WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології - Реферат

Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології - Реферат

культури", 153 "Автономність", 85 "Багатство духовної культури", 56 "Прив'язаність і любов", 64 "Багатство духовної культури", 88
4 "Прив'язаність і любов", 131 "Багатство духовної культури", 81 "Прив'язаність і любов", 51 "Багатство духовної культури", 48 "Прив'язаність і любов", 83
5 "Відчуття задоволення", 100 "Прив'язаність і любов", 79 "Міжособистісні контакти та спілкування", 46 "Міжособистісні контакти та спілкування", 48 "Матеріальний успіх", 78
6 "Автономність", 99 "Відчуття задоволення", 68 "Матеріальний успіх", 31 "Матеріальний успіх", 35 "Міжособистісні контакти та спілкування", 73
7 "Матеріальний успіх", 77 "Влада та вплив", 41 "Безпека та захищеність", 20 "Свобода та демократія в суспільстві", 23 "Автономність", 54
8 "Влада та вплив", 56 "Матеріальний успіх", 39 "Автономність", 18 "Автономність", 21 "Безпека та захищеність", 31
9 "Безпека та захищеність", 43 "Служіння людям", 26 "Влада та вплив",18 "Здоров'я", 18 "Служіння людям", 28
10 "Служіння людям", 36 "Безпека та захищеність", 25 "Привабливість", 16 "Безпека та захищеність", 16 "Влада та вплив", 24
11 "Свобода та демократія в суспільстві", 31 "Свобода та демократія в суспільстві", 25 "Свобода та демократія в суспільстві", 16 "Служіння людям", 15 "Здоров'я", 23
12 "Привабливість", 20 "Привабливість", 20 "Служіння людям", 16 "Влада та вплив", 13 "Свобода та демократія в суспільстві", 23
13 "Здоров'я", 20 "Здоров'я", 10 "Здоров'я", 15 "Привабливість", 6 "Привабливість", 14
14 "Відомість і слава", 10 "Відомість і слава", 10 "Відомість і слава", 6 "Відомість і слава", 3 "Відомість і слава", 7
15 "Багатедуховно-релігійне життя", 1 "Багате духовно-релігійне життя", 0 "Багате духовно-релігійне життя", 0 "Багате духовно-релігійне життя", 0 "Багате духовно-релігійне життя", 1
На першому місці в ієрархії життєвих цінностей студентів усіх курсів знаходиться цінність "Особистісне зростання". На другому місці у студентів I та II курсів є цінність "Міжособистісні контакти та спілкування", а на III, IV і V курсах - цінність "Відчуття задоволення". Починаючи з третього місця, в ієрархії життєвих цінностей на всіх курсах знаходяться різні цінності (Таблиця 1).
Для респондентів домінуючою мотивацією особистісного зростання є зовнішня - прагнення знайти схвалення в оточення та позбавитися самотності; респонденти прагнуть не стільки розкрити свій внутрішній потенціал та реалізувати власні глибинні якості, скільки розвинути в собі соціально схвалювані якості, стати бездоганними.
Статистична обробка даних показала, що, чим вищий рівень готовності до саморозвитку, тим вище реалізація потреби в саморозвитку. Чим більша залежність студента від роботи (настанова "Досягнення"), тим менша в нього можливість реалізувати потребу в саморозвитку.
Можливість саморозвиватися й рівень реалізації потреби в саморозвитку знаходяться в прямій залежності від проявлення таких інтегральних показників соціально-психологічної адаптації, як "Адаптація", "Самоприйняття", "Прийняття інших", "Емоційна комфортність", "Інтернальність", "Прагнення домінування", тобто вищі потреби можуть бути реалізовані та реалізуються тільки в тому випадку, коли потреби нижчого рівня реалізовані достатньою мірою.
Отримані результати піднімають питання про необхідність диференційованого навчання студентів, розробку програм індивідуальних і групових тренінгів та формування груп особистісного зростання, вони звертають увагу на вікові та особистісні характеристики з метою гармонізації внутрішніх умов саморозвитку особистості.
Серед подальших перспектив дослідження є з'ясування причин виникнення у переважної більшості студентів перешкод в особистісному зростанні. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів у педагогічній антропології, що також складає перспективу майбутніх досліджень.
Таким чином, у наш час ідеї гуманістичної концепції знайшли своє відображення в антропологічній педагогіці, основним завданням якої є створення оптимальних умов для особистісного зростання тих, кого навчають. Сучасна освіта набуває якісних змін, пов'язаних зі зміною педагогічної парадигми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта. - Рівне: Ліста-М, 2003. - 128 с.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн.: Навч.-метод. видання. - К.: Либідь, 2003. - Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - 280 с.
3. Макаренко А.С. Избранные произведения: В 3 т. - К.: Рад. школа, 1985. - Т. 3: Общие проблемы педагогики. - 592 с.
4. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М.: Смысл, 1999. - 425 с.
5. Олпорт Г.В. Личность в психологии. - М.: КСП, СПб: Ювента, 1998. - 147 с.
6. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Ред. сост. Д.Я.Райгородський. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. - 672 с.
7. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - M.: Прогресс-Универс, 1994. - 168 с.
8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. - К.: Рад. школа, 1977. - Т.4: Павлиська середня школа. - 640 с.
9. Ушинський К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. - М.: Педагогика, 1990. - Т. 5: Человек как предмет воспитания: Опыт педагогической антропологии. - 528 с.
10. Юнг К. Aion. - М.-К., 1997. - 224 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...