WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) - Реферат

Питання механізмів розвивального навчання у науково-методичному доробку земських учителів Приазов’я (кінець XIX – початок ХХ ст.) - Реферат

готувався опублікувати свої враження від роботи земських шкіл М.О.Корфа Враження ці він не встиг опрацювати внаслідок своєї прогресуючої хвороби.
Особливе місце М.О. Корф відводив постаті вчителя у розвитку дитини, ставив до нього високі вимоги й водночас постійно піклувався про нього.
Великого значення Корф надавав дисципліні. Він вважав, що дисципліна має бути усвідомленою. "Пора, пора одуматися, - говорив Микола Олександрович, - пора розлучитися з паличною дисципліною і перейти до шкільної дисципліни, тобто до такого спілкування з дітьми, яке сприяє прив'язаності до школи і вчителя". Ці ідеї і лягли в основу його праці "Російська початкова школа".
Покликання вчителя великий педагог вбачав не в покаранні за вчинки учнів, а в запобіганні їх.
Джерелом невичерпної сили творчості вчителів Приазов'я були з'їзди, які проводив Корф. Ці з'їзди давали життєві сили вчителям, надихали енергією, збуджували думку. Тут можна було не лише здобути теоретичні знання та поділитися досвідом, а й оволодіти практичними навичками щодо організації розвивального навчання у земській школі.
Зупинимося на порядку денному учительського з'їзду 1883 року, на якому головував М.О.Корф.
Засідання з'їзду народних вчителів проходили в будинку Бердянської чоловічої гімназії (сьогодні - центральний корпус Бердянського педагогічного інституту), директор якої М.С.Алаєв івесь педагогічний персонал взяли в його роботі досить активну участь. На з'їзд були запрошені всі вчителі і вчительки початкових земських народних шкіл, а також вчителі інших початкових училищ російських і німецьких сіл, 15 вчителів міністерських училищ, що знаходилися у м.Бердянську і його повіті, 7 вчителів і вчительок народних училищ інших повітів, директор гімназій і всі вчителі і вчительки чоловічої та жіночої гімназій, директор Преславської вчительської семінарії, увесь склад училищної ради та земської управи і численна публіка, яка, незважаючи на те, що засідання з'їзду проходили щодня двічі - від 900 до 1200 годин ранку і від 1500 до 1800 годин вечора, ні на хвилину не залишала зали засідань.
Засідань було 10. Розглянемо детально порядок денний декількох з них, що, на нашу думку, є важливим у зв'язку з питанням механізмів розвивального навчання.
1. Про організацію повторювальних і вечірніх шкіл і про програму навчання в цих школах. Після всебічного обговорення цього питання і після зробленого керівником з'їзду, бароном М.О.Корфом, детального і глибокого обґрунтування необхідності і мети повторювальних шкіл, для яких і була затверджена з'їздом, вироблена комісією з учителів, програма навчання; причому з'їзд зазначив, що праця вчителів, які будуть вести повторювальні школи, має оплачуватися.
2. Про програму навчання в початкових народних училищах, три-валість курсу і кількість учнів на одного вчителя. Питання про програму навчання, як одне з найважливіших, викликало найбільш цікаві і жваві суперечки, що тривали протягом двох засідань. Із дебатів з'ясувалось, в чому потерпають наші школи від невизначеної програми, в чому виграють, якщо ця програма буде розвивальною; причому важливо, щоб програма навчання для болгарських і німецьких шкіл відрізнялася від програми російських шкіл. При цьому не можна не зазначити, що всі вчителі у своїх виступах висловлювались про розширення початкового курсу шкіл. Для складання програми навчання були обрані комісії з вчителів російських, болгарських і німецьких шкіл. Складені комісією програми підлягали ретельному обговоренню з'їздом і після внесених змін були затверджені. Щодо питання про тривалість навчального курсу з'їзд, взявши до уваги, що у повіті існують два типу шкіл - з 4-ма відділеннями при двох вчителях, з 3-ма відділеннями при одному вчителі, причому в школах 1-го типу курс 4-річний, а у школах останнього - трирічний, ухвалив: щоб звести школи до одного типу, мати школи тільки з 4-річним курсом, на тих умовах, щоб ні в якому разі більше трьох відділень одночасно не доручалося б одному вчителю. Через це встановлено такий порядок, щоб у школах при одному вчителі після трьох років навчання не було новачків впродовж одного року. Кількість учнів для одного вчителя обмежена - 50, причому також ухвалено, щоб при двох вчителях кожен з них переходив зі своїми учнями з відділення у відділення.
3. Про вік учнів під час прийому в початкові народні училища і про час початку занять у школі. Щодо цього питання з'їзд, керуючись досвідом багатьох років, дійшов висновку, щоб у школи не допускати дітей молодших 8 років, а час початку занять, беручи до уваги побутові і господарські причини, залишити тим самим, тобто - 1 жовтня, з тим тільки, щоб заняття з новачками, неграмотними починались на місяць раніше.
Цей з'їзд, хоча й короткотривалий, зробив важливу послугу педаго-гічній справі тим, що вперше земські вчителі, в межах 200 осіб, за участю інспектора училищ Сєрно-Соловйовича і під досвідченим керівництвом барона Корфа М.О., вирішили такі важливі для життя школи питання: як і чому навчати і як допомагати учням не забути те, що їм може дати школа у відносно незначний, короткий період навчального часу і в такі юні роки.
На закритті з'їзду керівник, послідовник концепції розвивального навчання К.Д.Ушинського, М.О.Корф зазначив: "На знак вдячності своєї за виявлену довіру, наставники та наставниці народу, встанемо! Піднімемо високо прапор народної школи, на якому накреслено червоними літерами: "релігійно-моральна, розвиваюча, виховуюча школа" і не опустимо ніколи, доведемо це діями своїми".
ЛІТЕРАТУРА
1. ДАЗО. - Ф.47, оп.1, од.зб.69, с. 32.
2. ДАЗО. - Ф.47, оп.2, од.зб.69, с. 22.
3. ДАЗО. - Ф.56, оп.1, од.зб.31, с. 94-95.
4. Огнев'юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. - К., 1995.
5. Отчет Александровского уездного училищного совета о состоянии народного образования в уезде за 1882-1883 года. Александровск, 1883 год.
6. Очерки деятельности Бердянского уездного земства по н/о (1866-1896) Бердянск, 1897. - 870 с.
7. Сборник постановлений Бердянского уездного земского собрания с 1866 по 1908 гг. - Т.2 - С. 182.
8. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. Т.4 /Сост. С.Ф.Егоров.- М.: Педагогика, 1989. - 528 с.
Ушинський К.Д. Твори в 6-ти т. - К.:Рад.школа, 1955. - Т.6. - С. 562-566.

 
 

Цікаве

Загрузка...