступні й узагальнюючі уроки при вивченні пір року. На таких уроках можна організовувати роботу по групах з різними завданнями. Діти меншого класу починають відповідати першими. Старші діти можуть доповнювати. На такі уроки старші готують виступи по темі.
Деколи теми уроків неоднакові, але близькі. Наприклад, 2 клас вивчає тему "Сонце", а 4 клас - "Рух Землі навколо Сонця". На цьому уроці деякі етапи уроку будуть спільними. Та інформація, яка для другокласників є новою, для учнів 4 класу - повторенням, а нова інформація для старших учнів є пропедевтикою для молодших.
Отже, проведення однотемних уроків у класах-комлектах є одним з ефективних засобів раціональної організації занять. Разом з тим, до таких занять слід підходити вдумливо, щоб не було спрощення змісту бесід, передбачених для одночасної роботи з кількома класами, щоб був збережений рівень програмних вимог до вивчення теми в кожному класі.
Дослідження показали, що підвищенню ефективності уроку в малокомплектній школі сприяє залучення до навчально-виховного процесу учнів-помічників, які виконують роль асистента. Такі асистенти можуть перевірити готовність класу до уроку, разом з вчителем готувати певний етап уроку. Коли діти працюють групами, цей учень допомагає іншим виконати завдання. Таким дітям можна доручити демонстрацію діафільму, слайдів. Все це має характер ділової гри, яка викликає у дітей інтерес, почуття відповідальності, а також є мотивацією до навчання, тому що асистентами можуть бути сильніші учні.
На однотемних уроках більше спільних етапів, але коли теми різні, що частіше зустрічається, - вчитель повинен по черзі працювати з кожним класом. Наприклад, у 2 класі тема "Пори року. Термометр", у 4 класі - "Карта півкуль. Океани. Материки". Урок починається з двох спільних етапів: 1. організаційний момент; 2. підсумки фенологічних спостережень. Наступний етап уроку - перевірка домашнього завдання . На цьому етапі 2 клас самостійно відповідає на тест "Поведінка за столом", а з 4 класом вчитель проводить фронтальне опитування. Потім учні 4 класу отримують індивідуальні картки, а у 2 класі вчитель проводить - актуалізацію опорних знань та повідомляє тему та завдання уроку. Після чого учні 2 класу розглядають малюнки, на яких з зображені пори року, а 4 клас - працює з вчителем. Поки учні 4 класу працюють самостійно, 2 клас вивчає новий матеріал з учителем. Використовуючи методи бесіди і розповіді, учитель пояснює новий матеріал і дає завдання для самостійної роботи. Після цього до вивченого матеріалу залучаються учні 4 класу. Пояснення нового матеріалу для всіх дітей закінчується спільним етапом уроку - фізкультхвилинкою. Після цього для учнів 4 класу на дошці записані завдання для самостійної роботи, а учні 2 класу працюють з вчителем. Проводяться дидактичні ігри. В кінці уроку вчитель дає домашнє завдання, оцінює роботу.
Ця схема проведення уроку рекомендується і для викладання інших тем природничого змісту. Згідно з програмою "Я і Україна" розробляються схеми уроків, які поєднують теми природознавства з суспільствознавством, з українознавством та з іншими напрямками освіти в початковій школі, зокрема з екологічним.
Курс "Методика викладання природознавства", який входить в програму вищої школи, нами доповняється новими темами відповідно до вимог підготовки студентів до викладання в малокомплектній школі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аквилева Г.Н., Постникова Е.А., Суворова Г.Ф. Преподавание природоведения в малокомплектной школе: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 96с.
2. Ильченко В.Р, Гуз К.Ж. Образовательная модель "Логика природы". Технология интеграции содержания естественно-научного образования. - М.: Народное образование, 2003. - 240 с.
3. Присяжнюк Н. Особливості роботи у класі-комплекті // Початкова школа. - 1999. - №2. - С.34-36.
4. Русова С.Ф. Нова школа / Зб. Вибрані педагогічні твори. - К.: Освіта, 1996, - С. 207-218.
5. Савченко О.Я., Суворова Г.Ф. Навчально-виховний процес у малокомплектній школі: посібник для вчителя. - 2-ге вид. - К.: Радянська школа, 1988. - 232 с. - (Б-ка вчителя початкових класів).
6. Стрезикозин В.П. Урок в сельской малокомплектной школе. - М.: Просвещение, 1972. - 80 с.
Шпиця В. Навчаю у малокомплектній // Початковашкола. - 2000. - № 10. - С. 22-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...