WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості розвитку професійно-значущих якостей студентів психологічних спеціальностей - Реферат

Особливості розвитку професійно-значущих якостей студентів психологічних спеціальностей - Реферат

приховані можливості.
4. Подібна картина характерна і для мотивації навчання у ВНЗ. Для 57% опитаних мотивація на здобуття знань, умінь і навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності, є провідною. А 43% навчаються переважно заради отриманнядиплому. Виразність мотивації "Одержання диплома" корелює з егоцентричною спрямованістю, і залежність ця пряма - чим сильніше виражена спрямованість на одержання диплома, тим більше виражена егоїстична спрямованість особистості. І, навпаки, виразність гуманістичної спрямованості тим вища, чим більше виражена мотивація "Оволодіння професією".
Також виявилося, що мотивація на "Одержання диплома" перебуває у зворотній залежності від виразності гуманістичної спрямованості особистості, тобто, чим більше виражена мотивація на одержання диплома, тим менш виражена гуманістична спрямованість особистості.
5. Уявлення випробуваних про психологічну зрілість, яка є умовою успішності професійної діяльності практичного психолога, ми з'ясували з їх відповідей на відкрите питання: "Які якості, по-вашому, свідчать про те, що людина є психологічно зрілою особою?" [1; 2]. Контент-аналіз відповідей показав, що: 1) психологічно зріла людина у спонтанних описах студентів постає як самостійна, врівноважена, самокерована, відповідальна, товариська, цілеспрямована, як така, що самореалізується, має чіткі життєві цілі; 2) за нормативно заданими критеріями студенти описують психологічно зрілу людину перш за все як таку, що вміє радіти життю, здатна його планувати, піклується про самореалізацію, поважає себе, здатна отримувати користь від своїх помилок і є творчою людиною. Таким чином, у свідомості студентів представлені перш за все інструментально-вольові аспекти психологічної зрілості і меншою мірою ті, що пов'язані з переживанням радості й самоцінності життя. Результати самооцінки за критерійними якостями психологічної зрілості і оцінки "зрілої людини" статистично значущо відрізняються, тобто зрілість для наших випробуваних є важкодосяжною "зоною віддаленого розвитку".
6. Для діагностики самооцінки професійно значущих особистісних якостей нами був розроблений "Семантичний диференціал практичного психолога" [3].
Як шкали семантичного диференціала ми застосували 27 пар прикметників - назв професійно значущих особистісних якостей практичного психолога, об'єднаних у 9 шкал, виходячи із наведених вище рис, бажаних для практичного психолога: 1) концентрація на клієнті, бажання та спроможність йому допомогти (шкали "зацікавлений іншими - зацікавлений собою", "індивідуалістичний - альтруїстичний", "піклується про інших - піклується про себе"); 2) відкритість до поглядів і суджень, які відрізняються від власних, гнучкість та терпимість (шкали "відкритий - замкнений", "мінливий - незмінний", "терпимий - нетерпимий"); 3) емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу емоційного комфорту (шкали "співчуваючий - відсторонений"; "вразливий - незворушний"; "теплий - холодний"); 4) автентичність поведінки, тобто здатність пред'являти справжні емоції та переживання (шкали "відвертий - формальний"; "дипломатичний - невдаваний"; "унікальний - звичайний"); 5) ентузіазм та оптимізм (шкали "оптимістичний - реалістичний"; "енергійний - млявий", "радісний - збентежений"); 6) урівноваженість, терпимість до фрустрації (шкали "врівноважений - неврівноважений"; "терплячий - нетерплячий"; "витривалий - тендітний"); 7) упевненість у собі, позитивне самоставлення ("впевнений у собі - не впевнений у собі"; "рішучий - нерішучий"; "той, що поважає себе, - самокритичний"); 8) багата уява ("творчий - нетворчий"; "оригінальний - звичайний"; "фантазер - реаліст"); 9) інтелектуальність ("інтелектуальний - практичний"; "з почуттям гумору - серйозний"; "освічений - поверховий").
Рис. 1 Самооцінка професійно значущих особистісних якостей практичного психолога
Аналізуючи отримані за допомогою цієї методики результати, слід зазначити, що максимальна кількість балів по кожній шкалі складає 21 бал, низькими ми вважали показники від 1 до 6 балів, середніми -
7-15 балів, високими - 16-21 бал (див. рис. 1).
Випробувані загалом показали високі результати за всіма шкалами методики (М=15,1). Це, на наш погляд, свідчить про завищену самооцінку професійно значущих особистісних якостей, притаманну нашим випробуваним, і необхідність її корекції засобами практичної психології.
Отже, в ході дослідження ми дійшли таких висновків. 1. Професійно-значущими особистісними якостями практичного психолога є такі: інтелект; концентрація на клієнті; відкритість до поглядів і суджень, які відрізняються від власних; емпатійність; автентичність поведінки; ентузіазм та оптимізм; високий рівень саморегуляції; впевненість у собі; позитивне самоставлення. 2. Глибинна професійна мотивація надання допомоги іншим та інтерес до їхнього внутрішнього світу притаманний лише половині випробуваних. 3. Система саморозвитку студентів психологічних спеціальностей є недостатньо сформованою і потребує психологічного супроводу. 4. Саморозвиток наших респондентів мотивується переважно такими зовнішніми факторами, як здобуття максимального соціального схвалення, а не прагненням. 5. Психологічно зріла людина у спонтанних описах студентів постає як самостійна, врівноважена, самокерована, відповідальна, товариська, цілеспрямована особистість, як така, що самореалізується, має чіткі життєві цілі. 6. Психологічна зрілість для наших випробуваних є важкодосяжною "зоною віддаленого розвитку". 7. Самооцінка професійно-значущих якостей студентів психологічних спеціальностей завищена й потребує корекції засобами практичної психології. 8. Формування професійно-значущих якостей у майбутніх практичних психологів вимагає використання інноваційних методів навчання, перш за все психологічних тренінгів та інших методик практичної психології.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бондарь Н.Е. Представления студентов о психологической зрелости // Вісник Харківського університету. - №599. - Харків, 2003. - С.37-40.
2. Бондар Н.Є. Бондар І.В. Самооцінка особистісної зрілості в юнацькому віці // Наука і освіта. - 2004. - №3. - С.15-18.
3. Бондар Н.Є. Психологічний тренінг як засіб розвитку професійно-значущих якостей особистості практичного психолога // Науковий вісник МДПУ. Серія: Педагогіка. - Випуск 5. - Мелітополь, 2006. - С.53-59.
4. Корсини Р., Ауэрбах А. Психологическая энциклопедия. - М., 2003. - 1797 с.
5. Косевска Л. Личность психотерапевта // Групповая психотерапия. - М., 1990. - С.163-183.
6. Прокоф'єва О.О. Проблема готовності до особистісного росту і реалізації потреби в саморозвитку у студентів психологічних спеціальностей // Студентський меридіан. - Випуск 4. - Ч.2. - Мелітополь, 2006. - С.109-112.

 
 

Цікаве

Загрузка...