WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів - Реферат

Використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів - Реферат


" поняття модуля та аргументу комплексного числа;
" різні форми комплексного числа;
" дії над комплексними числами.
Оптимальний час тестування (встановлений у процесі діагностичного дослідження) - 40 хвилин. Наведемо екранні форми деяких завдань тесту. Теоретичне питання типу А (екранна форма на рис. 2):
Рис. 2.
Студентам необхідно визначити формулу Ейлера з п'яти запропонованих. Відповісти необхідно "прапорцем" на відповідному номері, після чого натисканням клавіші"ОК" відбувається перехід до наступного питання.
У разі необхідності, перехід від одного питання до іншого відбувається за допомогою "результативного" вікна, у якому дається інформація про правильність відповіді. Практичне питання типу А (екранна форма на рис. 3).
Відповідь на це питання припускає попереднє розв'язування з використанням формули Муавра для дробового показника.
Рис. 3.
Питання типу C, теоретичне у даному випадку (рис. 4):
Рис. 4.
Відповісти на дане питання необхідно за допомогою вибору двох (номери 1 і 5) "прапорців". Перевіряються знання основних понять про комплексні числа.
Питання типу D - теоретичне питання на відповідність (Рис. 5).
Увазі випробуваного представлені п'ять виразів (на сірому фоні), що визначають різні дії над комплексними числами. Таблиця (білий фон) містить два стовпці (множини), у першому з яких перераховано номери даних виразів, у другому - дії над комплексними числами. Необхідно визначити всі п'ять пар відповідності. Лівою клавішею миші робимо почергове натискання на лівому-правому полях, при цьому в горизонтальному полі відображаються відповідності, які визначилися.
Рис. 5.
У педагогічному експерименті, що здійснювався в період з 1 жовтня по 30 травня 2003/2004 н.р., взяли участь 85 студентів 1 курсу, що навчаються за двома спеціальностями економічного факультету. Комп'ютерне тестування, метою якого було здійснення тематичного контролю, проводилося зі всіх тем навчального плану першого та другого семестрів і носило дослідницький характер. Дослідженню підлягали два основних пункти:
1. Доцільність використання даної оболонки для тестування в процесі навчання вищій математиці.
2. Створення ефективних тестів, що оцінюють уміння, знання та навички студентів.
Необхідно було вирішити наступні діагностичні задачі:
" порівняти рівні засвоєння навчального матеріалу, визначені за допомогою застосування традиційних форм контролю і дослідним шляхом, за допомогою використання КТ;
" оцінити якість самих тестів.
Аналізу піддалися наступні показники:
" кількість правильних відповідей на тестові завдання;
" час тестування;
" думка учнів (анкета).
Оскільки запропонована методика тестового контролю є пробною і носить дослідницький характер, то процес тестування здійснювався паралельно з традиційним контролем (з цих тем було проведено колоквіуми і письмові контрольні роботи).
Порівняльний аналіз результатів підтвердив доцільність проведення контролю у формі КТ для перевірки проміжних знань, умінь і навичок студентів з розглянутих тем. Результати тестування добре узгоджувалися з результатами, отриманими при використанні інших методів опитування і контролю.
Крім того, результати анкетування, проведеного на завершальному етапі дослідження, підтвердили не тільки доцільність, але і великі потенційні можливості використання КТ у плані навчання і контролю (самоконтролю в тому числі). Близько 68% респондентів назвали запропоновану форму тестування кращою за традиційний контроль; 39% випробуваних відзначили, що КТ більш цікаве. Можливість використання комп'ютерних тестів для навчання, проміжного контролю і самоконтролю підтвердили 31%, і 64% і 57% (відповідно) опитаних. Отримано цікаві дані про те, як саме можна використовувати КТ у плані навчання. На думку студентів, КТ дозволяє їм:
" засвоювати частинами і послідовно значний обсяг навчального матеріалу (підтвердили 33% респондентів);
" запам'ятовувати значне число формул (43%);
" готуватися додатково з недостатньо вивчених тем, виявлених у ході тестування (58%).
Аналіз результатів тестування і розрахунок середньостатистичних тестових показників дозволив виявити найбільш складні, неясно сформульовані або занадто прості завдання. Це привело до необхідності зміни змісту або форми представлення тестових завдань, а також до вирішення питання про недоцільність включення окремих завдань у тест. Так, наприклад, на графіку (рис. 6) ми бачимо номери тих тестових завдань (1, 5, 10), на які дано мінімальну кількість правильних відповідей з теми "Комплексні числа".
Рис. 6.
Ця інформація дозволила зробити висновок про недостатній рівень засвоєння поняття аргументу комплексного числа, що можна розглядати і як наслідок визначених прогалин у знанні елементарної математики.
У тесті "Числові ряди" найбільші ускладнення викликало тестове завдання № 8 (як видно з графіку на рис. 7).
Рис. 7
Відповідь на це завдання вимагає від студентів не тільки знання ознак збіжності числових рядів (поточні знання), але і теоретичних знань про границю послідовності, а також практичних навичок техніки обчислення границь (матеріал I семестру). Низький бал правильних відповідей свідчить про те, що недоопрацювання відбулося вже у курсі вищої математики і ці питання слід повторити.
У сформованій ситуації актуальним вбачається завдання організації пропедевтичного тестування, що виявляє рівень початкових знань, умінь і навичок, необхідних студентам для успішного засвоєння майбутньої теми.
Крім того, вдалося визначити для кожного тематичного тесту оптимальний час тестування, що допомагає значною мірою планувати навчальний процес.
Таким чином, отримана в ході експерименту інформація дає можливість, по-перше поступового створення надійних тестів і, по-друге, розробки методики їх ефективного використання у навчальному процесі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ, аспирантов и студентов педвузов. - М.: Адепт, 1998. - 217 с.
2. Аванесов В.С. Научные основы тестового контроля знаний. - М. Иссл. центр, 1994. - 135 с.
Галеев И.Х., Храмов Д.Л., Светлаков А.П., Колосов О.В. Адаптивное обучение и тестирование // Материалы Всероссийской научно-методической конференции "Развитие методов и средств компьютерного адаптивного тестирования", 17-18 апреля 2003 г. - с. 33-35.

 
 

Цікаве

Загрузка...