WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики - Реферат

Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики - Реферат


Реферат на тему:
Творча діяльність студентів гуманітарних вищих навчальних закладів під час вивчення інформатики
Механічне повторення або заучування - не найкращий засіб передавання соціального досвіду. Найбільший ефект досягається за активної участі вихованця в цьому процесі, при залученні його до творчої діяльності, спрямованої на розвиток мислення і розширення світогляду людини. Сама творча діяльність - процес неоднозначний. С.О.Смирнов виділяє два рівні творчої діяльності евристичний і креативний. Перший має емпіричний характер, другий - теоретичний. Обидва рівні важливі для людини і мають бути засвоєні тими, хто навчається. Але засвоїти їх однаково добре може не кожна людина; зазвичай в індивідуума виявляються здібності до якогось одного рівня. Проте, організовуючи навчальну діяльність, необхідно залучати тих, хто навчається, до творчої діяльності обох рівнів [6].
Творча діяльність, що стає необхідним інструментом професійного і побутового існування, є одним з головних показників людської сутності. Людина створює досить складні сучасні машини, які можуть робити за нього чимало роботи: розв'язувати складні математичні завдання, проектувати, будувати тощо краще за людину. Але створювати нові машина не може. Здатність до творчості властива лише людині.
Творчість потребує оригінальності мислення, пошуку рішень у різних умовах, прогнозування тощо, що значно розвиває розумову діяльність людини [5]. Творча діяльність - це засіб інтенсивного розвитку інтелектуальних здібностей і особистісних якостей людини. Питання розвитку творчої діяльності учнів та студентів розглядаються у працях відомих учених: В.В.Давидова, З.І.Калмикової, В.О.Кан-Калика, О.М.Леон-тьєва, С.Д.Максименка, В.О.Моляка, Н.Д.Никандова, Я.О.Пономарьова, З.І.Слепко та інших. У літературних джерелах майже немає матеріалу з питань методики формування завдань для розвитку творчої діяльності, розкриття можливостей розвитку творчої діяльності студентів гуманітарних ВЗН у процесі з вивчення інформатики. Ця стаття присвячена розгляду саме цих питань.
Навчання - цілеспрямований процес передачі та засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності. Воно виконує центральну функцію в розумовому розвитку та підготовці студентів до праці.
У структурі навчального процесу виділяють такі його елементи: постановка проблеми й усвідомлення пізнавальних завдань; формування понять, закріплення знань, формування вмінь та навичок; застосування їх у різних умовах; перевірка і оцінка навчальних досягнень та рівня розумового розвитку [1].
Навчальна праця є важливим компонентом навчально-виховного процесу у ВЗН, саме тієї його сторони, яка відображає активність студента в оволодінні соціальним досвідом. Тому слід звертати особливу увагу на формування у студентів різноманітних, глибоких і міцних систем знань, на максимальну стимуляцію їх самостійної діяльності, розвиток стійких творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під час виконання творчих завдань.
Творчість науковці розглядають по-різному. За визначенням С.О.Смирнова, творча діяльність є засобом інтенсивного розвитку інтелектуальних можливостей і особистісних якостей тієї людини, яка навчається [6]. В.І.Петрушин говорить: "Творчий процес - це діяльність людини, яка направлена на створення чогось нового, оригінального продукту у галузі ідей, мистецтва, а також виробництва і організації. Новизна, яка виникає в результаті творчої діяльності, може мати як об'єктивний, так і суб'єктивний характер."[7]. Творчість - це така діяльність людини, в результаті якої створюється щось нове, чого до цього часу не було. [5]. Ставлячи завдання розробки методики навчання студентів гуманітарних вузів інформатики, спрямованої на розвиток їх творчої діяльності, візьмемо за основу визначення С.О.Смирнова.
Сутність творчості - у передбаченні результату, створенні силою думки гіпотези та її перевірці. Діапазон творчих завдань надзвичайно широкий і складний: від розв'язання головоломки до наукового відкриття - але сутність їх одна: при вирішенні здійснюється акт творчості, знаходиться новий шлях або створюється щось нове. Тут потрібні особливі якості розуму: спостережливість, уміння зіставляти й аналізувати, комбінувати, знаходити зв'язки і залежності, закономірності, тобто вирішення творчих завдань розвиває творчі здібності майбутніх спеціалістів. Як зазазначає С.О.Смирнов, творча діяльність є засобом інтенсивної роботи, інтенсивного навчання. У процесі навчання від студента слід вимагати, щоб він умів правильно моделювати і користуватися аналогіями; науково фантазувати; бути працездатним, послідовним, наполегливим, пристрасним, самокритичним, точним [2].
Із двох різних цілей навчання: студенти повинні запам'ятати і зрозуміти; студенти повинні розвинути здатність і смак до самостійного мислення, викладач, безумовно, повинен прагнути до реалізації другої. При цьому дуже важливою є постановка навчального завдання, тобто така організація змісту завдання (та інструкції до неї, якщо це необхідно), яка стимулює самостійний пошук [8].
Наведемо приклад навчального завдання з інформатики для студентів гуманітарних спеціальностей з вивчення теми: "Робота з автофігурами та об'єктами MS Equation у текстовому редакторі MS Word".
Студенти вже вміють набирати текст, редагувати його записувати на диск. Отримуючи завдання: скласти схему за допомогою авто фігур, набрати математичну формулу, вони формулюють проблему, яку потрібно вирішити: вставити різноманітні зв'язки між автофігурами, написати в них текст, набір індексних змінних і набір формул. Студенти помічають різницю між набором тексту і набором формул. Працюючи з пунктом меню "Довідка" текстового редактора MS Word, підручниками й посібниками з інформатики, вони знаходять спосіб виконання завдання.
Відмінність у підході - пояснення принципу роботи редактора формул, виконання завдання полягає в тому, що немає механічного заучування навчального матеріалу. Під час виконання завдання дисциплінується робота думки студентів, вона стає більш продуктивною і цілеспрямованою, що сприяє підвищенню якості засвоєння знань.
Після виконання завдання студентам можна запропонувати проаналізувати загальні і специфічні принципи набору індексних відомостей і формул, методи виконання завдань, відмінність цього завдання від попереднього. Крім того, студенти покращують техніку спілкування з MS Word.
Таким чином, постановка цього простого навчального завдання сприяє формуванню активності розумової діяльності, бо активізує не тільки наявний рівень розвитку студента, а й зону його найближчого розвитку. Пошук нових знань успішно здійснюється, бо у процесі роботи студенти з'ясувують, що вони вже засвоїли, а що ще слід засвоїти.
Встановлення зв'язку між новим і засвоєним здійснюється у всіх студентів по-різному, тому знання мають бути диференційованими, можливо, з різнотипними інструкціями.
Завдання 1 Чи є різниця між записами функцій=SUM(51;52) та =51+52, які використовуються у полі Формула текстового редактора MS Word?
Інструкція 1 (допомога невстигаючим студентам)
1. Зверніться до пункту меню текстового редактора MS Word "Довідка".
2. У полі питань наберіть "Типи функцій у полі формула", та натисніть "Знайти".
3. З'явиться вікно, у якому виберіть пункт "Виконання обчислень".
4. При знайомстві з описом

 
 

Цікаве

Загрузка...