WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії - Реферат

Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії - Реферат


Реферат на тему:
Соціально-педагогічні аспекти довузівської підготовки як фактора вибору педагогічної професії
Професія педагога - одна з головних у сучасному світі. Від його зусиль, майстерності та компетенції залежить майбутнє суспільства. Педагог - це людина, яка більшу частину свого життя займається вихованням та навчанням. Якщо зупинити процес навчання, то нові покоління не отримають знань, які потрібні для підтримки культурного, економічного і соціального прогресу. Отже, проблема вибору педагогічної професії завжди актуальна, насамперед у сучасних умовах демократизації суспільства, зміни структури і змісту освіти та її гуманізації. Тому довузівська підготовка в різних навчальних закладах є перспективною і виступає необхідним елементом системи "загальноосвітня школа - вищий навчальний заклад".
Видатний педагог К.Д.Ушинський (1824-1870) відстоював ідею створення спеціальної підготовчої вчительської школи, призначення якої - підготувати молодь для подальшого навчання. Педагогічна підготовка, на його думку, мала включати такі компоненти:
1) цілеспрямований відбір учнів, виявлення їх здібностей до педагогічної діяльності;
2) вивчення основ наук, необхідних у майбутній педагогічній діяльності;
3) вироблення в учнів умінь та навичок висловлювати власні думки;
4) залучення учнів до загальнопедагогічної діяльності як найкращий метод перевірки здібностей та особистісних якостей майбутніх учителів.
К.Д.Ушинський писав, що у підготовчій школі можливе розкриття здібностей або відсутності здібностей бути вчителем, тому навчальному закладу буде легше уникнути помилок у відборі майбутніх спеціалістів. Учні, які мають педагогічні задатки та зацікавленість педагогічною професією, оволодівають необхідними знаннями швидше, ніж ті, що їх не мають [1; 436-437] .
Поява різноманітних видів довузівської підготовки вимагає їх вивчення та дослідження, а також виявлення їх впливу на вибір професії, на ефективність майбутньої професійної діяльності. Мета довузівської підготовки - не тільки допомогти абітурієнту підготуватися до вступних іспитів або співбесіди та вступити до вищого навчального закладу, але й зробити усвідомлений вибір професії.
Проблема довузівської підготовки досліджується в роботах Є.А.Климова [2], С.Н.Чистякової [4], А.Д.Сазонова [3], Є.М.Павлютенков [5] та інших.
Розвиток системи довузівської підготовки проходить у складній економічній та соціальній ситуації, в епоху побудови нового суспільства, орієнтованого на ринкову економіку, де присутній механізм конкуренції. Нині існують такі види довузівської підготовки, як:
- навчання на факультеті довузівської підготовки;
- підготовчі курси;
- педагогічні класи;
- система "Школа - ВНЗ";
- система "Коледж - ВНЗ";
- центри профорієнтації;
- заняття з репетитором тощо.
У Бердянському державному педагогічному університеті також реалізуються різні види довузівської підготовки, такі як система "Педагогічний коледж - ВНЗ"; "Машинобудівний коледж - ВНЗ"; спеціалізовані класи у загальноосвітніх школах міста, підготовчі курси тощо.
Поняття "довузівська підготовка", на нашу думку, вміщує:
- комплекс заходів та дій, спрямованих на підготовку учнів до вступу до вищого навчального закладу;
- тривалий процес навчання й виховання, починаючи з раннього дитинства і до моменту вступу до ВНЗ (навчання й виховання у дошкільних навчальних закладах, школі, заняття на підготовчих курсах, з репетитором тощо).
У нашому дослідженні вивчалася довузівська підготовка в інтервалі одного року до вступу у ВНЗ.
Мета проведеного дослідження:
- виявлення реальних чинників, мотивів, які впливають на вибір старшокласниками педагогічної професії;
- вивчення впливу довузівської підготовки на вступ до університету.
Дослідження проводилося серед слухачів навчально-консультативних пунктів підготовчих курсів БДПУ та студентів 1-го курсу індустріально-педагогічного факультету.
Вивченням мотивів вибору педагогічної професії було охоплено 135 слухачів НКП підготовчих курсів (учні 11-х класів ЗОШ м.Бердянська та районів Запорізької області, які орієнтувалися на вибір професії вчителя). Слухачам були запропоновані анкети, відповіді на запитання яких допомогли у вивченні мотиваційної сфери сучасних старшокласників (дивись анкету №1).
Анкета №1
Шановний слухаче! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ваші відповіді допоможуть нам у дослідженні мотивів вибору старшокласниками педагогічної професії. На кожне запитання виберіть один із варіантів відповіді, запропонованих в анкеті або напишіть свій варіант відповіді.
1. Що спонукало Вас обрати професію вчителя?
а) сімейна традиція;
б) порада батьків;
в) порада друзів;
г) порада вчителів;
д) вирішив(ла) сам(а);
е) Ваш варіант відповіді ______________________
2. Що було джерелом інформації про обрану професію?
а) розповіді батьків;
б) книги про професію;
в) розповіді вчителів;
г) теле-, радіопередачі про професію;
д) Ваш варіант відповіді ______________________
3. Що Ви знаєте про обрану професію?
а) професія престижна;
б) умови праці представників професії;
в) заробітна платня;
г) медичні протипоказання;
д) суспільна значущість професії;
е) вимоги педагогічної професії;
ж) Ваш варіант відповіді _____________________
4. Обрана професія допоможе Вам:
а) реалізувати свої здібності;
б) розкритися у творчості;
в) стати цінною для суспільства людиною;
г) самовдосконалитися;
д) досягти високого положення;
е) Ваш варіант відповіді _______________________
5. Як ставляться батьки до Вашого вибору професії?
а) підтримали;
б) байдуже;
в) намагалися переорієнтувати на іншу професію. Яку саме? ____.
Аналіз відповідей дозволив виділити такі мотиви вибору старшокласниками педагогічної професії.
1. Провідним мотивом для учнів є значущість професії для суспільства (83% відповідей).
2. Більшість школярів зазначають, що можуть стати цінними для суспільства (52%) і реалізувати свої здібності до педагогічної професії (49%).
3. Деякі учні (36%) упевнені, що їх особистісні якості, знання, зацікавленість та нахили відповідають вимогам до педагогічної професії.
При цьому 66% опитаних вважають, що вони самостійно прийняли рішення щодо вибору педагогічної професії, 27% - вибрали професію за порадою батьків; 2% - продовжують сімейну традицію; 2% - за порадою друзів; 2% - за порадою вчителів.
4. Четверта частина учнів (25%), які брали участь у дослідженні, вважають професію педагога престижною і сподіваються досягти високого положення у майбутній діяльності.
5. Мотиви, пов'язані з оплатою праці вчителя, а також можливістю розкритися у творчості, у старшокласників майже відсутні. Це обумовлено браком чітких уявлень про особливості педагогічної діяльності.
Узагальненірезультати відповідей слухачів підготовчих курсів наведені у таблиці №1.
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...