WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення - Реферат

Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення - Реферат

напрямок розвитку адаптивної активності школяра безпосередньо пов'язаний з процесами становлення, оцінки і прийняття ним норм і цінностей того основного соціального середовища, до якого він входить, у нашому випадку це творчі колективи. Одним із факторів успішності адаптації дитини А.Фурман уважає її особистісний розвиток [10].
Нашедослідження полягає у виявленні психологічних особливостей адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі художньої самодіяльності. Ми зробили припущення, що успішність адаптації залежить від рівня самооцінки дитини, її ставлення до себе, до обраної справи. Тому ми вважаємо, що названу А.Фурманом структуру особистісної адаптованості, й методику "Наскільки адаптований ти до життя?" ми можемо використовувати в своєму дослідженні в певному обсязі.
Аналіз робіт В.Поліщук, Т.Богутської Л.Галагузової, Т.Жаровцевої, О.Кононко, Т.Науменко, Л.Царегородцевої, Ж.Юзвак, С.Саханюк, С.Кулік, спрямованих на вивчення процесу адаптації дітей до школи, шкільного колективу, приводить нас до висновку, що для вивчення особливостей адаптації молодших школярів у творчому колективі доцільно звернутись до психолого-педагогічних джерел, у яких розкриваються психологічні особливості цього вікового періоду. Молодший шкільний вік займає особливе місце у віковій та педагогічній психології.
Л.Виготський вказував, що "перше питання, на яке ми повинні дати відповідь, вивчаючи динаміку певного віку, полягає у визначенні соціальної ситуації розвитку" [2]. Під соціальною ситуацією розвитку він розумів специфічне для даного віку відношення між дитиною і оточуючою її дійсністю. У молодшому шкільному віці вона полягає у постійному спілкуванні з учителями, однокласниками та іншими значущими дорослими й дітьми. У процесі позашкільної взаємодії зростає значущість саме міжособистісних взаємин дитини з однолітками, засвоюється навчальна діяльність, формується довільність психічних функцій, виникає рефлексія, самоконтроль, а дії починають відповідати внутрішнім планам. Ці досягнення пов'язані зі змінами у потребно-мотиваційній сфері, розвитком психічних процесів (особливо в інтелектуально-пізнавальній сфері), обумовлені навчальною діяльністю, особливостями соціальної ситуації розвитку.
Результати досліджень В.Поліщука свідчать про те, що діти цього вікового періоду переживають процес дорослішання, їм хочеться бути старшими. Дослідник наголошує на тому, що дуже важливим є психологічний комфорт, можливий за умов: дозволу дитині відмовлятись від дискомфортної діяльності; уникнення практики примусу; надавання права на власний вільний час; надавання змоги доводити розпочату справу до кінця й бачити кінцевий результат своєї діяльності; забезпечення спокою вдома, відмови від авторитарних дій, стимулювання бажання самостійно проявляти творчість, ініціативу. Дитина, яка зростає в умовах психологічного комфорту, вміє власними зусиллями організувати себе, сприймати навколишній світ оптимістично, здатна вийти зі складної ситуації, мобілізуватись на подолання труднощів, у неї розвинене почуття власної значущості й цінності.
Л.Божович. М.Басов, А.Залкін уважають, що молодший шкільний вік пов'язаний з появою нового, стрижневого для особистості дитини системного новоутворення внутрішньої позиції, яка виявляє новий рівень її самосвідомості.
Отже, теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам визначити такі основні психологічні, особливості цього вікового періоду: а) формування довільної поведінки, вміння контролювати себе в різних ситуаціях; вміння підпорядковувати власні безпосередні поведінкові реакції соціальним вимогам; вказівкам дорослих, власним цілям, унаслідок чого у поведінці дитини відзначається більша організованість, зібраність, дисциплінованість; б) формування свідомої орієнтації на соціальні норми й вимоги, поява внутрішніх ідеалів, авторитетів; в) бажання здійснювати соціально значущу й оцінювану діяльність; г) диференціація зовнішнього і внутрішнього життя, усвідомлення існування себе з іншими, формування самооцінки, рефлексії, рівня домагань.
На основі названих психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку ми дійшли висновку, що процес адаптації дитини до творчого колективу буде успішним, якщо будуть враховуватись вікові особливості дітей, а також специфіка роботи позашкільних закладів.
Специфіка роботи позашкільних закладів освіти полягає в тому, що перед ними не ставиться завдання опрацювати стандарт загальної освіти. У них педагогічний процес відбувається на основі соціально-психологічної взаємодії, в якій найважливішу роль відіграють феномени співтворчості, емпатії, рефлексивної саморегуляції тощо. У творчому колективі розвиток і навчання особистості, формування соціального досвіду дитини здійснюються на основі її власного бажання, особистих прагнень. природних нахилів і задатків. Принципами роботи є індивідуалізація, добровільність, пріоритет виховання, співтворчість, єдність розвитку й саморозвитку, емоційна привабливість спілкування. У творчих колективах діти теж навчаються, але творчої справи за власним бажанням. І тому психолого-педагогічний процес цих закладів можна вважати нерегламентованим. Він будується з урахуванням психічного стану й настрою дитини і залежить від конкретної ситуації. Тому найхарактернішими особливостями цієї сфери є невимушене спілкування й самовиявлення, вільний вибір форм і засобів діяльності, використання їх на свій розсуд, керуючись внутрішніми мотивами. Цільова установка творчого колективу - захопити дітей цікавою творчою діяльністю, створити їм максимальні умови для всебічного самовиявлення й самоствердження [8].
Завданням першого етапу нашого емпіричного дослідження було визначити рівень адаптації дітей в певному творчому колективі. Для вивчення використовувався метод анкетування. Респондентами виступили керівники, діти, батьки дітей, які є учасниками різноманітних творчих колективів (хореографічних, театральних, музичних тощо). Педагоги, батьки підлягали анкетуванню для отримання більш точних даних. Анкетуванням були охоплені колективи трьох областей України: Запорізької (місто Бердянськ), Донецької (місто Маріуполь), Дніпропетровської (місто Новомосковськ). Усього дослідженням було охоплено 200 дітей, 160 батьків, 10 керівників. Анкета була спрямована на визначення механізмів адаптації, за допомогою яких нами були визначені критерії та рівні адаптації дітей у творчому колективі. При визначенні механізмів адаптації ми спирались на дослідження Р.Немова, Н.Смелзера.
Р.Немов указував на те, що від того, як у дитини сформовані механізми адаптації, залежить успішність проходження цього процесу. Сформовані

 
 

Цікаве

Загрузка...