WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики - Реферат

Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики - Реферат

пункту "Виконання обчислень" виберіть виноску "Додаткові відомості про поле =(Формула)" подвійним натисканням на ліву кнопку миші.
5. У наступному вікні при описі елемента Формула виникають три виноски. Ознайомтеся з кожною виноскою окремо та дайте відповіді на запитання.
Завдання 2 Наберіть:
Означення. Дріб називається раціональним, якщо його чисельник та знаменник є многочленами, тобто дріб має вигляд:
де ai та bk - коефіцієнти многочленів, і = 0, 1, 2, ..., n;
k = 0, 1, 2, ..., m.
Інструкція
1. Наберіть текст.
2. Виділіть перше речення за допомогою клавіатури (Shift+клавіші управління курсором) або миші (подвійне натисканням на ліву клавішу миші).
3. Виберіть на панелі "Форматування" тип написання "Напівжирний".
4. Виконайте Пункт 2 для наступного речення.
5. Виберіть на панелі "Форматування" тип написання "Курсив".
6. Наберіть формулу, натиснувши пункт меню "Вставка" - "Об'єкт" - "Microsoft Equation 3.0", або натисніть кнопкою миші на значок , з'явиться вікно формул - помічник набору (Рис.1)
7. Наберіть наступну текстову та індексну інформацію, використовуючи пункти 2-6.
Після виконання завдання і обговорення результатів роботи у студентів активізувалися прояви таких якостей: самостійність, допитливість, бажання вирішити складні навчальні питання, формування узагальнень теоретичного типу, а це характеристики активності розумової діяльності.
Безумовно, це завдання просте і нічого нового студентам не відкриває. Однак, як зазначав В.І.Петрушин, творчий процес - це діяльність людини, спрямована на створення якогось оригінального продукту. Новизна, яка виникає в результаті творчої діяльності, може мати як об'єктивний, так і суб'єктивний характер.
Об'єктивність навчально-виховного процесу визначається не лише рівнем засвоєння знань, але й ставленням до навчання. Як зазначає Г.С.Костюк, навчальна діяльність проходить по-різному залежно від суб'ктивних причин, від того, як особистість ставиться до цієї діяльності, яка її внутрішня позиція, якого змісту набуває для неї діяльність [4].
Багато психологів, зокрема Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, А.К.Макаров, С.Д.Максименко, П.М.Якобсон та інші центральним компонентом ставлення до навчання вважають навчальне мотивування.
М.І.Алєксєєв експериментально з'ясував зв'язок між мотиваційним і операційним компонентами навчальної діяльності. О.М.Леонтьєв ставлення до навчання розкриває шляхом визначення значення для особистості засвоюваних знань і навчальної діяльності загалом [3].
Мотиви - це те, заради чого людина вчиться, що підштовхує її до навчання. Таким чином, якщо йдеться про студентів гуманітарних спеціальностей, то основним мотивом вивчення інформатики може бути добір професійно значущих завдань.
При підготовці майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у Маріупольському державному гуманітарному університеті використовуються спеціально розроблені завдання. Наприклад, при наборі текстів з малюнками та таблиць студенти отримують такі завдання:
Предмет "Інформатика" складають наступні поняття:
" апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;
" програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;
" засоби взаємодії апаратного і програмного забезпечення;
" засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами.
Як видно з цього списку, в інформатиці особлива увага приділяється питанням взаємодії. Для цього навіть є спеціальне поняття - інтерфейс. Методи і засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами називають призначеним для користувача інтерфейсом. Відповідно, існують апаратні інтерфейси, програмні інтерфейси і апаратні програмні інтерфейси.
Факультети
Економіко правовий Філологічний Іноземних мов Грецької філології Історичний
Спеціальності
Міжнародна економіка Правознавство Рос. мов. та літ. Укр. мов. та літ. Практ. псих. Журналістика Перекл.(укр.,рос., польськ.) Англ. мов. та літ. Перекл.(англ. ,нов.) Нім. мов та літ. Новогр. мов. та літ. Перекл.( нов. , англ.) Історія Міжнародні відносини Докум. та інфор. дяльн.
Найбільше студентів на спеціальності
При виконанні першого завдання студенти користуються інструкцією:
1. Для створення списку вибрати команду "Формат" - "Список". На екрані з'явиться вікно списку (Рис.1). Вибрати одну з вкладок, з'являться види списків, вибрати вид списку, клацнувши на ньому лівою кнопкою миші, натискаючи кнопку "ОК", вставити вид Вашого списку в поточну позицію курсора Вашого документа. На екрані з'явиться цей вид списку.
2. Для вставки у Ваш документ малюнку вибрати команду "Вставка" - "Малюнок" - "Картинка (З файла)", на екрані з'явиться вікно, у якому потрібно вибрати необхідний малюнок, двічі натиснувши мишу.
3. Після того, як ви вставите малюнок, клацніть на ньому правою кнопкою миші - і перед вами з'явиться контекстове меню, де виберіть вкладку "Положення малюнка". Виберіть положення малюнка "Навкруги рамки", натискаючи на нього лівою кнопкою миші, і горизонтальне вирівнювання - "По центру" (тим же способом). Натисніть на кнопку "ОК", і ваш малюнок матиме те положення, яке ви йому задали. Спробуйте інші положення і вирівнювання.
Для виконання другого завдання студенту необхідно зібрати і розташувати відомості у таблиці.
Загальна потреба в знаннях про навколишню дійсність як мотив навчання часто співпадає з потребою у самовдосконаленні, зокрема в розумовому. З потребою набувати знання пов'язане вироблення студентами таких інтелектуальних відчуттів, як задоволення від розумового напруження, радість відкриття нового, невідомого, почуття розумового пошуку, сумніви, припущення.
Частина студентів гуманітарних спеціальностей вже добре володіє комп'ютерною технікою, тому їх творчу діяльність слід спрямувати на підготовку реферативних і наукових робіт міжпредметного характеру, а не на програмування.
Слід пам'ятати, що інформатизація - це не підготовка до професії програміста, а оволодіння комп'ютером як допоміжним засобом своєї навчального та майбутньої професійної діяльності, опосередковано пов'язаної з комп'ютером .
ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - Київ: Либідь, - 1997. - 376с.
2. Демиденко В.К. Психологія вищої освіти. Навчальний посібник. - Бердянськ: БДПУ, 2003. - 48с.
3. Леонтьев А.Н. Мотивы и эмоции. - М.: издательство МГУ, 1972.
4. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1969.
5. Моляко В.А. Психология творческой деятельности.- К.: Знание УССР, 1978. - 48.
6. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учеб. пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов, Т.И.Бабаева и др.; Под ред. С.А.Смирнова. - М.: Издательский центр "Академия", 1998. - 512.
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для студентов и преподавателей. - М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 384.
8. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе / Под ред. С.Д.Максименко. - К.: Рад. школа, 1983. - 176.
9. Ривкін Й.Я., Маргуліс Є.Д. Комп'ютер у школі: Кн. для вчителя. - К.: Рад. шк., 1991. - 191.
Сивак О.А. Основи інформатики та прикладної лінгвістики. Навчально-методичний комплекс для студентів факультету іноземних мов. - Маріуполь: МГІ, 2003. - 52 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...