WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчання та розумовий розвиток учнів - Реферат

Навчання та розумовий розвиток учнів - Реферат

відсутність кореня зів'яли, треті попадали в терен і він їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і дали гарний урожай. "А посіяне в добрій землі - це той, хто слухає слово й його розуміє, і плід приносить..." (Євангеліє від Матвія, 13:23).
Для кращого розуміння наведеної притчі апостол Марк її прокоментував так: "Сіяч сіє слово". (Євангеліє від Марка, 4:14).
У контексті сказаного слід наголосити, що одним із суттєвих недоліків роботи вчителів, у тому числі філологів, є саме відсутність належної роботи над словом, формування в учнів уміння бачити слово, розуміти його, що негативно відображається на їхньому розумовому розвитку. Такий висновок ми робимо на підставі багаторічних спостережень за першокурсниками, тобто вчорашніми учнями, а також даних безпосередніх спостережень на уроках багатьох як міських, так і сільських шкіл.
Дослідницький метод полягає в тому, що учень, усвідомивши проблему, сам намічає план пошуку, формулює гіпотезу, спосіб її перевірки, проводить спостереження, збирає факти, обробляє їх, робить висновки, узагальнення.
Поле для дослідницької роботи учнів досить широке: дослідження першоджерел, на основі їх складання рефератів, доповідей; хімічні, фізичні експерименти; метеорологічні спостереження; вивчення сільського господарства свого краю; дослідження історії свого села, міста, вулиці, школи, заводу тощо. Але завжди слід пам'ятати, що саме собою створення проблемної ситуації ще не розв'язує питаннярозумового розвитку учнів. Необхідно ще навчити їх методу розв'язування цієї ситуації. У цьому, як показали наші дослідження, чималу допомогу можуть надати схеми орієнтації в об'єктах. Такими схемами можуть бути алгоритми, загальні правила і т.ін.
Дослідивши закономірності розумової діяльності, можна керувати цим процесом, у чому помітне місце мають зайняти програмоване та модульне навчання.
Як свідчить досвід, значну допомогу в розумовому розвитку учнів під час навчання надають міжпредметні зв'язки, сприяючи розвиткові їх мислительних операцій: порівняння, аналізу та синтезу, абстрагування та узагальнення.
Важливим чинником навчання і розумового розвитку учнів є мотивація навчання. Якщо в учня з якихось причин сформувалось негативне ставлення до навчання, то гарних наслідків впливу навчання на розумовий розвиток чекати не доводиться.
Питання мотивів навчання досить складне і ще далеко не розв'язане. Не зупиняючись на його фундаментальному аналізі, відзначимо, що, як і інші автори, основу мотивації ми вбачаємо в потребах. Саме потреби виступають джерелом активності людини.
Задоволення чи незадоволення потреб завжди переживається людиною, викликаючи позитивні чи негативні емоції, які, виникнувши, у свою чергу відповідно (позитивно, негативно) впливають на діяльність. Отже, емоції виступають важливою спонукою дій людини.
На основі потреб та емоцій у людей формуються інтереси до певних видів діяльності, до знань. Інтереси є дуже важливою спонукальною силою активності людей. За своїм характером, як це ми визначили в процесі дослідження, навчальні інтереси можна поділити на такі чотири види: пізнавальні, або дослідницькі; інтелектуальні; практичні, або результативні; загальноемоційні.
Пізнавальні, або дослідницькі, інтереси - це інтереси до пізнання самого змісту навчальних предметів, явищ природи, суспільних явищ та процесів у їх зв'язках та відношеннях, закони та закономірності їх розвитку.
Інтелектуальні інтереси - це інтерес до самої розумової діяльності в процесі вивчення навчальних предметів: математика спонукає мислити, а це "подобається; люблю думати про прочитане" - література тощо.
Результативні, або практичні, інтереси - це інтереси до результату оволодіння тим чи іншим навчальним предметом: математика, хімія, фізика, креслення і т. ін. необхідні в житті; мрію набути таку професію, а для цього необхідні знання з таких навчальних предметів тощо
Загальноемоційні інтереси - інтерес до самих переживань (естетичних, моральних), що породжуються тими чи іншими діями (внутрішніми, зовнішніми), пов'язаними з оволодінням певним навчальним предметом. Подобається проведення дослідів (хімія), цікаво розв'язувати задачі (математика), подобається розмовляти тією чи іншою мовою (мовознавчі навчальні предмети) і т. ін.
Отже, як бачимо, питання навчання та розумового розвитку досить складне, багатоаспектне, і його розв'язання потребує значних зусиль учителів, починаючи з першого класу; відповідна робота має проводитися вже в дошкільних закладах та в сім'ї.
Ми далекі від тієї думки, що в пропонованій увазі читача статті, яка, розуміється, лімітується розміром, нам вдалося всебічно розкрити це складне питання. Над ним ми продовжуємо працювати, до чого закликаємо й наших колег та вчителів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Балл Г.А. Теория учебных задач. Психолого-педагогический аспект. - М., Изд. "Педагогика" 1980. - С. 184.
2. Валлон Анри. От действия к мысли. - М., Изд. иностранной литературы, 1956. - 237 с.
3. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. - М-Л., Учпедгиз, 1935. - 134 с.
4. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М., Изд. "Педагика". - 1986. - 424 с.
5. Демиденко В.К. Психологічні основи засвоєння учнями історії. - К., вид. "Радянська школа", 1970. - 127 с.
6. Кабанова-Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. - М., изд. "Просвещение". - 1968. - 287 с.
7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К, вид. "Радянська школа". - 1989. - 608 с.
8. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М., изд. МГУ. - 1981. - 569 с.
9. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М., изд. "Педагогика", 1972. - 208 с.
10. Менчинская Н.А. Мышление в процессе обучения// Сб. Исследования мышления в советской психологии. Под ред. Е.В.Шороховой. - М., Изд. "Наука", 1966. - с. 354-387.
11. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., Учпедгиз, 1946. - 704 С.
12. Сеченов И.М. Избр. произв. Т.І. - М-Л, Изд. АН СССР, 1952. - 771 с.
13. Ушинский К.Д. Людина як предмет виховання. // Твори. Т. 4. - К., вид. "Радянська школа" 1952. - 515 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...