WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів - Реферат

Використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Використання комп'ютерного тестування в навчанні вищої математики студентів вищих навчальних закладів
Процес навчання вищої математики визначається метою набуття студентами визначеного обсягу знань, формування умінь використовувати математичні методи для розв'язання прикладних задач, розвитку математичного мислення і виховання професійної культури. Необхідним елементом навчального процесу, поряд з інформацією, що повідомляється, є контроль знань студентів.
Поступовий перехід від традиційних форм контролю й оцінювання знань до комп'ютерного тестування відповідає тенденціям сучасності і загальній концепції модернізації і комп'ютеризації української системи освіти. Її ефективність багато в чому залежить насамперед від специфіки самої навчальної дисципліни та мети навчання; від якості програмних продуктів і доцільності їх використання для конкретних навчальних цілей; а також від форм представлення навчальної інформації (зокрема, від рівня її візуалізації).
Порівняно з традиційними формами контролю комп'ютерне тестування (КТ) має ряд переваг:
" швидке одержання результатів іспиту і звільнення викладача від трудомісткої роботи з обробки результатів тестування;
" об'єктивність в оцінці;
" конфіденційність при анонімному тестуванні;
" тестування на комп'ютері більш цікаве у порівнянні з традиційними формами опитування, що створює позитивну мотивацію у студентів.
З огляду на це розробка різноманітних програмних засобів для підготовки й організації тестування з використанням комп'ютера є актуальною.
Говорячи про об'єктивність в оцінці, слід визначити загальні для будь-якого процесу автоматизованого контролю фактори, що, на нашу думку, сприяють більш об'єктивному (незалежному від суб'єктивних установок викладачів) підході до процедури оцінювання:
" однакові інструкції для усіх студентів;
" однакова система оцінки результатів тестування;
" автоматизований підрахунок балів.
Специфіка вищої математики як навчальної дисципліни, а також специфіка методів викладання й оцінювання результатів навчання накладають ряд обмежень на використання комп'ютерного тестового контролю. Головним чином, ці обмеження пов'язані зі складностями введення і виведення символьної інформації.
Початковий етап організації КТ полягає в розробці методики проведення комп'ютерного тестування і припускає велику методичну роботу, що полягає, головним чином, у формуванні змісту тестових завдань, у розподілі їх по типам і рівням складності, а також у створенні програмного варіанта тесту. Зміст і постановка питань повинні забезпечувати валідність і надійність тестових завдань і всього тесту в цілому. Крім того, необхідно враховувати можливості програмної оболонки, що дозволяє розв'язати поставлену задачу лише певною мірою.
На кафедрі вищої математики та математичних методів БІПу було розроблено 5 тематичних тестів, на основі яких здійснюється проміжний контроль зі всіх тем першого та другого семестрів курсу вищої математики (економісти).
Специфіка дисципліни вимагає формування теоретичних питань і практичних завдань у тестові завдання чотирьох основних типів:
1. Тип А (закритий однозначний) - це тип тестових завдань з вибором єдиної правильної відповіді з декількох запропонованих варіантів.
2. Тип B (відкритий однозначний) - це тип тестових завдань із введенням єдиної правильної відповіді.
3. Тип С (закритий багатозначний) - тип тестових завдань із множинним вибором відповідей. У цьому випадку (на відміну від завдань типу А), пропонується вибрати всі правильні відповіді з кількох даних. При цьому не виключено, що правильна відповідь може бути єдиною.
4. Тип D (питання на відповідність) - тип тестових питань з підбором пар відповідності, зіставлення або протиставлення елементів двох представлених множин.
Програма, яка використовується для тестування дозволяє:
" створювати тести різного типу і змісту;
" використовувати при створенні тестів можливості представлення символьної і графічної інформації;
" проводити тестування на сучасному рівні, з дотриманням конфіденційності та у привабливій формі;
" встановлювати твердий часовий контроль над тестуванням;
" робити відновлення тестових завдань;
" обробляти результати тестування автоматично.
Таким чином, за допомогою комп'ютера викладач може досить швидко побудувати систему контрольних або тестових завдань. При цьому значно полегшується процес обробки результатів і виставлення оцінок.
Виконання кожного тесту починається з "заставки", на якій представлена інформація про тему тесту і конкретні питання навчальної програми які підлягають перевірці. Під час виконання тесту на екран виводиться інформація про те, скільки питань містить тест, і яке за номером завдання виконується. По закінченні виконання тесту для випробуваного виводиться результат тестування; для викладача формується файл даних (протокол), у якому фіксується інформація про кількість і номери правильних і неправильних відповідей на питання, відсоткової частини знань і часу тестування (Рис.1).
Рис. 1
Можливості програмної оболонки дозволяють створювати екранні форми з включенням у них, поряд з формулами і графіками, різних графічних об'єктів (малюнків, об'єктів WordArt і т.д.), що значно підвищує візуальний ефект і відповідно інтерес студентів до тестування.
Незважаючи на великий перелік можливостей і переваг даної оболонки, при проектуванні методики використання цього програмного продукту в навчальному процесі, необхідно врахувати і ряд його недоліків, таких як:
" недостатньо розроблену систему захисту програми яка тестує;
" неможливість використання банку завдань і, як наслідок, неможливість створення різноманітних тестових завдань.
Остання обставина представляється нам досить істотним недоліком у процесі оцінювання знань з вищої математики. Тому використовувати дану розробку як ефективний засіб поточного і підсумкового контролю не є можливим. Але, у той же час, процедура того ж тематичного контролю, проведена у формі КТ, може бути розглянута як елемент самоконтролю і навчання, і несе значне учбово-педагогічне навантаження.
Розглянемо докладно зміст одного з тематичних тестів.
Тест № 1. Комплексні числа
Тест містить 12 теоретичних і 5 практичних питань, типів A - D. Мета тесту - виявлення у студентів основних теоретичних знань, практичних умінь і навичок з питань:

 
 

Цікаве

Загрузка...