WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аксіологічний контекст педагогічної культури - Реферат

Аксіологічний контекст педагогічної культури - Реферат

культура є ціннісним, практичним аспектом людської діяльності, і ті завдання, які вона перед собою ставить, є цілком реальними, істотними і конкретними результатами діяльності в межах досягнення.
Педагогічна культура як спеціальне наукове поняття не є усталеним і потребує всебічного розгляду, бо являє собою педагогічну систему й водночас її елемент, особистісне утворення,діалектичну інтегровану єдність педагогічних цінностей, між якими існують певні зв'язки і відношення, що формуються, реалізуються і вдосконалюються в різноманітних видах професійно-педагогічної діяльності й спілкування. Ця система є відкритою. Ідеал її - учитель-інтелігент з досконалим рівнем сформованості педагогічної культури - є постійним наближенням до ідеального "Я", нескінченним процесом самовдосконалення неповторної творчої індивідуальності. Індивідуальність педагога виявляється в його духовності, духовній культурі, гуманістичній спрямованості власної професійно - педагогічної діяльності.
Педагогічна культура діалектично пов'язана з усіма елементами особистісної культури: моральною, естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною тощо, бо вона виступає інтегральним показником інших видів культур.
Характеристика системи педагогічних цінностей уможливлює розкриття змісту педагогічної культури, тобто її структурних компонентів. Звичайно, багато в чому зміст педагогічної культури залежить від педагогічної діяльності вчителя, рівня його педагогічного мислення, способів діяльності, але цей зміст також визначається характером ціннісних відносин у суспільстві.
Самоцінність людини означає, що людина сама по собі є найвищою цінністю будь-якої культури. Принцип самоцінності людини означає визнання людиною свого унікального права на життя, творчість, існування нарешті. А також права на реалізацію своєї індивідуальності. Не випадково новий 2004-2005 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах України розпочався першим уроком за темою "Життя людини - найвища цінність".
Цінності, виступаючи одним з найважливіших особистісних утворень, виражають свідоме ставлення людини до соціальної дійсності й у цій своїй якості визначають широку мотивацію її поведінки та впливають на всю її життєдіяльність. (Б.Ананьєв, І.Бех,С.Рубінштейн).
Проблема цінностей цілком справедливо вважається проблемою міждисциплінарною, оскільки вона є предметом вивчення психології, філософії, аксіології, соціології, етики, естетики, педагогіки. Можна погодитись з думкою про те, що "проблеми, пов'язані з людськими цінностями, відносяться до найважливіших для будь-якої з наук, яка вивчає людину і суспільство. Найважливіших насамперед тому, що цінності виступають інтегративною основою як для окремо взятого індивіда, так і для будь-якої малої або великої соціальної групи, культури, нації, нарешті, для людства загалом" [2, 15].
Процес формування педагогічної культури майбутнього вчителя є складним, динамічним і багатогранним, кінцевий результат якого - досконалий рівень сформованості педагогічної культури, а також проміжні результати: сформованість професійної позиції, професійної компетентності, педагогічної етики, педагогічної майстерності.
Будь-яка культура завжди має особистісне підґрунття. Її цінностями, як правило, стає те, що людина сама пережила, що стало її власним досвідом, що сповнило її душу радістю або ж смутком. Тобто справжня культура - та, яка здійснює прямий вплив, - це культура пережитого, якою одна особистість ділиться з іншою. Це мова почуттів, емоцій, відчуттів, вражень, захоплень, це мова особистісної культури. Особистісна культура включає не лише слова та гасла, а й відчуття. Особистісно-ціннісний досвід означає, що цінності людини матеріалізуються, інтеріоризуються не лише на рівні розуму й слів, а й душі та серця людини. Без особистісного переживання культура залишається лише порожнім, нічим не наповненим звуком, словом, яке можна забути, не надаючи йому ніякого значення. Тільки зігріте душею слово, пропущене через себе, дає той ефект, якого ми завжди чекаємо від культури, виховання, освіти. Серед безлічі цінностей, які пропонує культура, дієвими будуть тільки ті, які пережиті людиною на особистому рівні. Те, чого вона не знає, не відчула, не пережила, не дасть бажаного ефекту або результату (В.П.Андрущенко, І.Д.Бех, І.А.Зязюн, С.Д.Максименко, С.О.Сисоєва).
Якщо ми справді хочемо, щоб наша освіта була якісною, ми маємо орієнтувати її учасників на таку мету, як покращення якості життя у будь-яких сферах - духовній, матеріальній, політичній, психологічній, технологічній. А починається досягнення цієї мети з позитивної трансформації цінностей - переходу від демонстрації себе - до усвідомлення необхідності ефективного виконання завдання як ментальної риси.
Наше дослідження, проведене серед студентів Бердянського державного педагогічного університету, констатує ціннісний характер педагогічної культури, оскільки вона втілюється людьми (педагогами та учнями) та існує заради їх блага. Встановлено, що ідеальні досягнення культури завжди корелюють, узгоджуються з реальними переживаннями тих чи інших досягнень. І якщо певне досягнення не відображається у відчуттях педагога, це означає, що мета не досягнута. Якщо ж феномен переживання результату культурної діяльності достатньо стійкий у часі, навіть афектний за силою прояву, то це означає, що мета педагогічно-культурного впливу на формування аксіосфери студентів досягнута.
ЛІТЕРАТУРА
1. Сухомлинський В.О.Серце віддаю дітям. Вибрані твори. В 5-ти т. Т.3., К., Рад. школа, 1977.
2. Іванілов О. Ціннісні орієнтації сучасної молоді та проблеми їх реалізації в сучасному суспільстві: [О. Іванілов, студ., Запорізький державний університет] // Современное студенчество Украины: опыт, проблемы, перспективы. - Запорожье, 2002. - С. 136 - 139.
3. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. - К.: Шкільний світ, 2003. - 400 с.
4. Гриньова В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя. Шляхи освіти, 2002. - №2. С. 2 - 6.
5. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія (В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер, О.В. Чалий) За ред. В.Г. Кременя. - К.: Наукова думка, 2003. - 853 с.
6. Малай Н.О. Моральні цінності сучасного студенства. Современное студенчество Украины: опыт, проблемы, перспективы. - Запорожье, 2002. - С. 89 - 91.
Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, та ін. - К.: Вища школа, 1997. - 349 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...