WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді - Реферат

Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді - Реферат


Реферат на тему:
Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді
Актуальність проблеми виховання студентської молоді визначається насамперед новими завданнями, поставленими державою перед українським народом, - готувати підростаюче покоління до активної участі в управлінні господарськими, політичними й суспільними справами своєї країни.
Вихованість як властивість особистості, що характеризується сукупністю сформованих соціально значущих якостей, в узагальненій формі відносин людини до суспільства й колективу, до праці, до людей, до самої себе становить великий інтерес. Будучи складною властивістю особистості, вихованість інтегрує культуру поведінки, що характеризує повсякденні форми вчинків, етикет, дотримання правил поведінки в регламентованій формі й манери поводження. Це показник ефективності навчально-виховного процесу. Вихованість молоді виявляється постійно в повсякденному поводженні, в конкретних вчинках і справах, у висловлюваннях. Характеризується вихованість показниками (набором суспільно значущих якостей особистості), що відображають якісний бік вихованості. Кожний такий показник слугує узагальненим критерієм оцінки наявності в молоді відповідної якості. Метою наших досліджень було вивчення впливу занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді. Адже моральна вихованість є важливим напрямком роботи, спрямованої на всебічний і гармонійний розвиток особистості. Вона обіймає всі види виховання, визначаючи людину як суспільного суб'єкта, що характеризується активною позицією в засвоєнні й прояві соціальних вимог, тому підвищення ефективності морального виховання в сучасних умовах є важливою передумовою успішного здійснення виховання в цілому.
Виділення моральної вихованості у спеціальний об'єкт дослідження пояснюється глибоким взаємозв'язком соціальних, психологічних та педагогічних закономірностей розвитку особистості. З педагогічної точки зору необхідність виділення моральної вихованості обумовлена тим, що наукова організація виховного процесу вимагає постійного зворотного зв'язку - інформації про реальні результати педагогічного впливу, про тенденції в темпах розвитку молоді.
Виявлення моральної вихованості студентської молоді в реальному виховному процесі вимагає розв'язання цілої низки завдань: виділення конкретних показників морального розвитку студентської молоді, пошук шляхів найбільш ефективної й доступної оцінки морального світу особистості, отримання інформації про особливості й результати морального формування на певному етапі розвитку особистості, планування на цій основі виховної роботи з коригування того чи іншого показника моральності в конкретної людини, систематичний облік досягнутих результатів, аналіз ефективності проведеної роботи й науково обґрунтоване планування виховної діяльності.
Враховуючи, що головним завданням незалежної правової держави є формування всебічно підготовлених людей, а однією з провідних передумов успішного виховання є суспільне середовище, нами для вирішення поставленої мети застосовано комплексний підхід, продиктований новими завданнями ідеологічної та виховної роботи серед студентської молоді. Але комплексний підхід до виховання вимагає не лише загальних умов соціального життя суспільства в цілому, але й особливостей конкретного мікросередовища, що оточує студентів. Ним є спортивні секції - потужний засіб морального виховання. Будучи складовою рисою особистості, вихованість інтегрує культуру поведінки, що характеризує повсякденні форми вчинків, етикет, дотримання правил поведінки в регламентованій формі.
Враховуючи, що спортивні секції мають не лише навчати та розвивати фізичні якості молоді, а й виховувати [1], викладачі кафедри фізичного виховання Бердянського державного педагогічного університету, керівники спортивних секцій планують свою роботу в поєднанні з вихованням високих моральних якостей студентів, що так необхідно майбутнім учителям, аби вони в подальшому були готові до морального виховання підростаючого покоління.
Ефективність такої роботи вивчена під час проведення природного тривалого перетворюючого педагогічного експерименту з використанням методів експериментально-теоретичного рівня [2, с.5]: спостереження (безпосереднє, опосередковане, дискретне, монографічне), що мають чітко сформульовану мету, проводились за попередньо розробленими планами й спирались на відповідну науково-методичну документацію (схеми протоколів спостереження тощо). Відомості оцінювались на основі єдиних критеріїв; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду шляхом спостереження, вивчення документації, бесід за попередньо складеними програмами; соціологічні методи [2] - масове опитування за чітко визначеним колом питань, бесіди та інтерв'ю; соціометричні, що базувались на опитуванні піддослідних з метою встановлення соціально-психологічних взаємовідносин.
Моральна вихованість студентської молоді в наших дослідженнях оцінювалась за окресленим колом якостей особистості (патріотизм, старанність, працьовитість, дбайливе ставлення до суспільного майна, природи, дисциплінованість, колективізм, суспільна активність).
Вивчення моральної вихованості студентської молоді включало в себе облік найрізноманітніших проявів особистості (усні, письмові висловлення, емоційні реакції, ставлення до довкілля, загальний характер поводження конкретних студентів), що проводився постійно впродовж усього навчального року. При цьому дослідники керувалися положеннями, сформульованими М.Монаховим та І.Мар'єнко, про те, що виявлення рівня вихованості - це не короткочасна кампанія, а повсякденна, копітка робота, що є складовою частиною всього виховного процесу. Методологічну основу цих показників складає точка зору педагогів про те, що особистість слід оцінювати за її діями. Враховуючи, що вихованість студентської молоді постійно проявляється в повсякденній поведінці, конкретних вчинках та справах, висловлюваннях, ставленні до оточення, про неї ми судили за набором суспільно значущих якостей особистості (бережливе ставлення до суспільного майна, природи, колективізм, суспільна активність, дружба та товариськість, любов до навчання, праці), які відображають якісний бік вихованості.
Почуття патріотизму багатогранне. Будучи синтезом найрізноманітніших почуттів, що виявляють ставлення людини до Батьківщини, свого народу, воно в кожному конкретному випадку виявляється специфічно. Так, виїзди спортсменів на змагання в інші міста викликають шляхетні переживання краси та гідності рідного краю, рівня спортивного руху, що кожен спортсмен так цінує. Патріотизм як риса особистості містить у собі не тільки моральні почуття, але й певну спрямованість.
Патріотизм знаходить свій конкретний прояв і втілення в колективістських відносинах людей. Необхідність виховання колективізму диктується тим, що в міру подальшого розвитку демократії зростає роль морального досвіду колективістських відносин, що стануть добровільними нормами життя людей новогосуспільства.
З

 
 

Цікаве

Загрузка...