WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища - Реферат

Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища - Реферат

педагогіка родинного життя", "Виховне значення родинно-побутових звичаїв та обрядів", "Інтер'єр болгарської (грецької, німецької) оселі");
2) розробка конспектів занять ("Народна символіка болгар (греків, німців) Північного Приазов'я", "Болгарська (грецька, німецька) оселя на території українського Північного Приазов'я");
3) підготовка карток з описом народних ігор національних меншин Північного Приазов'я;
4) виготовлення добірки забавлянок, загадок, колискових пісень, казок, прислів'їв етнічних груп;
5) демонстрація святкування одного з календарних чи родинних свят болгар, греків і німців за народними традиціями та інше.
Однією з умов формування етнокультурної компетентності майбутнього фахівця освіти, на нашу думку, є дотримання принципу регіональності при викладанні спецдисциплін навчального циклу. Зміст регіонального компонента може реалізуватись у процесі вивчення спецпредметів як органічне їх доповнення шляхом наповнення змісту освіти відповідним навчальним матеріалом. Наприклад, до курсу "Українознавство" ввести теми, пов'язані з історією заселення українського Північного Приазов'я, з особливостями побуту етнічних груп, які щільно проживають на даній території, з розповсюдженими народними ремеслами болгар, греків, німців, поляків тощо.
У курсі "Ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом" доцільно ознайомити майбутніх педагогів з народними промислами народностей Північного Приазов'я. Доповнення курсу "Загальна психологія" темою "Особливості менталітету етнічних груп Північного Приазов'я" може допомогти майбутнім фахівцям освіти здійснювати у своїй практичній діяльності індивідуальний підхід до дітей різних національностей.
Включення до дисциплін психолого-педагогічного циклутем про етнокультурні традиції національних меншин та виокремлення спецкурсу, на наш погляд, допомогло підготувати компетентних фахівців освіти, які відповідають запитам не лише Північного Приазов'я, а зможуть вести етнокультурну роботу у будь-якому регіоні України, де компактно проживають національні меншини.
Таким чином, засвоєння етнокультурного матеріалу дало змогу залучити студентів до науково-дослідної роботи. Однією з форм цієї роботи був науковий гурток. Його мета - збір народознавчого матеріалу, його систематизація, обговорення проблемних питань, розробка методичних рекомендацій для вихователів дошкільних закладів та вчителів школи І ступеня.
Робота на мікрорівні передбачала народознавчу експедицію по містах та селах, де компактно проживають болгари, греки та німці; вивчення етнокультурних традицій цих народів: ознайомлення з побутом, звичаями, обрядами, пісенним, танцювальним, декоративно-прикладним мистецтвом, фольклором, традиційними стравами тощо.
Зміст роботи на мезорівні передбачав співпрацю з культурно-освітніми центрами болгар, греків та німців Північного Приазов'я: допомога в підготовці та проведенні народних свят, відвідування гуртків декоративно-прикладного мистецтва та фольклорно-етнографічних гуртків тощо.
Співпраця з інформаційно-культурними центрами національних меншин створила сприятливі умови для етнокультурного росту студентів і їх обізнаності в культурних та національних питаннях не лише через спілкування і споглядання, а й за допомогою налагодження зв'язків з культурними осередками в Болгарії, Греції, Німеччині. Таким чином, студенти листувалися з ровесниками за кордоном з метою обміну інформацією про етнокультурні традиції, побут, звичаї тощо.
Вагомим доповненням отриманої інформації були матеріали, зібрані внаслідок співпраці з фондами краєзнавчих музеїв Північного Приазов'я. Студенти вивчали документи про історію заселення Північного Приазов'я іноземними колоністами, про пільги, надані їм царським урядом, пристосування до політичних, кліматичних та економічних умов, про приріст населення, розвиток освіти та культури в регіоні, побут, звичаї, традиції болгар, греків та німців Північного Приазов'я.
Матеріал, зібраний в ході народознавчо-пошукової роботи, був використаний для розробки методичних рекомендацій для вихователів та вчителів.
Отже, в ході формуючого експерименту студенти не лише отримали ґрунтовні знання з етнокультури національних меншин Північного Приазов'я, відпрацювали спеціальні етнокультурні вміння, але й ще більше зацікавлювалися, проникалися проблемами етнічних груп цього регіону, усвідомлювали важливість ознайомлення дітей 6-9 років з етнокультурними традиціями національних меншин.
Динаміка формування етнокультурної компетентності студентів, простежена на контрольному рівні, дозволила зазначити, що позитивний ефект цієї діяльності досягається за рахунок впровадження в педагогічний процес ВНЗ спеціальної етнокультурної роботи. ЇЇ результатом є перехід кількісних показників у реальні якісні, коли критерієм сформованості стають конкретні дії майбутніх педагогів.
Вивчення питання формування етнокультурної компетентності майбутніх фахівців освіти в період навчання відкриває можливості для подальших досліджень в галузі корекції системи педагогічної роботи у ВНЗ, пошуку нових шляхів підвищення духовності, моральної та етнічної культури студентства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Боташева Х.Х. Преемственность этнокультурных традиций межпоколенных отношений в педагогике карачаевского народа: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Карачаевск, 2000. - 26 с.
2. Волков Г.Н. Современное функционирование народной педагогики как феномена демократизации и гуманизации в сфере воспитания. - Чебоксары. - 1993. - 86 с.
3. Волков Г.Н. Этнопедагогизация современного воспитания. // Мир образования, 1997.
4. Володько В.М. Основні проблеми підготовки майбутнього вчителя. // Педагогіка і психологія. - №2. - 1999.
5. Гасанов З.Т. Роль межнационального общения в жизни учащейся молодежи. // Сов. педагогика. - 1984. - №4.
6. Игушкина З.И. Основы этнопедагогической культуры будущего учителя. // Сб. материалов междунар. практ. конф. - Стерлитамак, 2000. - Ч.2. - 211с.
Філіпчук Г.Г. Розвиток освіти в багатонаціональних регіонах.- Чернівці: Прут, 1996. - 128 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...