WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді - Реферат

Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді - Реферат

колективістських відносин випливає така важлива риса патріота, як гуманізм, що виявляється в повазі до людини, чуйному ставленні й товариській турботі про неї. У гуманізмі органічно поєднуються любов і повага до людини з високою вимогливістю до неї. Почуття патріотизму виявляється в складній єдності рис суспільної моралі та є основою формування суспільної активності.
Проблема виховання суспільної активності молоді в наші дні знаходиться в центрі уваги держави, усіх соціальних інститутів, що визначають напрямки виховання поколінь людей [1; 2; 7]. Суспільна активність припускає усвідомлену діяльність людини, колективу на користь суспільства, свідоме, добровільне й творче виконання особистістю соціальних функцій, що виявляється у відповідальному ставленні до праці й навчання, перетворення принципів суспільної моралі в глибокі особисті переконання, керівництво до дії.
Суспільна активність являє собою специфічний синтез проявів фізіологічних і фізичних функцій організму людини як найвищої біологічної системи. Ця специфіка обумовлена насамперед свідомістю і цілеспрямованою волею людини, що суб'єктивно визначає суспільну активність, регулює її зміст і форму прояву. Здійснення завдань розвитку суспільної активності студентської молоді забезпечується змістом різних видів її діяльності, що організуються у ВНЗ та за його межами.
Навчально-тренувальна діяльність студентської молоді являє собою один із видів суспільної діяльності. Суспільна спрямованість тренувальної діяльності в спортивних секціях визначається тим, що в ній кожна молода людина постійно збагачує свої знання, підвищує культурний рівень, морально й фізично вдосконалюється. У навчально-тренувальній діяльності студентської молоді реалізуються вимоги суспільства до виховання її суспільної активності, поступово зростаючого всебічного розвитку.
Таблиця № 1
Динаміка показників моральної вихованості студентської молоді під упливом занять у спортивних секціях
№ п/п Показники Час
обстеження
п М + м Різниця
абсол. вел. %
1 2 3 4 5 6 7
1. Суспільна
активність 1Х 1-го н.р.
У1 1-го н.р.
У1 2-го н.р
У1 3-го н.р.
У1 4-го н.р. 23
23
20
19
19 3,04 + 0,16
3,28 + 0,12
3,69 + 0,14
4,22 + 0,21
3,82 + 0,12
0,24
0,65
1,18
0,43
7,9
21,4
38,8
25,5
2. Ставлення до
навчання 1Х 1-го н.р.
У1 1-го н.р.
У1 2-го н.р
У1 3-го н.р.
У1 4-го н.р 23
23
20
19
19 3,05 + 0,11
3,45 + 0,13
3,67 + 0,32
3,67 + 0,31
3,61 + 0,21
0,40
0,62
0,71
0,56
13,1
20,3
23,3
18,4
3. Колективізм 1Х 1-го н.р.
У1 1-го н.р.
У1 2-го н.р
У1 3-го н.р.
У1 4-го н.р 23
23
20
19
19 3,16 + 0,23
3,29 + 0,21
3,36 + 0,19
3,81 + 0,24
3,81 + 0,24
0,13
0,20
0,65
1,04
4,1
6,3
16,8
26,4
4. Дружба
й товариськість 1Х 1-го н.р.
У1 1-го н.р.
У1 2-го н.р
У1 3-го н.р.
У1 4-го н.р 23
23
20
19
19 3,11 + 0,26
3,21 + 0,18
3,32 + 0,23
3,68 + 0,19
4,01 + 0,20
0,10
0,21
0,57
0,90
3,2
6,7
14,6
28,9
5. Ставлення
до природи 1Х 1-го н.р.
У1 1-го н.р.
У1 2-го н.р
У1 3-го н.р.
У1 4-го н.р 23
23
20
19
19 3,11 + 0,12
3,31 + 0,09
3,31 + 0,09
3,51 + 0,16
3,52 + 0,13
0,20
0,38
0,40
0,41
6,4
12,3
12,9
13,2
6. Ставлення до
суспільної власності 1Х 1-го н.р.
У1 1-го н.р.
У1 2-го н.р
У1 3-го н.р.
У1 4-го н.р 23
23
20
19
19 3,21 + 0,17
3,42 + 0,14
3,69 + 0,17
3,84 + 0,18
4,10 + 0,27
0,21
0,38
0,63
0,89
6,5
11,2
19,6
27,7
Для кожної моральної якості ми визначили ознаки, притаманні рівням моральної вихованості, й оцінювали їх за п'ятибальною системою, яка передбачає високий, середній, низький, нестійкий негативний та стійкий негативний рівні [5; 7]. Результати педагогічного експерименту оброблено математично й представлено в таблиці №1.
Як бачимо з представлених матеріалів, упродовж чотирьох років динаміка показників моральної вихованості студентів мала позитивну тенденцію. З року в рік зростала їх суспільна активність, покращувалося ставлення до навчання, праці, природи, суспільної власності, зростало почуття колективізму, дружби та товариськості. Так, по відношенню до показників початку першого року навчання суспільна активність студентів після першого курсу була вищою на 7,2%, другого - на 21,4%, третього - на 38,8% і четвертого - на 25,6%. Показники ставлення до навчання зросли відповідно на 13,1%, 20,3% та 18,4%; показники ставлення до суспільної власності зросли відповідно на 6,4%, 12,3%, 12,9% та на 13,2%.
Помітнішою виявилась динаміка показників колективізму, дружби та товариськості. Так, показники колективізму першокурсників на кінець першого навчального року зросли на 4,1%, на кінець другого навчального року - на 6,3%, на кінець третього курсу - на 16,8% і на кінець четвертого курсу - на 26,3%. Показники дружби й товариськості зросли відповідно на 3,2%, 6,7%, 14,6% та на 28,9%. Показники ставлення до природи зросли відповідно на 6,4%, 12,3%, 12,9%, та на 13,2%.
Таким чином, регулярна робота в спортивних секціях позитивно вплинула на показники моральної вихованості студентської молоді за період її навчання в Бердянському державному педагогічному університеті. Тож викладачі кафедри фізичного виховання бачать своїм завданням розширення мережі спортивних секцій з метою залучення до них якомога більшої кількості студентів, аби вони мали можливість не тільки навчатись, але й виховувати в собі кращі моральні якості майбутнього вчителя-вихователя, які так необхідні в роботі з підростаючим поколінням.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бабанский Ю.Н. Оптимизация процесса обучения. М.: Педагогика, 1987 - 98 с.
2. Гурова Р.Г. Применение социологических методов в педагогических исследованиях // Проблемы методологии педагогики и методики исследований / Под ред. А.М.Данилова, Н.И.Болдырева. - М.: Просвещение, 1983. - С. 87-92.
3. Зубалій М.Д. Пішохідний туризм. - К.: Здоров'я, 1987. - 98 с.
4. Коцан І.Я. Пішохідний туризм як засіб покращення показників кардіо-респіраторної системи // Матеріали науково-практичної конференції. - Одеса, 1998. - С. 56-58.
5. Критерии и методика определения нравственного воспитания школьников: Методические рекомендации для руководителей школ. - К.: Освіта, 1984. - 19 с.
6. Курилова В.И. Организация и проведение студенческих туристических походов: Метод. рекоменд. - К.: Высшая школа, 1992. - 32 с.
7. Марьенко И.С. Критерии нравственного воспитания и основы методики выявления уровней ее развития у школьников // Измерения в исследованиипроблем воспитания. - Тарту, 1973. - С. 35-42.
8. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева. - М.: Просвещение, 1981. - 61с.

 
 

Цікаве

Загрузка...