WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення - Реферат

Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення - Реферат

в процесі життєдіяльності адаптивні механізми переходять у сферу автоматизованих навичок, звичок, підсвідомих регуляторів поводження, причому перехід у сферу підсвідомості відбувається без зниження регулюючої функції. Це відкриває практично необмежені можливості для розвитку індивідуальності. Р.Немов дав класифікацію механізмів: 1. Ідентифікація - це ототожнення індивіда з певними представниками групи, що дозволяє засвоїти різні норми, форми поведінки. 2. Наслідування є свідомим або несвідомим відтворенням індивідом моделі поведінки, досвіду інших людей. 3. Навіювання - процес неусвідомлюваного відтворення індивідом внутрішнього досвіду, думок, почуттів і психічних станів тих людей,з якими спілкується індивід. 4. Соціальна фасилітація ("полегшення") - стимулюючий уплив поведінки одних людей на діяльність інших з метою її інтенсифікації. 5. Комформність - усвідомлення особистістю розбіжностей у поглядах з оточуючими та зовнішня узгодженість з ним, яка реалізується через поведінку особистості. 6. Ідентифікація дозволяє засвоїти різні форми стосунків, норм, стиль поведінки.
Н.Смелзер за психологічні механізми соціалізації вважає такі: 1. Імітація - усвідомлення прагнення дитини копіювати (наслідувати) конкретну модель поведінки. 2. Ідентифікація - засвоєння дітьми батьківської поведінки, цінностей, настанов як своїх власних. 3. Сором - переживання викриття та ганьби, пов'язаних з реакцією інших людей. 4. Відчуття провини - переживання викриття та ганьби, пов'язаних із покаранням самого себе, незалежно від думки інших людей.
Названі класифікації механізмів процесу адаптації доводять, що серед учених немає єдиного погляду щодо принципів класифікації. Ми спробували узагальнити матеріал, врахували психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку й виокремити найбільш типові для них: 1. Наслідування: відтворення, копіювання дитиною конкретної моделі поведінки, досвіду представників соціальних груп, з якими вона контактує. 2. Імітація - усвідомлення прагнення дитини копіювати (наслідувати) конкретну модель поведінки. 3. Сором - переживання викриття та ганьби, пов'язаних з реакцією інших людей. 4. Комфортність - усвідомлення особистістю розбіжностей у поглядах з оточуючими та зовнішня узгодженість з ним, яка реалізується через поведінку особистості. 5. Соціальна фасилітація ("полегшення") - стимулюючий уплив поведінки одних людей на діяльність інших з метою її інтенсифікації.
За допомогою визначених механізмів до критеріїв адаптації ми віднесли: 1) бажання займатися творчою діяльністю; 2) діяльність не викликає напруження, страху, невпевненості; 3) позитивне сприймання як діяльності, так і колективу; 4) позитивний розвиток когнітивної сфери; 5) рівень досягнень у творчій діяльності; 6) рівень сформованості комунікативних умінь; 7) рівень домагань.
Анкета включала питання, які відображали критерії адаптації дітей у творчому колективі. Для прикладу наведемо деякі з них.
Для батьків: "Ваша дитина з бажанням ходить на заняття?", "Після занять ваша дитина охоче розповідає вам про них?", "Ваша дитина охоче показує вам те, чого вона навчилася на занятті?". Пропонувались такі варіанти відповідей: а) ні; b) скоріше ні, ніж так; c) скоріше так, ніж ні; d) так.
Для дітей: "Я прийшов у колектив за власним бажанням?", "Після занять я приходжу завжди в гарному настрої?", "Взаємини в колективі у мене гарні?". Варіанти відповідей: a) ні; b) скоріше ні, ніж так; c) скоріше так, ніж ні; d) так.
Анкета для педагогів (табл. 1) відрізнялась від попередніх анкет, їм, відповідаючи на питання, навпроти прізвища кожної дитини пропонувалось поставити "+" у тій колонці, відповідь якої вони вважали правильною для дитини, наприклад: "Дитина пристосувалася до ваших вимог?", "Дитина має високі успіхи?".
Таблиця 1
Анкета для педагогів
Прізвища дітей Ні Скоріше ні, ніж так Скоріше так, ніж ні Так
Аналіз анкет дав нам змогу розподілити дітей на групи за рівнем адаптації (табл. 2).
Таблиця 2
Розподіл дітей за рівнями адаптації у колективі художньої самодіяльності
Місто, загальна кількість дітей м.Бердянськ м.Маріуполь м.Новомосковськ Всього
78 60 62 200
Рівні адаптації Розподіл за рівнями В середньому, у відсотках
Кільк. осіб % Кільк. осіб % Кільк. осіб %
Низький 8 10,2 6 10 7 11,3 10,5
Нижче середнього 11 14,1 10 16,7 10 16,1 15,5
Середній 28 35,9 20 33,3 22 35,5 35
Високий 31 39,8 24 40 23 37,1 39
Зі зведеної таблиці видно, що 10,5% дітей виявили низький рівень адаптації (діти відчувають дискомфорт, часто виникає бажання піти з колективу, інтерес до діяльності слабо виражений, досягнення в творчості незначні); 15,5% - нижче середнього (діти частково пристосувались, але часто відчувають дискомфорт, рідко - задоволення, досягнення в творчості невеликі, у них періодично виникає бажання піти); 35% - середній рівень (діти працюють у колективі з бажанням, негативні емоції бувають, але переважають позитивні, частіше відчувають задоволення від роботи, мають значні досягнення в творчості); 39% - високий (повна адаптація, діти позитивно сприймають як діяльність, так і колектив, у дітей високий рівень досягнень у діяльності).
Отримані нами результати є підтвердженням того, що проблема адаптації дитини у творчому колективі існує і потребує вирішення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бобнєва М.И., Шорохов Е.В. Психологические механизмы регуляции социального поведения. - М.: Наука, 1979. - 334 с.
2. Выготский Л.С Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 479 с.
3. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. - Минск: Харвест, 1998. - 800 с.
4. Закон України "Про освіту" // Директор школи. - 2002. - №8 - С.7-10.
5. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 336 с.
6. Кононко О.Л. Шкільна адаптація та психологічний вік // Початкова школа - 2002. - №4. - С.5.
7. Концепція загальної середньої освіти // Початкова школа. - 2002. - №2. - С.3-5.
8. Сущенко Т.Г Творча спрямованість позашкільного педагогічного процесу // Збірник наукових праць ЗОІУВ №4. - Запоріжжя, 1995. - С.135-139.
9. Фурман А.В. Методика визначення особистісної адаптованості школярів // Психологія. Вип.41. - К.: Освіта, 1993. - С. 29-48.
10. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості вчителів і учнів. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.
11. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. - Х.: Прапор, 2004. - 640 с.
12. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник. - К.: Вища школа, 2002. - 215 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...