WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології - Реферат

Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології - Реферат


Реферат на тему:
Проблема особистісного зростання студентів психологічних спеціальностей в аспекті педагогічної антропології
Наша молода країна знаходиться на етапі розвитку, який передбачає багатогранні перетворення в усіх сферах життя. Стрімке збагачення наук новими знаннями, формування новітніх тенденцій, інновації активно впроваджуються в динамічну систему освіти.
Гуманістичні й антропологічні тенденції освіти сприяють підвищенню вимог до рівня професійної підготовки студентів. Розвиток системи освіти в цілому прагне до диференціації навчання на основі особистісних якостей студентів.
З огляду на те, що характерною ознакою професії психолога є специфічний інструмент діяльності - власна особистість, а умовою успішної професійної діяльності є постійне особистісне зростання, актуальною стає підготовка фахівця як цілісної гармонійної особистості, яка здатна і прагне не тільки до професійного, але й до особистісного зростання, орієнтована на саморозвиток і самореалізацію.
Гуманістична психологія - це основа уявлень про значення навчального й виховного процесу для саморозвитку, особистісного зростання людини. Розробка проблеми особистісного зростання спирається на особистісно-центрований підхід К.Роджерса [7]. Проблема особистісного зростання цікавила й інших класиків гуманістичної психології: А.Маслоу [4], Г.Олпорта [5], К.Юнга [10] та інших. У наш час достатньо плідно й ефективно в цій галузі працюють такі дослідники, як Г.Балл, І.Бех [1; 2] та інші. Проблемами педагогічної антропології та гуманізації освіти займалися такі класики педагогіки, як В.Сухомлинський, К.Ушинський, А.Макаренко [3; 8; 9].
К.Ушинський висловив таку ідею: "Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона повинна спочатку пізнати її також у всіх відношеннях" [9]. У сучасній науковій психологічній літературі вивченню розвитку особистісних якостей учнівської молоді та антропологізації освіти приділяється багато уваги, що підтверджує необхідність продовження досліджень у галузі діагностування особистісного зростання.
Метою дослідження було обрано вивчення динаміки рівня особистісного зростання та його складових, готовності до саморозвитку і потреби в ньому; аналіз впливу неконструктивних настанов на особистісне зростання і виявлення ціннісних уподобань у студентів психологічних спеціальностей.
Емпірична частина дослідження проводилася на базі Мелітопольського державного педагогічного університету (хіміко-біологічний, соціально-гуманітарний факультети) серед студентів психологічних спеціальностей I-V курсів. Кількість респондентів - 218 (24 юнака і 194 дівчини) у віці 17-22 роки. Час анкетування - перший семестр 2005-2006 навчального року.
Для проведення дослідження було використано тест "Готовність до саморозвитку" В.Павлова, тест "Діагностика реалізації потреби у саморозвитку", "Шкала дисфункціональності" Вейсмана в адаптації Д.Бернса, "Методика діагностики соціально-психологічної адаптації" К.Роджерса й Р.Раймонда, must-тест "Визначення життєвих цінностей особистості" П.Іванова й Є.Колобова [6].
Результати дослідження. У переважної більшості респондентів виявлено середній та високий рівень готовності до саморозвитку. Кількість таких студентів максимальна на I та III курсах.
Прагнення глибше пізнавати себе разом із потребою в дійсному самовдосконаленні характерні для більшості студентів усіх курсів. Хочуть знати себе, але не можуть змінитися - 20% студентів, що говорить про слабку сформованість у них практичних психологічних навичок. З І до V курсу спостерігається тенденція збільшення потреби в пізнанні себе і можливості змінюватись.
Сформована система саморозвитку відсутня майже в половини опитаних студентів. З І-ІІ до V курсу відсоток таких студентів зменшується. Причиною цього може бути збільшення в навчальних планах кількості психологічних дисциплін практичного циклу, які систематизують психологічні знання й формують систему навичок психологічного мислення й саморозвитку особистості студента.
У студентів максимально проявляються такі настанови: "Бездоганність", "Ярлики", "Самотність", "Досягнення" (за шкалою дисфункціональності Вейсмана), які є значною перепоною на шляху до особистісного зростання. У респондентів усі інтегральні показники соціально-психологічної адаптації виявлені достатньою мірою, серед них найбільш виражені такі, як самоприйняття, адаптація, прийняття інших.
Динаміка вираження інтегральних показників соціально-психологічної адаптації визначила таку закономірність: найбільшого вираження досліджувані критерії особистісного зростання досягають на ІІІ курсі, який є "екватором" особистісного зростання в процесі навчання.
Таблиця 1
Ієрархія життєвих цінностей студентів психологічних спеціальностей
Місце цінності І курс
(77 респонд.) ІІ курс
(43 респонд.) ІІІ курс
(27 респонд.) ІV курс
(32 респонд.) V курс
(40 респонд.)
Цінність, кількість висловів
1 "Особистісне зростання", 446 "Особистісне зростання", 262 "Особистісне зростання", 161 "Особистісне зростання", 132 "Особистісне зростання", 229
2 "Міжособистісні контакти та спілкування", 160 "Міжособистісні контакти та спілкування", 96 "Відчуття задоволення", 71 "Відчуття задоволення", 98 "Відчуття задоволення", 106
3 "Багатство духовної

 
 

Цікаве

Загрузка...