WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища - Реферат

Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища - Реферат


Реферат на тему:
Формування етнокультурної компетентності студентів в умовах поліетнічного середовища
На етапі реформування сучасної вищої школи виникла суперечність між рівнем традиційної підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності та новими вимогами суспільства до випускників педагогічних ВНЗ. Ці вимоги зумовлені необхідністю активного використання майбутніми фахівцями спеціальних знань та розв'язання з їх допомогою нових соціально-педагогічних завдань.
Серед низки цих завдань важливими є налагодження позитивних стосунків між дітьми багатонаціонального колективу, виховання підростаючого покоління на засадах етнокультури та етнопедагогіки.
У зв'язку з цим на сучасному етапі виникає необхідність підготовки педагогів до роботи в поліетнічному середовищі. Метою такої підготовки є формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного вищого навчального закладу в умовах поліетнічного середовища.
У психолого-педагогічній літературі етнокультурну компетентність визначають як необхідну сукупність особистих якостей педагога, яка включає високий професіоналізм, знання, вміння й навички, які дозволяють вільно використовувати етнопедагогічні засоби в етнокультурному середовищі. Тобто це засіб передачі культурно-педагогічного досвіду від одного покоління етносу до іншого, носієм якого є педагог як особистість та індивідуальність (Н.Г. Арзамасцева, В.О.Забреєва Н.Ф.Саловкова та інші).
З огляду на це етнокультурна компетентність розглядається нами як складне інтегроване поняття, яке включає в себе теоретичну і практичну готовність до педагогічної діяльності і поліетнічному соціумі.
Ми вважаємо, що формування етнокультурної компетентності студентів вищої школи можливе за умов:
- створення та впровадження програми виховання національної самосвідомості та культури міжнаціонального спілкування студентів;
- оволодіння студентами основами етнокультури й етнопедагогіки національних меншин на основі відповідного спецкурсу;
- включення елементів етнокультури до змісту спецдисциплін та педагогічної практики;
- створення наукових гуртків та проблемних груп для поглибленого вивчення культури етнічних груп з подальшим дослідженням цієї проблеми у науковій роботі (курсові та дипломні проекти).
Наша науково-дослідна робота здійснювалася у регіоні українського Північного Приазов'я. Вибір регіону обумовлений тим, що на його території проживає 27% болгар, 21,1% греків, 19% німців, 15,4% поляків, 6,3% євреїв та представників інших національностей.
Зміст, мета та завдання нашої експериментальної роботи, а також її основні форми представлено у схемі:
Рівні та завдання дослідження Форми реалізації завдання Мета проведення заходу
1 2 3
І рівень - констатуючий
Виявити доцільність впровадження роботи з етнокультури національних меншин (греки, болгари, німці) в дошкільні заклади та школи І ступеня українського Північного Приазов'я. Анкетування вихователів та вчителів школи І ступеня й аналіз планів навчально-виховної роботи.
Бесіда з старшими дошкільниками та молодшими школярами. Вивчити стан етнокультурної роботи в дошкільних закладах та школах І ступеня.
Проаналізувати етнічний склад дітей. Виявити обсяг знань дітей з етнокультури національних меншин даного регіону.
Встановити наявність проведення етнокультурної роботи на факультетах дошкільного виховання та підготовки вчителів початкових класів. Аналіз типових програм
ВНЗ та робочих програм викладачів з психолого-педагогічних дисциплін.
Проаналізувати заплановані зміст та форми роботи (повідомлення матеріалу, самостійна робота студентів тощо).
Визначити рівень сформованості етнокультурної компетентності студентів факультету дошкільного виховання та підготовки вчителів початкових класів. Анкетування студентів - випускників факультету дошкільного виховання та підготовки вчителів початкових класів.
Аналіз етнокультурних (конструктивних, організаторських, комунікативних, гностичних) вмінь майбутніх фахівців. Виявити обсяг знань студентів з етнокультури національних меншин.
Визначити рівень сформованості спеціальних етнокультурних вмінь.
ІІ рівень - формуючий.
Провести народознавчо-пошукову роботу. Бесіди з представниками різних етнічних груп.
Вивчення народознавчої літератури.
Робота з фондами краєзнавчих музеїв.
Співпраця з культурно-освітніми центрами та товариствами національних меншин. Зібрати матеріал з етнокультури національних меншин українського Північного Приазов'я, описати і систематизувати його.
Формувати етнокультурну компетентність студентів факультету дошкільного виховання та підготовки вчителів початкових класів. Впровадження спецкурсу з етнокультури національних меншин українського Північного Приазов'я. Організація роботи наукових гуртків та проблемних груп. Підготовка курсових та дипломних робіт. Включення до окремих дисциплін професійного циклу етнокультурних питань регіону. Поглиблено вивчити етнокультуру національних меншин.
Сформувати етнокультурні вміння.
ІІІ рівень - контрольний. Простежити динаміку сформованості етнокультурної компетентності студентів факультету дошкільного виховання та підготовки вчителів початкових класів. Бесіди зі студентами. Аналіз етнокультурної діяльності студентів-випускників у ВНЗ. Зробити порівняльний аналіз готовності майбутніх фахівців освіти до організації навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та школах І ступеня на засадах етнокультури національних меншин українського Північного Приазов'я.
На констатуючому рівні було проведено анкетування вихователів та вчителів, проаналізовано плани навчально-виховного процесу вихователів дитячих садків та вчителів школи І ступеня Запорізької області (компактне розселення німців та болгар) і Донецької області (компактне розселення греків).
Аналіз близько 40 планів навчально-виховного процесу дозволив встановити, що завдання з ознайомлення дітей з етнокультурою національних меншин вирішуються епізодично (9% планів). В 23% дошкільних закладів і 15,7% шкіл І ступеня Донецької області діти

 
 

Цікаве

Загрузка...