WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників - Реферат

Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників
У сучасних загальноосвітніх закладах існує проблема профорієнтації молоді на професії матеріальної сфери. Це, в основному, залежить від об'єктивних факторів, які склалися в нашому суспільстві. Вирішення даної проблеми повинно здійснюватись за рахунок спільної роботи школи, сім`ї, суспільства, результатом якої є самостійне професійне самовизначення особистості. Тому головне завдання школи і суспільства полягає в організації допомоги кожному учню у виборі професії з урахуванням суспільних і особистісних потреб та психофізіологічних якостей.
Профорієнтація як комплексний захід у навчально-виховній діяльності школи передбачає роботу, спрямовану на формування інтересу учнів до певних видів діяльності, професій.
Вивчення інтересів особистості, диференційований підхід до проведення профорієнтаційної роботи повинно бути організоване на основі діяльності загальноосвітніх закладів. І профорієнтація як планомірний психолого-педагогічний процес, що здійснюється протягом всіх років навчання, повинна забезпечувати цілеспрямований розвиток інтересів учнів з урахуванням потреб суспільства.
У результаті анкетування (було охоплено 43 учня старших класів) встановлено, що особливе значення у виборі школярами майбутньої професії мають сформовані інтереси, які є основою для розвитку професійної спрямованості.
Процес формування інтересу до професій матеріальної сфери забезпечується відповідними соціально-педагогічними умовами.
В основу розвитку самого інтересу до професій покладено рівень розвитку психофізіологічних якостей особистості, який відповідає вимогам професії, що обирається, та емоційне (бажано позитивне) ставлення до праці, яке підкріплюється пізнавальними та вольовими зусиллями індивіда в оволодінні конкретною професією. Вивчення особливостей суб`єкта вибору професії та співвіднесеність їх з її вимогами є основою для визначення нахилів і здібностей підлітка, що сприяє подальшому успішному формуванню інтересів до конкретного виду діяльності.
Процес формування інтересу до конкретних професій спирається на визначення здібностей учня, його оточення, потреб, мотивів майбутньої професійної діяльності. Метою формування інтересу до професій матеріальної сфери передусім є стійке, позитивне ставлення особистості до праці, пов'язаної з технікою.
Уроки трудового навчання мають всі підстави і можливість для вирішення багатьох соціально-педагогічних проблем формування інтересу до професій матеріальної сфери. Саме тут учні отримують базові знання, у них формуються уміння та навички, які лежать в основі свідомого вибору даних професій і спеціальностей.
Аналізуючи практику профорієнтаційної роботи шкіл, ми дійшли висновку, що вплив батьків на вибір професії учнів є досить вагомим фактором, але більшість з них неадекватно оцінює здібності дітей, помилково визначає інтереси і нахили підлітків, недостатньо ознайомлена з системою безперервної освіти й профтехосвіти, потребами і перспективами сучасного виробництва, запізнюється з обговоренням у виборі професійного майбутнього, недооцінює трудову підготовку і її зв`язок з іншими дисциплінами. Для уникнення цих проблем необхідно проводити психолого-педагогічну просвіту, індивідуальні консультації батьків учнів.
За нашими дослідженнями, на формування інтересу до професій матеріальної сфери впливають засоби масової інформації. Роль такої інформації зростає перед вступними іспитами, але в багатьох випадках ця інформація стосується лише привабливих боків професії, і, частіше за все, рекламуються престижні професії .
На нашу думку, вибір професії зумовлює і соціальне походження особистості. Дослідження вчених [3,4] підтверджує, що в багатьох випадках вибір професії для учнів носить характер, який зумовлений соціальним походженням: професії матеріальної сфери обирають переважно діти робітників. Інтерес до професії завжди пов`язаний із з`ясуванням соціального становища, престижу професії, яка обирається. Обираючи престижну, популярну професію, учні керуються зовнішніми ознаками, а не її суттю.
Проблему непрестижності професій матеріальної сфери, пов`язаних з технікою, повинна вирішувати, в першу чергу, загальноосвітня школа. Вчителі шкіл можуть знизити психологічний бар`єр, який заважає формуванню інтересу до цих професій. Найбільш ефективно в цьому випадку можна використати навчання в майстернях. Уроки трудового навчання сприяють виникненню в учнів зацікавленості в технічній діяльності і, значить, позитивного емоційного ставлення і можливості розвитку інтересу. Але деякі вчителі мають поверхові, спотворені, перекручені уявлення про сучасне виробництво. Поряд з орієнтацією школярів на продовження навчання у вищих закладах освіти, значна частина вчителів пропонує престижні професії, в основному, нематеріальної сфери виробництва: менеджер, перекладач, економіст, бухгалтер, юрист тощо. Цей підхід породжує в молоді уявлення, що робітничі професії несучасні. Звідси і виникає негативне або індиферентне емоційне ставлення до таких технічних професій і спеціальностей, як слюсар, сантехнік, токар тощо. Це призводить до виникнення суперечності між кадровими потребами підприємств промисловості, транспорту, будівництва, сфери обслуговування та професійним самовизначенням молоді.
Але, необхідно відзначити, що вплив престижу професії на формування в учнів інтересу до професій матеріальної сфери не варто абсолютизувати. У школярів, які стоять перед вибором малопрестижних професій (як правило, це виробничі професії), ці критерії відіграють найменшу роль. Соціологічні дослідження свідчать, що суб`єкт вибору порівняно рано визначає, буде він робітником фізичної чи розумової праці. Протягом усього процесу вибору на нього впливає як цілеспрямовано, так і випадково широкий спектр соціальних факторів. Відомо, що в учнів інтерес до професії у багатьох випадках залежить від особистості вчителя, успіхів у школі, впливу представників соціальних і професійних груп. У середньому шкільному віці учнів приваблює інформація про характер, зміст і умови праці, сам процес праці. Але інформація ними сприймається некритично. В цей період важливу роль відіграють успіхи в навчанні, соціальні підліткові групи, соціальний статус батьків. У старшому шкільному віці спостерігається деяке послаблення впливу вказаних факторів, оскільки з віком учень, застосовуючи власний досвід, може надати власні оцінки певному виду діяльності.
Для ефективного формування інтересу до професій матеріальної сфери повинні виконуватися педагогічні умови, які сприятимуть забезпеченню наступності навчальних програм шкільних дисциплін (математики, фізики, креслення, трудового навчання тощо), забезпеченню міжпредметних зв`язків, наступності програм навчально-виховної роботи профтехучилищ і загальноосвітніх шкіл, об`єднанню їх зусиль у формуванні в учнів установок на оволодіння професією.
Науроках трудового навчання важливо своєчасно створити умови для виникнення позитивного ставлення до професій матеріального виробництва, оскільки бажання і вміння працювати з використанням інструментів, верстатів, виготовляти на них вироби є початком у формуванні позитивної оцінки привабливості виробничих професій і можливості їх вибору у майбутньому.
Навчально-виховна робота в шкільних майстернях повинна сприяти вихованню працьовитості, відповідальності за свої дії, повинна надавати політехнічні, професійно важливі знання. Трудове навчання і виховання, професійна орієнтація - все це є важливими чинниками успішної допрофесійної трудової підготовки школярів і підґрунтям успішного вибору професії.
Активізуючи пізнавальну діяльність учнів на уроках трудового навчання шляхом застосування

 
 

Цікаве

Загрузка...