WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект - Реферат

Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект - Реферат


Реферат на тему:
Проблема успішності навчання розумово здібних дітей: особистісний аспект
Одним із пріоритетних напрямків розбудови національної школи є спрямування педагогічного процесу на оптимальний розвиток і реалізацію духовного, інтелектуального, фізичного потенціалу учнів через диференціацію освіти; формування інтелектуальної еліти нації із талановитої учнівської молоді.
Виконання практичних завдань гармонійного розвитку здібних і обдарованих учнів передбачає налагодження роботи за такими напрямками:
- виявлення цих учнів ще на початкових етапах перебування в освітньому середовищі;
- створення умов їх навчання і виховання, які сприяють самореалізації особистості;
- вивчення результативності учнівської, педагогічної і управлінської діяльності шкіл і дошкільних закладів.
Упровадження системи вивчення індивідуальних запитів, здібностей, інтересів учнів та пошуку інтелектуально здібних і обдарованих дітей передбачає їх виявлення шляхом педагогічних спостережень, психодіагностичних досліджень та організацію отриманої інформації у своєрідний банк даних, який містить відомості про учнів та їх педагогів.
Хочемо поділитися деякими спостереженнями, зробленими під час започаткування такого банку інформації у м. Бердянську.
Дослідження пізнавальної та інтелектуальної активності учнів становить переважно сферу діяльності практичних психологів. Але для того, щоб провести фронтальні дослідження, їх зусиль замало.
Нами ставилося на меті занесення до банку даних не тільки тих учнів, котрі вже досягли певних успіхів (відмінно вчаться, є призерами предметних олімпіад, конкурсів, займаються дослідницькою роботою і т.ін.), а й виявлення дітей, котрі мають потенційні інтелектуальні здібності, але поки що їх не реалізували у діяльності. Адже на розвиток саме цієї категорії дітей мають бути спрямовані зусилля педагогів, психологів, соціальних педагогів і керівників освітніх закладів.
Протягом 2003-2004 навчального року були обстежені учні 1-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Бердянська, які, на думку їх педагогів, є розумово здібними, Використано батарею тестів інтелекту, найбільш поширених у світовій діагностичній практиці, які дають змогу визначити загальний розумовий розвиток, вербальний і невербальний інтелект у їх взаємодоповненні, логічність і лабільність мислення, загальну креативність. Методики добиралися згідно з віковою категорією учнів ("Вимірювання інтелекту дітей" А.Векслера, "Тесты учебных способностей" А.Тарасуна; "Прогресивні матриці Равена;" "Шкільний тест розумового розвитку" і деякі інші).
Виявилося, що серед учнів загальноосвітніх шкіл Бердянська тих, які мають інтелектуальні здібності, обдарованість, досить велика кількість, - майже 3% (2,96%, - 453 учня):
- загальні інтелектуальні здібності у 16%;
- гуманітарна, лінгвістична обдарованість у 29%;
- здібності до точних наук - у 9% учнів.
Вивчення інтелектуальних здібностей дітей дало такі результати (у вибірці та учнів, які характеризуються як розумово здібні - 253 особи), див. табл. 1.
Таблиця 1
КІ, коефіциєнт інтелекту
альн. Визначення рівня інтелектуальності кількість учнів; клас навчання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
110-119 вище середнього 10 11 14 12 9 13 12 10 16 15 13
120-135 високий 10 10 11 5 9 5 7 10 8 8 10
135 дуже високий 5 3 4 1 2 1 2 3 2 2 3
Усі ці учні мають розумові здібності вище середніх і є потенційно успішними у навчанні, принаймні, з тих навчальних предметів, які відповідають профілю їх здібностей.
Але практика свідчить про інше. Під навчальною успішністю ми розуміли співвідношення научуваності і навченості, тобто рівня розвитку пізнавальних здібностей і реальних успіхів у навчанні, відображених у предметних оцінках дітей.
Усі школярі, у яких не збігалися рівні научуваності і навченості, розглядалися як неуспішні у навчанні в тому чи іншій мірі.
Ми виходили з того, що занижений (відповідно до научуваності) рівень навченості свідчить про неповну реалізацію пізнавальних здібностей дітей, отже, є передумовою неповної реалізації інтелектуального, творчого потенціалу і самореалізації особистості в цілому. Ситуація, коли навченість випереджає научуваність (на практиці вона зустрічається рідше, але має місце), теж не є психологічно благополучною і стабільною, бо в найближчому майбутньому у таких дітей можна з упевненістю прогнозувати психологічні зриви, пов'язані з розчаруваннями у собі, втратою певного соціального статусу, впевненості, порушенням міжособистісних відношень тощо.
Загалом, згідно з діагностичними даними, успіхи у навчанні корелюють з показником інтелектуальності. Але розумові здібності учнів ще не гарантують їх високої навчальної успішностіь.
Простежується досить значна розбіжність між розумовими здібностями школярів і їх навчальними успіхами: лише 69% цих учнів мають високу успішність; 31% - середню; академічно невстигаючих серед інтелектуально обдарованих дітей не виявлено.
Це диктує необхідність:
- більш глибокого дослідження і виявлення причин неуспішності (пам'яті, уваги, пізнавальної активності, мотивації навчання, самооцінки, рівня домагань, особистісних, характерологічних якостей тощо);
- уваги педагогів, практичних психологів до тих учнів, здібності яких поки що в навчальній діяльності не виявилися.
Зробивши аналіз (за показниками навченості чвертні оцінки протягом двох років) ми отримали такі статистичні дані (див. табл. 2).
Таблиця 2.
Класи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
к-ть інтелектуально
здібних учнів 25 24 26 16 21 19 21 23 26 25 26
Успішність навчання В и с о к а 23 22 23 16 18 15 15 16 17 18 21
С е р е д н я 2 3 3 3 3 4 6 7 8 7 5
Як видно з таблиці, співвідношення кількості розумово здібних учнів з середньою і високою успішністю навчання змінюється від класу до класу.
Більш наглядною ця тенденція буде, якщо наведену інформацію представити графічно у вигляді кривої, яка характеризує зв'язок між навчальною успішністю розумово здібних школярів і класом, у якому вони навчаються.
Кількість у %
розумового здібних учнів,
які мають посередню
успішність
Рис.1. Розбіжність між успішністю навчання
розумового

 
 

Цікаве

Загрузка...