WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища - Реферат

Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища - Реферат

отримують знання про історію розселення даного регіону, про традиції та звичаї греків, беруть участь у святах та розвагах, організованих на засадах грецької етнопедагогіки, 21,7% дітей даного регіону вивчають грецьку мову (переважно етнічні греки). У 5,3% шкіл І ступеня Токмацького, Мелітопольського і Бердянського районів Запорізької області діти вивчають німецьку мову, а в 3% шкіл І ступеня Приморського району (щільне заселення болгар) - болгарську мову. У культурно-освітніх центрах національних меншин лише 2,6% дітей 6-9 років отримують відомості про культуру, свята, обряди і традиції німців і болгар.
Анкетування більш як 300 вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів Запорізької і Донецької областей показало, що вони вважають можливим і необхідним проведення етнокультурної роботи з дітьми.
Однак, усвідомлюючи необхідність здійсненняцієї роботи, лише 1,7% практичних працівників постійно планують завдання з ознайомлення з традиціями етнічних груп на виховних годинах, 1% вирішують ці завдання епізодично на заняттях та уроках, а решта педагогів взагалі такі завдання не планують і не вирішують, мотивуючи це відсутністю спеціальної літератури.
Отже, завдання з ознайомлення старших дошкільників та молодших школярів з етнокультурою національних меншин українського Північного Приазов'я в практиці роботи дошкільних закладів та шкіл І ступеня вирішуються в незначному обсязі і епізодично, що свідчить про необхідність оптимізації освітньо-виховного процесу в цих освітніх ланках на засадах етнокультури. Вирішити ці завдання можуть тільки ті педагоги, у яких буде сформована етнокультурна компетентність.
Однак, вивчаючи анкети, запропоновані майбутнім педагогам студентам-випускникам факультетів дошкільного виховання та підготовки вчителів початкових класів, ми дійшли висновку, що вони частково обізнані з етнокультурою національних меншин (мають уявлення про деякі традиції, звичаї, обряди). Незважаючи на низький рівень обізнаності, 93% майбутніх педагогів все ж таки впевнені у тому, що такі знання потрібно надавати дітям 6-9 років для розвитку загального кругозору, виховання в них любові, поваги, доброзичливого ставлення не лише до українців, а й до людей інших національностей. І лише 3% студентів вважають, що ці знання повинні бути дуже поверховими, щоб не перевантажувати дітей зайвою інформацією, а 4% наполягають на тому, що дошкільникам і учням школи І ступеня достатньо знань про українську етнокультуру.
Результати роботи, проведеної на констатуючому рівні, вказують на доцільність ознайомлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з етнокультурою національних меншин українського Північного Приазов'я та на необхідність проведення етнокультурної роботи у вузі на педагогічних факультетах з метою підготовки кваліфікованих фахівців для роботи в поліетнічному середовищі.
Вивчення дійсного стану роботи ознайомлення з етнокультурою національних меншин представляло собою аналіз типових програм Бердянського педагогічного університету, Маріупольського гуманітарного інституту, Мелітопольського державного педагогічного університету та робочих програм викладачів факультетів дошкільного виховання і підготовки вчителів початкових класів цих вищих навчальних закладів. Аналіз типових програм дав змогу встановити, що вони висвітлюють лише теоретико-практичні питання, пов'язані з українським державотворенням, відродженням національної мови, культури; вивченням української етнопедагогіки з урахуванням регіональних особливостей.
Аналіз 32 робочих програм викладачів показав, що робота з ознайомлення з етнокультурним спадком національних меншин українського Північного Приазов'я проводиться епізодично. Зокрема, в курсі "Теорія і методика фізичного виховання" БДПУ заплановано тему "Рухливі ігри народів Приазов'я", в курсі "Країнознавство", який викладається лише в спеціалізованих групах, студенти ознайомлюються з культурою греків (МГІ), німців та болгар (БДПУ та МДПУ).
Отримані дані свідчать про наявність у студентів знань з етнокультури національних меншин українського Північного Приазов'я, але вони часткові і не систематизовані. Відсутня науково обґрунтована система формування етнокультурної компетентності у майбутніх фахівців освіти, які будуть працювати в поліетнічному середовищі, зокрема на території українського Північного Приазов'я.
Зміст і форми такої системи розроблені нами на формуючому рівні експериментального дослідження.
На основі матеріалів, зібраних в ході народознавчо-пошукової роботи, нами був розроблений спецкурс "Етнокультура національних меншин українського Північного Приазов'я", який впроваджено на педагогічних факультетах БДПУ, МГІ, МДПУ.
Метою даного спецкурсу було ознайомлення студентів з культурою та побутом етнічних груп українського Північного Приазов'я, формування вміння організації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та школах І ступеня на засадах етнокультури національних меншин.
Тематика даного спецкурсу слідуюча: "Етнодемографічна ситуація на території українського Північного Приазов'я", "Національна та народна символіка етнічних груп українського Північного Приазов'я", "Народні уявлення про родинні взаємини та сімейне виховання етнічних груп українського Північного Приазов'я", "Виховання засобами етнопедагогіки національних меншин українського Північного Приазов'я", "Побут населення українського Північного Приазов'я", "Виховні можливості народного календаря".
Програма передбачала зіставлення форм і методів роботи на уроках та в позаурочний час з дітьми різних вікових груп, навчання студентів відбирати матеріал для занять (уроків), враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей.
Кожна тема спецкурсу містила значний перелік завдань для самостійної роботи, що дозволяло викладачеві творчо добирати у навчанні ті, що на його погляд найбільше сприяли оволодінню майбутніми педагогами вмінням застосовувати теоретичні знання на практиці. Це такі завдання, як:
1) написання рефератів ("Традиційний болгарський (грецький, німецький) одяг та історія його формування", "Етика й

 
 

Цікаве

Загрузка...